ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวรไต้หวัน : SDT-17 ไต้หวัน สมายล์ สุขใจ โฟว์อินวัน 6D5N (110420)
ทัวรไต้หวัน : SDT-17 ไต้หวัน สมายล์ สุขใจ โฟว์อินวัน 6D5N (110420)
เส้นทาง ทัวร์ไต้หวัน ไทจง
ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว
ทัวร์ไต้หวัน เจียอี้
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป
ราคาเริ่มต้น 39,900
รหัสทัวร์ THA7-TG-TW-11-17APR20
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
สายการบิน TG
เมืองเจียอี้ – ตลาดกลางคืนเจียอี้ Wenhua Road Night Market
อุทยานอารีซัน –นั่งรถไฟโบราณ
ป่าสนพันปี -วัดเหวินอู่- เมืองหนานโถว
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – SKYWALK
ฟาร์มแกะชิงจิ้ง - ไทจง - ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต 
ไทเป-ร้านขนมพายสัปปะรด-อุทยานเหยหลิ่ว
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – วัดหลงซาน
ช้อปปิ้งซีเหมินติง-นั่งรถไฟหัวจรวดไปกลับ
อุทยานทาโรโกะ - ถ้ำนกนางแอ่น – ร้านหยก
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ศูนย์เครื่องประดับ GERMANIUM
ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชมวิวชั้น 89)- GLORIA OTLET
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – เมืองเจียอี้ – ตลาดกลางคืนเจียอี้ Wenhua Road Night Market
X อาหาร อาหาร
  Day2 เมืองเจียอี้ – อุทยานอารีซัน –นั่งรถไฟโบราณ – ป่าสนพันปี - วัดเหวินอู่ - เมืองหนานโถว - พักแถวทะเลสาบสุริยันจันทรา
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day3 เมืองหนานโถว -ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – SKYWALK - ฟาร์มแกะชิงจิ้ง - ไทจง - ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
อาหาร อาหาร X
  Day4 ไทจง–ไทเป-ร้านขนมพายสัปปะรด-อุทยานเหยหลิ่ว–หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – วัดหลงซาน – ช้อปปิ้งซีเหมินติง
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day5 ไทเป-นั่งรถไฟหัวจรวดไปกลับ – อุทยานทาโรโกะ – ถ้ำนกนางแอ่น – ร้านหยก –นั่งรถไฟกลับ
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day6 ไทเป – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ศูนย์เครื่องประดับ GERMANIUM -ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชมวิวชั้น 89)- GLORIA OTLET – สนามบินเถาหยวน –กรุงเทพ
อาหาร อาหาร X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – เมืองเจียอี้ – ตลาดกลางคืนเจียอี้ Wenhua Road Night Market
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : เมืองเจียอี้ – อุทยานอารีซัน –นั่งรถไฟโบราณ – ป่าสนพันปี - วัดเหวินอู่ - เมืองหนานโถว - พักแถวทะเลสาบสุริยันจันทรา
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : เมืองหนานโถว -ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – SKYWALK - ฟาร์มแกะชิงจิ้ง - ไทจง - ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 4
สถานที่ : ไทจง–ไทเป-ร้านขนมพายสัปปะรด-อุทยานเหยหลิ่ว–หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – วัดหลงซาน – ช้อปปิ้งซีเหมินติง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : ไทเป-นั่งรถไฟหัวจรวดไปกลับ – อุทยานทาโรโกะ – ถ้ำนกนางแอ่น – ร้านหยก –นั่งรถไฟกลับ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : ไทเป – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ศูนย์เครื่องประดับ GERMANIUM -ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชมวิวชั้น 89)- GLORIA OTLET – สนามบินเถาหยวน –กรุงเทพ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวรไต้หวัน : SDT-17 ไต้หวัน สมายล์ สุขใจ โฟว์อินวัน 6D5N (110420)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ไต้หวันขายดี
ทัวร์ไต้หวัน : VWTPE-02 BEST PRICE TAIWAN 4 วัน 2 คืน (170620)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 9,999
ทัวร์ไต้หวัน : TAIWAN FIRST STEP 4 วัน 2 คืน (030620)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 10,555
ทัวร์ไต้หวัน : VWTPE-04 HIGHLIGHT TAIWAN 5 วัน 3 คืน (030620)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 12,555
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com