ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
เรือสำราญ

เรือสำราญ

พบ 45 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ เรือสำราญขายดี


รหัสทัวร์ : THG1-PKG-VN-17NOV-15DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 5 คืน
 
ราคา21,645
รายละเอียดเพิ่มเติม

ฮ่องกง ท่าเรือไคตั๊ก 

ล่องน่านน้ำสากล

ดานัง ประเทศเวียตนาม

ฮาลอง เบย์ 

พฤศจิกายน
17 - 22 พ.ย. 62 ,
ธันวาคม
01 - 06 ธ.ค. 62 15 - 20 ธ.ค. 62 ,
รหัสทัวร์ : THG1-CX-HK-23-25OCT19
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
CX
 
ราคา22,900
รายละเอียดเพิ่มเติม

ฮ่องกง - ช้อปปิ้งถนนนาธาน

ล่องเรือน่านน้ำสากล

Victoria Peak - หาดรีพัลส์เบย์

โรงงานจิวเวอร์รี่ - ร้านหยก 

Disney’s Hollywood Hotel

ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์

ตุลาคม
23 - 25 ต.ค. 62 ,

สิงคโปร์ (ท่าเรือ มารีน่า เบย์ ครูสเซนเตอร์ )

ปีนัง,  มาเลเซีย - ภูเก็ต, ไทย

Sea View Patong Hotel 

เกาะ นาวโอพี พม่า - ล่องน่าน้ำสากล

ธันวาคม
22 - 27 ธ.ค. 62 ,
รหัสทัวร์ : THK8-TG-SG-10-17MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 8 วัน 7 คืน
TG
 
ราคา26,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
สิงคโปร์ –เกาะฟู้โกว๊ก -สีหนุวิลล์ -เกาะสมุย – แหลม
มีนาคม
10 - 17 มี.ค. 63 ,
ฉงชิ่ง-อิสระช้อปปิ้งหงหยาต้ง
ลงเรือสำราญ PRESIDENT CRUISE NO.7 OR 8
ผ่านเมืองเฟิงตู-ขึ้นฝั่งชมเจดีย์สือเป่าไจ้
งานเลี้ยงต้อนรับจากทางเรือ-ช่องแคบชวีถังเสีย
ช่องแคบอูเสีย-นั่งเรือเล็กชมเสิ่นหนงซี
งานเลี้ยงอำลาจากทางเรือ-ชมทิวทัศน์แม่น้ำแยงซีเกียง
เขื่อนซานเสียต้าป้า(รวมรถกอล์ฟ)-เมืองอี๋ฉาง
อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินเจี่ยฟางเป่ย
ชมด้านนอกมหาศาลาประชาคม
สายการบิน : THAI SMILE (WE)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 26,999-27,999 บาท
รหัสทัวร์ : THP14-FD-CN-13SEP-6DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 5 คืน
FD
 
ราคา27,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
ฉงชิ่ง – ศาลาประชาคม – พิพิธภัณฑ์แห่งแม่น้ำแยงซีเกียง 
– หงหยาต้ง-วัดลั่วหาน –อี๋ชาง 
–เรือสำราญหรู PRESIDENT CRUISE
-ล่องแม่น้ำแยงซีเกียง (ช่องแคบซีหลิงเสีย) 
– ชมเขื่อนซานเสียต้าป้า –งานเลี้ยงต้อนรับ
-ช่องแคบชวีถังเสีย – ช่องแคบอูเสีย
–เสินหนี่ซี หรือ เสินหนงซี-ล่องแม่น้ำแยงซีเกียง 
–เจดีย์สือเป่าไจ้–กัปตันเลี้ยงอำลา
– ช้อปปิ้งเจี่ยฟ่างเป่ย 
รหัสทัวร์ : THB15-WE-CN-21AUG-11DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 4 คืน
WE
 
ราคา27,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
ฉงชิ่ง - ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเป่ย 
- หงหยาต้ง - ขึ้นเรือสำราญ
- ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง - เจดีย์สือเป่าไจ้
- งานเลี้ยงต้อนรับ - ชวีถังเสีย 
- อูเสีย - เสี่ยวซานเสีย(ลงเรือเล็ก)
- ซีหลิงเสีย - งานเลี้ยงอำลา
- เขื่อนซานเสียต้าป้า(รวมรถแบตเตอรี่)
- อี่ชาง(รถไฟความเร็วสูง) 
- วัดพระอรหันต์( วัดหลัวฮั่น) 
- ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเป่ย
รหัสทัวร์ : THG1-PKG-SG-5-9DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 4 คืน
 
ราคา29,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
สิงคโปร์ (ท่าเรือ มารีน่า เบย์ ครูสเซนเตอร์)
เมืองปีนัง-ภูเก็ตล่องน่านน้ำสากล  
ธันวาคม
05 - 09 ธ.ค. 62 ,
รหัสทัวร์ : THB15-WE-CN-6AUG-8OCT19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 4 คืน
WE
 
ราคา29,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเป่ย - หงหยาต้ง
- ขึ้นเรือสำราญ - ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง
- เจดีย์สือเป่าไจ้ - งานเลี้ยงต้อนรับ
- ชวีถังเสีย - อูเสีย
- เสินหนีซวี - งานเลี้ยงอำลา
- เขื่อนยักษ์ซานเสียต้าป้า(รวมรถแบตเตอรี่)
- อี๋ชาง - รถไฟความเร็วสูง
- ฉงชิ่ง - เมืองโบราณฉือชีโข่ว
ฉงชิ่ง-อิสระช้อปปิ้งหงหยาต้ง ลงเรือสำราญ CENTURY LEGEND CRUISE -ผ่านเมืองเฟิงตู-ขึ้นฝั่งชมเจดีย์สือเป่าไจ้- งานเลี้ยงต้อนรับจากทางเรือ-ช่อแคบชวีถังเสีย- ช่องแคบอูเสีย-นั่งเรือเล็กชมเสิ่นหนี่ซี- งานเลี้ยงอำลาจากทางเรือ-ชมทิวทัศน์แม่น้ำแยงซีเกียง- นั่งลิฟท์ข้ามเขื่อนซานเสียต้าป้า- ชมเขื่อนซานเสียต้าป้า(รวมรถกอล์ฟ) เมืองอี๋ชาง- นั่งรถไฟควำมเร็วสูงกลับสู่ฉงชิ่ง-อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินเจี่ยฟำงเป่ย- ชมด้านนอกมหาศาลาประชาคม
10 อันดับ ขายดี

Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com