Home ABOUT US PORTFOLIO
TOUR
GALLERY CONTACT US HOW TO PAY Info
ทัวร์คุณภาพต้อง Hilight Travel Dot Com
Call Center 029488124
Hotline 0819330700
Line Red
Hilight Travel
Sanookwifi2 Sanookwifi1 banner05 banner02 banner01 banner04 banner03
Back Next

บริษัทไฮไลท์เวิลด์ทัวร์ จำกัด

จดทะเบียนบริษัท จากกระทรวงพาณิชย์ ทะเบียนเลขที่ 0105555162706

และขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ใบอนุญาตเลขที่ 11/07075

เป็นบริษัทที่ถูกต้องตามกฏหมาย และประกอบธุรกิจอย่างมีธรรมาธิบาล
ท่านสามารถไว้วางใจใช้บริการกับทางบริษัท ได้อย่างสบายใจ ไม่โดนหลอกลวงแน่นอน

เชิญพบกับทริปน่าเที่ยวๆต่างๆกับเว็บไซต์ของเรา ท่องเว็บเดียว เที่ยวได้ทั่วโลกตลอดทั้งปี ได้แล้วค่ะ

Top Bottom
back
ทัวร์กัมพูชา usa ทัวร์กัมพูชา Cambodia ทัวร์จอร์เจีย usa ทัวร์จอร์เจีย Georgia ทัวร์จอร์แดน usa ทัวร์จอร์แดน Jordan ทัวร์จีน usa ทัวร์จีน China ทัวร์ญี่ปุ่น usa ทัวร์ญี่ปุ่น Japanese ทัวร์ดูบอล usa ทัวร์ดูบอล Tour Premier League ทัวร์ดูไบ usa ทัวร์ดูไบ Dubai ทัวร์ตุรกี usa ทัวร์ตุรกี Turkey ทัวร์ทิเบต usa ทัวร์ทิเบต Tibet ทัวร์นิวซีแลนด์ usa ทัวร์นิวซีแลนด์ New Zealand ทัวร์บรูไน usa ทัวร์บรูไน BRUNAI ทัวร์บาหลี-อินโดนีเซีย usa ทัวร์บาหลี-อินโดนีเซีย Bali-Indonesia ทัวร์พม่า usa ทัวร์พม่า Burma ทัวร์ฟิลิปปินส์ usa ทัวร์ฟิลิปปินส์ PHILIPPINES ทัวร์ภายในประเทศ usa ทัวร์ภายในประเทศ Thailand ทัวร์ภูฏาน usa ทัวร์ภูฏาน Bhutan ทัวร์มองโกเลีย usa ทัวร์มองโกเลีย Mongolia ทัวร์มัลดีฟส์ usa ทัวร์มัลดีฟส์ Maldives ทัวร์มาเลเซีย usa ทัวร์มาเลเซีย Malaysia ทัวร์ยุโรป usa ทัวร์ยุโรป Europe ทัวร์ยุโรปตะวันออก usa ทัวร์ยุโรปตะวันออก Eastern Europe ทัวร์รัสเซีย usa ทัวร์รัสเซีย Russia ทัวร์ลาว usa ทัวร์ลาว Laos ทัวร์ล่องเรือสำราญ usa ทัวร์ล่องเรือสำราญ Cruise ทัวร์ศรีลังกา usa ทัวร์ศรีลังกา Sri Lanka ทัวร์สิงคโปร์ usa ทัวร์สิงคโปร์ Singapore ทัวร์สแกนดิเนเวีย usa ทัวร์สแกนดิเนเวีย Scandinavia ทัวร์ออสเตรเลีย usa ทัวร์ออสเตรเลีย Australia ทัวร์อังกฤษ usa ทัวร์อังกฤษ England ทัวร์อินเดีย usa ทัวร์อินเดีย India ทัวร์อิหร่าน usa ทัวร์อิหร่าน Iran ทัวร์อียิปต์ usa ทัวร์อียิปต์ Egypt ทัวร์อเมริกา usa ทัวร์อเมริกา America ทัวร์อเมริกาใต้ usa ทัวร์อเมริกาใต้ South America ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า usa ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า Hong Kong-Macau ทัวร์เกาหลี usa ทัวร์เกาหลี Korea ทัวร์เนปาล usa ทัวร์เนปาล Nepal ทัวร์เวียดนาม usa ทัวร์เวียดนาม Vietnam ทัวร์แคนนาดา usa ทัวร์แคนนาดา Canada ทัวร์แอฟริกา usa ทัวร์แอฟริกา Africa ทัวร์โครเอเชีย usa ทัวร์โครเอเชีย Croatia ทัวร์โรมาเนีย usa ทัวร์โรมาเนีย Romania ทัวร์ไต้หวัน usa ทัวร์ไต้หวัน Taiwan ทัวร์ไอซ์แลนด์ usa ทัวร์ไอซ์แลนด์ Iceland
next

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

ค้นหาโปรแกรมทัวร์
พบทั้งหมด 9 รายการ

TAGS ที่น่าสนใจ :

หน้าที่ back1next
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน?v=1001
 
เริ่มต้น 23991.-
ทัวร์ไต้หวัน : FT-TPE TG01C สุดฟิน กิน เที่ยว ช็อป ไต้หวัน 6 วัน 5 คืน (260419)
รหัสทัวร์ : THF4-TG-TW-2-26APR19

ID : 28382
เมืองเกาสง - ตลาดกลางคืนลิ่วเหอ-EDA WORLD
EDA Outlet Mall – Formosa Boulevard
วัดฝอกวง-เมืองเจียอี้ - ตลาดนัดกลางคืนเหวินฮัว
อุทยานอาลีซัน + นั่งรถไฟสายอาลีซัน
ผลิตภัณฑ์ชาอู่หลงอาลีซัน – หมู่บ้านญี่ปุ่นฮิโนกิ
เมืองไถจง - หมู่บ้านสายรุ้ง - ตลาดกลางคืนฝงเจี่ย
เมืองหนานโถว - วัดจงไถ่ฉาน - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซำจั๋ง - วัดเวินอู่ - เมืองไทเป-ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด
ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชมวิวชั้น 89) – ผลิตภัณฑ์แร่เจอร์มาเนียม
ผลิตภัณฑ์คอสเมติก – อิสระช็อปปิ้งย่านซีเหมินติง
วัดหลงซาน - อนุสรณ์เจียงไคเช็ก 
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.62 ราคาเริ่มต้น 23,991-24,991 บาท
ดาว์นโหลดโปรแกรมทัวร์
Add line
จองแพคเกจทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน?v=1001
 
เริ่มต้น 24900.-
ทัวร์ไต้หวัน : ST89 ไต้หวัน ไหว้พระ มงคล 5 วัด 4 วัน 3 คืน (241019)
รหัสทัวร์ : THS2-CI-TW-21MAR-24OCT19

ID : 28318
เกาสง - ร้านพายสับปะรด - เจดีย์มังกรเสือ
วัดฉือจี้ - วัดฝอกวงซัน-หนานโถว
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ - ร้านชา
ไทเป-ซีเหมินติง-วัดหลงซาน - วัดสิงเทียนกง
อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก
ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89)
สายการบิน : CHINA AIRLINES (CI)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 24,900-25,900 บาท
ดาว์นโหลดโปรแกรมทัวร์
Add line
จองแพคเกจทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน?v=1001
 
เริ่มต้น 25888.-
ทัวร์ไต้หวัน : GO1TPE-TG007 TAIWAN PROMOTION โอ้โห ! เกาสง EDA 6 วัน 5 คืน (300319)
รหัสทัวร์ : THG1-TG-TW-19FEB-30MAR19

ID : 27294
เมืองไถจง – หมู่บ้านสายรุ้ง-ช้อปปิ้งฝงเจี่ยไนท์ 
วัดจงไถ่ถาน-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถัมซำจั๋ง – วัดเหวินอู่ –เมืองเจียอี้
หมู่บ้านฮิโนกิ-อุทยานอาหลี่ซัน-นั่งรถไฟโบราณ
ชิมชาอู่หลง - เกาสง -Formosa Boulavard
ลิ่วเหอไนท์มาร์เก็ต-ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด
วัดโฝวกวงซัน - EDA WORLD – EDA Outlet Mall
ไทเป- ตึกไทเป 101 ไม่รวมชมวิวชั้น 89
ศุนย์สร้อย Germanium Power
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ซีเหมินติง
วัดหลงซาน – ร้านคอสเมติค
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 25,888 บาท
ดาว์นโหลดโปรแกรมทัวร์
Add line
จองแพคเกจทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน?v=1001
 
เริ่มต้น 32888.-
ทัวร์ไต้หวัน : TG12 ไต้หวัน เกาสง อาลีซาน โดมแห่งแสง 5 วัน 4 คืน ซุปตาร์ ฉึกฉึก ปู๊นๆ (130419)
รหัสทัวร์ : THT18-TG-TW-13-17APR19

ID : 27900
ศูนย์ศิลปะท่าเรือหมายเลขสอง-ตลาดกลางคืนหลุ่ยเฟง
โดมแห่งแสง-ขนมพายสับปะรด-เจดีย์เสือและเจดีย์มังกร
วัดโฝวกวงซัน-เกาสง-ตลาดกลางคืนเหวินหัว
เมืองเจียอี้-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณ
เมืองไถจง-หนานโถว-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั่ง-วัดเหวินหวู่-ไทเป-ศูนย์สร้อยสุขภาพ
ตึกไทเป 101-ตลาดกลางคืนย่านซีเหมินติง
ร้านเครื่องสำอางค์-อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก
วัดหลงซาน-MITSUI OUTLET MALL
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.62 ราคาเริ่มต้น 32,888 บาท
ดาว์นโหลดโปรแกรมทัวร์
Add line
จองแพคเกจทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน?v=1001
 
เริ่มต้น 32888.-
ทัวร์ไต้หวัน : TG11 ไต้หวัน สีสันแห่งดอกไม้ หมู่บ้านปีศาจ 5 วัน 4 คืน ซุปตาร์ บานสะพรั่ง (120419)
รหัสทัวร์ : THT18-TG-TW-12-16APR19

ID : 27898
วัดโฝวกวงซัน-E-Da Outlet Mall-ขนมพายสับปะรด
โดมแห่งแสง-เจดีย์เสือและเจดีย์มังกร
ไถจง เวิลด์ ฟลอรา เอ็กซ์โป 2018-ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย
วัดจงไถฉาน-ชิมชาอู่หลง-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั่ง-วัดเหวินหวู่-เมืองซีโถว-หมู่บ้านปีศาจ
อุทยานซานหลิงซี-เมืองไทเป-อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก
ศูนย์สร้อยสุขภาพ-ตึกไทเป 101-ตลาดกลางคืนย่านซีเหมินติง
ร้านเครื่องสำอางค์-MITSUI OUTLET MALL
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.62 ราคาเริ่มต้น 32,888 บาท
ดาว์นโหลดโปรแกรมทัวร์
Add line
จองแพคเกจทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน?v=1001
 
เริ่มต้น 35900.-
ทัวร์ไต้หวัน : FJLSK08 ไต้หวัน สงกรานต์ E-DA WORLD 5D4N (130419)
รหัสทัวร์ : THF5-TG-TW-13-17APR19

ID : 27376
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-พิพิธภัณฑ์กู้กง
ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต-Cosmetic Shop
ร้านขนมพายสับปะรด-อุทยานเหย๋หลิ่ว
หมู่บ้านจิ่วเฟิน-ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น 89)
ตลาดซีเหมินติง-เมืองไถจง-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดเสวียนกง-วัดเหวินหวู่ – ชิมชาอู่หลง
ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-เกาสง – วัดฝอกวงซาน
สวนสนุก E DA WORLD+E DA OUTLET
ศูนย์ GERMANIUM -ทะเลสาบดอกบัว
วัดเจดีย์เสือ มังกร-สถานีรถไฟ Formosa Boulevard
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.62 ราคาเริ่มต้น 35,900 บาท
ดาว์นโหลดโปรแกรมทัวร์
Add line
จองแพคเกจทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน?v=1001
 
เริ่มต้น 38900.-
ทัวร์ไต้หวัน : SMSK1 ไต้หวันลั้ลลา SONGKRAN FESTIVAL 2019 (170419)
รหัสทัวร์ : THS2-TG-TW-12-17APR19

ID : 28321
เกาสง  - ช้อปปิ้งซินเจวี่ยเจียง
EDA WORD (สวนสนุก+SHOPPING OUTLET MALL)
วัดฝอกวงซัน – เจดีย์มังกรเสือ – เจียอี้ 
อุทยานอาหลี่ซัน – ชมป่าสนพันปี
นั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน – ร้านชา
เมืองไทจง – ช้อปปิ้งฟงเจี่ยไนท์ 
หนานโถว – ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ – ไทเป
ร้านขนมเค้กพายสัปปะรด – ตึกไทเป 101 (รวมขึ้นจุดชมวิวชั้นที่ 89)
ช้อปปิ้งซีเหมินติง-GERMANIUM POWER
พิพิธภัณฑ์กู้กง
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.62 ราคาเริ่มต้น 38,900 บาท
ดาว์นโหลดโปรแกรมทัวร์
Add line
จองแพคเกจทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน?v=1001
 
เริ่มต้น 42888.-
ทัวร์ไต้หวัน : GO1TPE-TG008 TAIWAN รอบเกาะครบ ไฮไลท์ ไต้หวัน ทาโรโกะ อาหลี่ซัน เย๋หลิ่ว สุริยันจันทรา เกาสง 6 วัน 5 คืน (180419)
รหัสทัวร์ : THG1-TG-TW-12-18APR19

ID : 27296
เมืองเจียอี้ – หมู่บ้านไม้ฮิโนกิ-อุทยานอาหลี่ซัน
นั้งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน – เมืองเกาสง
EDA WORLD (ไม่รวมบัตรเข้าสวนสนุก)
EDA Outlet mall-พักใน EDA WORLD 
วัดโฝวกวงซัน-เมืองหนานโถว-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถัมซำจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – เมืองไถจง-เมืองไทเป
Germanium Power – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชมวิวชั้น 89)
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – นั่งรถไฟด่วน (TRA) สู่เมืองฮัวเหลียน
อุทยานทาโรโกะ – ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด – ซีเหมินติง 
หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น – อทุยานเย๋หลิ่ว –ช้อปปิ้งเครืองสำอางค์ไต้หวัน
นั่งรถไฟหัวจรวด (HSR) สู่เมืองเถาหยวน
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.62 ราคาเริ่มต้น 42,888 บาท
ดาว์นโหลดโปรแกรมทัวร์
Add line
จองแพคเกจทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน?v=1001
 
เริ่มต้น 50900.-
ทัวร์ไต้หวัน : SMSK6 สงกรานต์ ไต้หวัน เลิฟเลิฟ 8 วัน 7 คืน (110419)
รหัสทัวร์ : THS2-CI-TW-11-18APR19

ID : 28325
พิพิธภัณฑ์กู้กง -  ไทจง- ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
หนานโถว –หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง
วัดเหวินอู่ – เจียอี้-อุทยานเขาอารีซัน-เกาสง
ช้อปปิ้งซินเจวี่ยเจียง-ร้านขนมเค้กพายสัปปะรด
เจดีย์มังกรเสือ-วัดฝอกวงซัน (อนุสรณ์พระพุทธเจ้า)
E-DA WORLD (รวมบัตรเครื่องเล่น)
SHOPPING OUTLET MALL
อุทยานเขิ่นติง-หมาวปี้โถว-ประภาคารเอ๋อหลวนปี้
ไถตง-ลิตเติ้ลเหย่หลิ่ว-สายน้ำไหลย้อน-ซานเซียนไถ
Monument marking the Tropic of Cancer
สือทีผิง-ฮวาเหลียน-อุทยานทาโรโกะ-อี้หลาน
เหย่หลิ่ว-ไทเป-GERMANIUM POWER
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ช้อปปิ้งซีเหมินติง
ตึกไทเป 101 (รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89)
สายการบิน : CHINA AIRLINES (CI)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.62 ราคาเริ่มต้น 50,900 บาท
ดาว์นโหลดโปรแกรมทัวร์
Add line
จองแพคเกจทัวร์
หน้าที่ back1next