>
Home ABOUT US PORTFOLIO
TOUR
GALLERY CONTACT US HOW TO PAY Info
ทัวร์คุณภาพต้อง Hilight Travel Dot Com
Call Center 029488124
Hotline 0819330700
Line Red
Hilight Travel
Sanookwifi2 Sanookwifi1 banner05 banner02 banner01 banner04 banner03
Back Next

บริษัทไฮไลท์เวิลด์ทัวร์ จำกัด

จดทะเบียนบริษัท จากกระทรวงพาณิชย์ ทะเบียนเลขที่ 0105555162706

และขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ใบอนุญาตเลขที่ 11/07075

เป็นบริษัทที่ถูกต้องตามกฏหมาย และประกอบธุรกิจอย่างมีธรรมาธิบาล
ท่านสามารถไว้วางใจใช้บริการกับทางบริษัท ได้อย่างสบายใจ ไม่โดนหลอกลวงแน่นอน

เชิญพบกับทริปน่าเที่ยวๆต่างๆกับเว็บไซต์ของเรา ท่องเว็บเดียว เที่ยวได้ทั่วโลกตลอดทั้งปี ได้แล้วค่ะ

Top Bottom
back
ทัวร์กัมพูชา usa ทัวร์กัมพูชา Cambodia ทัวร์จอร์เจีย usa ทัวร์จอร์เจีย Georgia ทัวร์จอร์แดน usa ทัวร์จอร์แดน Jordan ทัวร์จีน usa ทัวร์จีน China ทัวร์ญี่ปุ่น usa ทัวร์ญี่ปุ่น Japanese ทัวร์ดูบอล usa ทัวร์ดูบอล Tour Premier League ทัวร์ดูไบ usa ทัวร์ดูไบ Dubai ทัวร์ตุรกี usa ทัวร์ตุรกี Turkey ทัวร์ทิเบต usa ทัวร์ทิเบต Tibet ทัวร์นิวซีแลนด์ usa ทัวร์นิวซีแลนด์ New Zealand ทัวร์บรูไน usa ทัวร์บรูไน BRUNAI ทัวร์บาหลี-อินโดนีเซีย usa ทัวร์บาหลี-อินโดนีเซีย Bali-Indonesia ทัวร์พม่า usa ทัวร์พม่า Burma ทัวร์ฟิลิปปินส์ usa ทัวร์ฟิลิปปินส์ PHILIPPINES ทัวร์ภายในประเทศ usa ทัวร์ภายในประเทศ Thailand ทัวร์ภูฏาน usa ทัวร์ภูฏาน Bhutan ทัวร์มองโกเลีย usa ทัวร์มองโกเลีย Mongolia ทัวร์มัลดีฟส์ usa ทัวร์มัลดีฟส์ Maldives ทัวร์มาเลเซีย usa ทัวร์มาเลเซีย Malaysia ทัวร์ยุโรป usa ทัวร์ยุโรป Europe ทัวร์ยุโรปตะวันออก usa ทัวร์ยุโรปตะวันออก Eastern Europe ทัวร์รัสเซีย usa ทัวร์รัสเซีย Russia ทัวร์ลาว usa ทัวร์ลาว Laos ทัวร์ล่องเรือสำราญ usa ทัวร์ล่องเรือสำราญ Cruise ทัวร์ศรีลังกา usa ทัวร์ศรีลังกา Sri Lanka ทัวร์สิงคโปร์ usa ทัวร์สิงคโปร์ Singapore ทัวร์สแกนดิเนเวีย usa ทัวร์สแกนดิเนเวีย Scandinavia ทัวร์ออสเตรเลีย usa ทัวร์ออสเตรเลีย Australia ทัวร์อังกฤษ usa ทัวร์อังกฤษ England ทัวร์อินเดีย usa ทัวร์อินเดีย India ทัวร์อิหร่าน usa ทัวร์อิหร่าน Iran ทัวร์อียิปต์ usa ทัวร์อียิปต์ Egypt ทัวร์อเมริกา usa ทัวร์อเมริกา America ทัวร์อเมริกาใต้ usa ทัวร์อเมริกาใต้ South America ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า usa ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า Hong Kong-Macau ทัวร์เกาหลี usa ทัวร์เกาหลี Korea ทัวร์เนปาล usa ทัวร์เนปาล Nepal ทัวร์เวียดนาม usa ทัวร์เวียดนาม Vietnam ทัวร์แคนนาดา usa ทัวร์แคนนาดา Canada ทัวร์แอฟริกา usa ทัวร์แอฟริกา Africa ทัวร์โครเอเชีย usa ทัวร์โครเอเชีย Croatia ทัวร์โรมาเนีย usa ทัวร์โรมาเนีย Romania ทัวร์ไต้หวัน usa ทัวร์ไต้หวัน Taiwan ทัวร์ไอซ์แลนด์ usa ทัวร์ไอซ์แลนด์ Iceland
next

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

ค้นหาโปรแกรมทัวร์
พบทั้งหมด 91 รายการ

เลือกโปรแกรมทัวร์ตามเมืองท่องเที่ยว :

หน้าที่ back12345next
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน?v=1001
 
เริ่มต้น 20888.-
ทัวร์ไต้หวัน : GQ1CNXTPE-FD006 เชียงใหม่บินตรง ไต้หวัน ฉือเฟิ่น หมู่บ้านโคมลอย 5 วัน 4 คืน (100819)
รหัสทัวร์ : THB15-FD-TW-10-14AUG19

ID : 30092
ไทจง-หมู่บ้านสายรุ้ง-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซำจั๋ง-วัดเหวินอู่-ฝงเจี่ย ไนท์มาร์เก็ต
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-ฉือเฟิ่น
หมู่บ้านโคมลอย (ปล่อยโคมขงหมิง)
น้ำตกฉือเฟิ่น-สะพานแขวนฉือเฟิ่น
ตลาดซื่อหลิน ไนท์มาร์เก็ต-ไทเป
ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชมตึก)
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ร้านสร้อยสุขภาพ GERMANIUM
ซีเหมินติง-พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง
ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด-ร้านเครื่องสำอาง
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.62 ราคาเริ่มต้น 20,888 บาท
ดาว์นโหลดโปรแกรมทัวร์
Add line
จองแพคเกจทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน?v=1001
 
เริ่มต้น 20955.-
ทัวร์ไต้หวัน : AD-88-05 TAIWAN SO GOOD 4 วัน 3 คืน (241019)
รหัสทัวร์ : THA16-CI-TW-11JUL-24OCT19

ID : 30406
หนานโถว - ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่-ชิมชาอู่หลง
ไถจง - ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต-ไทเป
ร้านขนมพายสับปะรด - อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-COSMETIC SHOP
ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
วัดหลงซาน - ซีเหมินติง
สายการบิน : CHINA AIRLINES (CI)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 20,955-21,955 บาท
ดาว์นโหลดโปรแกรมทัวร์
Add line
จองแพคเกจทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน?v=1001
 
เริ่มต้น 20955.-
ทัวร์ไต้หวัน : AD-88-04 TAIWAN SO CHIC 4 วัน 3 คืน (231019)
รหัสทัวร์ : THA16-CI-TW-3APR-23OCT19

ID : 28053
ไถจง-สวนดอกไม้จงเซ่อ-ฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต 
หมู่บ้านสายรุ้ง - หนานโถว - ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดเหวินหวู่-ชิมชาอู่หลง - ไทเป-ร้านขนมพายสับปะรด
อุทยานเย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - น้ำตกสือเฟิ่น
ปล่อยโคมลอย - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
GERMANIUM POWER CENTER
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตร)
วัดหลงซาน – ซีเหมินติง
สายการบิน : CHINA AIRLINES (CI)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 20,955 บาท
ดาว์นโหลดโปรแกรมทัวร์
Add line
จองแพคเกจทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน?v=1001
 
เริ่มต้น 20988.-
ทัวร์ไต้หวัน : SDT-06 TAIWAN สีสันตะวันออก 4D3N (261019)
รหัสทัวร์ : THA7-CI-TW-4MAY-26OCT19

ID : 28879
ช้อปปิ้งซีเหมินติง-ไทเป – หนานโถว
ทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินอู่
แวะชิมชา-ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
ไทจง – นั่งรถไฟไปฮวาเหลียน
อุทยานธรรมชาติทาโรโกะ-นั่งรถไฟกลับไทเป 
ขนมพายสัปปะรด - GERMANUIM
ตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นตึก)
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
GLORIA OUTLET
สายการบิน : CHINA AIRLINES (CI)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 20,988-22,988 บาท
ดาว์นโหลดโปรแกรมทัวร์
Add line
จองแพคเกจทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน?v=1001
 
เริ่มต้น 21600.-
ทัวร์ไต้หวัน : AD-88-03 ไต้หวันกระดุมทอง สองพู 5 วัน 3 คืน (061119)
รหัสทัวร์ : THA16-BR-TW-25JUL-6NOV19

ID : 30409
ไทเป - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)
COSMETIC SHOP-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว-หนานโถว
ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่-เมืองเจียอี้ 
อุทยานแห่งชาติอาลีซัน
นั่งรถไฟโบราณชมธรรมชาติภายในอุทยาน
ชิมชาอู่หลง - เมืองไถจง – ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต
ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
DUTY FREE – วัดหลงซานซื่อ-ช้อปปิ้งซีเหมินติง
สายการบิน : EVA AIR (BR)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-พ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 21,600-22,600 บาท
ดาว์นโหลดโปรแกรมทัวร์
Add line
จองแพคเกจทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน?v=1001
 
เริ่มต้น 21888.-
ทัวร์ไต้หวัน : GQ1CNXTPE-BR002 เชียงใหม่บินตรง ไต้หวัน ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 4 คืน (041219)
รหัสทัวร์ : THB15-BR-TW-18SEP-4DEC19

ID : 30094
ไทเป-อุทยานเย๋หลิ่ว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89)
อนุสรณ์ซุนยัดเซ็น-ร้านเครื่องสำอางค์
ร้านเค้กพายสับปะรด-ซีเหมินติง
หนานโถว-วัดเหวินอู่-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซำจั๋ง-ไถจง-ฝงเจี่ยไนท์ มาร์เก็ต
วัดหลงซาน-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ร้านสร้อยสุขภาพ GERMANIUM POWER
ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
สายการบิน : EVA AIR (BR)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-ธ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 21,888 บาท
ดาว์นโหลดโปรแกรมทัวร์
Add line
จองแพคเกจทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน?v=1001
 
เริ่มต้น 21888.-
ทัวร์ไต้หวัน : GO1CNXTPE-BR004 บินตรง !! เชียงใหม่ ไต้หวัน ไทเป อุทยานเย๋หลิ่ว 4 วัน 3 คืน (090819)
รหัสทัวร์ : THG1-BR-TW-26JUL-9AUG19

ID : 29539
ไทเป-อุทยานเย๋หลิ่ว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89)
อนุสรณ์ซุนยัดเซ็น-ร้านเครื่องสำอางค์
ร้านเค้กพายสับปะรด-ซีเหมินติง
วัดหลงซัน-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ศูนยเจอมาเนี่ยม-ซื่อหลินไนท์          
สายการบิน : EVA AIR (BR)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ส.ค.62 ราคาเริ่มต้น 21,888 บาท
ดาว์นโหลดโปรแกรมทัวร์
Add line
จองแพคเกจทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน?v=1001
 
เริ่มต้น 21900.-
ทัวร์ไต้หวัน : BT-TPE01 TG มหัศจรรย์ TAIPEI เที่ยว 2 อุทยาน อาลีซาน+เย๋หลิ่ว 4 วัน 3 คืน (231019)
รหัสทัวร์ : THB11-TG-TW-21JUN-23OCT19

ID : 29913
เจียอี้ - น้ำพุกลางเมือง - ตลาดกลางคืน WENHU
อาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน - ชิมชาอู่หลง
MIYAHARA ICE CREAM - ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต
หมู่บ้านสายรุ้ง - ทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินหวู่
วัดพระถังซำจั๋ง - เจียงไคเช็ค - ร้านขนมพายสับปะรด
ตึกไทเป 101-ผลิตภัณฑ์สร้อย Germanium
อุทยานแห่งชาติเหย่หลิว - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น
ศูนย์เครื่องสำอาง
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 21,900-24,900 บาท
ดาว์นโหลดโปรแกรมทัวร์
Add line
จองแพคเกจทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน?v=1001
 
เริ่มต้น 21991.-
ทัวร์ไต้หวัน : FT-TPE TG03C ไต้หวัน สุดฟิน เที่ยว กิน ชิม ช๊อป 5 วัน 4 คืน (231019)
รหัสทัวร์ : THF4-TG-TW-12JUL-23OCT19

ID : 29193
เมืองไถจง – หมู่บ้านสายรุ้ง - ช็อปปิ้งฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
เมืองหนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ -เมืองไทเป
ศูนย์คอสเมติค – ตลาดนัดซิ่อหลิน
ร้านขนมพายสับปะรด – อุทยานเย่หลิ่ว
หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น – ตึกไทเป 101 ไม่รวมชมวิวชั้น 89 
ศูนย์ผลิตภัณฑ์แร่เจอมาเนียม – ตลาดปลาไทเป
DUTY FREE – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ช้อปปิ้ง ซีเหมินติง - MITSUI OUTLET
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 21,991-23,991 บาท
ดาว์นโหลดโปรแกรมทัวร์
Add line
จองแพคเกจทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน?v=1001
 
เริ่มต้น 21998.-
ทัวร์ไต้หวัน : SDT-09 TAIWAN BEST SELLER 2 อุทยาน 4D3N (251019)
รหัสทัวร์ : THA7-CI-TW-3MAY-25OCT19

ID : 28880
เมืองเจียอี้-ตลาดกลางคืนพื้นเมือง-อุทยานอารีซัน
ป่าสนพันปี – นั่งรถไฟโบราณ – เมืองไทจง
ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดเหวินอู่ –แวะชิมชา – ไทเป-ร้านขนมพายสัปปะรด
ช้อปปิ้งซีเหมินติง-GERMANUIM
ตึกไทเป 101 ( ไม่รวมขึ้นตึก)
อุทยานเหยหลิ่ว –หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น 
สายการบิน : CHINA AIRLINES (CI)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 21,998-22,998 บาท
ดาว์นโหลดโปรแกรมทัวร์
Add line
จองแพคเกจทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน?v=1001
 
เริ่มต้น 21999.-
ทัวร์ไต้หวัน : GQ1TPE-TG002 Hello Taiwan ทะเลสาบสุริยันจันทรา อาลีซัน 5 วัน 4 คืน (121219)
รหัสทัวร์ : THB15-TG-TW-4SEP-12DEC19

ID : 30379
เมืองเจียอี้–หมู่บ้านไม้ฮิโนกิ-อุทยานอาหลี่ซัน
ชมป่าสนพันปี-นั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน
เมืองไถจง-ตลาดกลางคืน-เมืองหนานโถว
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง
วัดเหวินหวู่-เมืองไทเป-ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด
ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต-Germanium Power
ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89)
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ช้อปปิ้งซีเหมินติง
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว
วัดหลงซาน (ขอพรความรัก)-ร้านคอสเมติค
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-ธ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 21,999-22,999 บาท
ดาว์นโหลดโปรแกรมทัวร์
Add line
จองแพคเกจทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน?v=1001
 
เริ่มต้น 21999.-
ทัวร์ไต้หวัน : FJL (M04) TAIWAN อาลีซาน EVA เป๊ะปัง 5D3N (221119)
รหัสทัวร์ : THF5-BR-TW-3JUL-22NOV19

ID : 29726
เมืองไถจง–หนานโถว–วัดจงไถซานซื่อ
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดเสวียนกวง-วัดเหวินหวู่–เมืองเจียอี้
ชิมชาอู่หลง-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี
ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-เมืองไทเป
ร้านขนมพายสับปะรด–ศูนย์ Germanium
ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)-ซีเหมินติง
อุทยานเหย่หลิว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น
Cosmetic shop-Taipei Fish Market
Mitsui Outlet Park
สายการบิน : EVA AIR (BR)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-พ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 21,999 บาท
ดาว์นโหลดโปรแกรมทัวร์
Add line
จองแพคเกจทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน?v=1001
 
เริ่มต้น 22888.-
ทัวร์ไต้หวัน : GQ1CNXTPE-BR009 เชียงใหม่บินตรง ไต้หวัน ไฮไลท์ ไทเป 5 วัน 4 คืน (041219)
รหัสทัวร์ : THB15-BR-TW-18SEP-4DEC19

ID : 30093
ไทเป-อุทยานเย๋หลิ่ว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89)
อนุสรณ์ซุนยัดเซ็น-ร้านเครื่องสำอางค์
ร้านเค้กพายสับปะรด-ซีเหมินติง
หนานโถว-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า -วัดเหวินอู่
วัดพระถังซำจั๋ง-ไถจง-ฝงเจี่ยไนท์ มาร์เก็ต
หมู่บ้านสายรุ้ง-วัดหลงซาน-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ร้านสร้อยสุขภาพ GERMANIUM POWER
ซื่อหลินไนท์  
สายการบิน : EVA AIR (BR)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-ธ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 22,888 บาท
ดาว์นโหลดโปรแกรมทัวร์
Add line
จองแพคเกจทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน?v=1001
 
เริ่มต้น 22888.-
ทัวร์ไต้หวัน : GQ1CNXTPE-FD003 เชียงใหม่บินตรง ไต้หวัน Wonderful To Taipei 5 วัน 4 คืน (100819)
รหัสทัวร์ : THB15-FD-TW-10-14AUG19

ID : 30091
หนานโถว-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซำจั๋ง-วัดเหวินอู่-หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า
ไถจง-ฝงเจี่ยไนท์ มาร์เก็ต-หมู่บ้านสายรุ้ง-เจียอี้
อุทยานอาหลี่ซัน-นั่งรถไฟโบราณชมป่าสนพันปี
ชิมชาอู่หลง-ไทเป-ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ซีเหมินติง-อุทยานเย๋หลิ่ว
ร้านเครื่องสำอาง-ร้านสร้อยสุขภาพ GERMANIUM POWER
ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชมตึก)
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.62 ราคาเริ่มต้น 22,888 บาท
ดาว์นโหลดโปรแกรมทัวร์
Add line
จองแพคเกจทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน?v=1001
 
เริ่มต้น 22900.-
ทัวร์ไต้หวัน : AD-88-01 ไต้หวันกำปั่นทอง ละอองฟ้า 4 วัน 3 คืน (221219)
รหัสทัวร์ : THA16-TG-TW-26JUL-22DEC19

ID : 30408
เถาหยวน  - ไถจง  - หมู่บ้านญี่ปุ่นเก่าฮิโนกิ
เมืองเจียอี้ - นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานแห่งชาติอาลีซาน
ชิมชาอูหลง - ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต-หนานโถว
ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินหวู่
ไทเป-ร้านขนมพายสับปะรด - วัดหลงซาน
ตลาดซีเหมินติง-ไทเป-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชมวิวชั้น 89)
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ธ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 22,900-24,900 บาท
ดาว์นโหลดโปรแกรมทัวร์
Add line
จองแพคเกจทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน?v=1001
 
เริ่มต้น 22999.-
ทัวร์ไต้หวัน : GQ1TPE-BR004 TAIWAN WONDERLAND ทะเลสาบสุริยันจันทรา ฟาร์มแกะชิงจิ้ง 6 วัน 4 คืน (161119)
รหัสทัวร์ : THB15-BR-TW-17JUL-16NOV19

ID : 30086
หนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง – เจียอี้-อาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณ
ร้านชา – ไทจง – ตลาดกลางคืน-ฟาร์มแกะชิงจิ้ง
ทางเดินลอยฟ้าชิงจิ้ง – ไทเป – ซื่อหลินไนท์มาเก็ต
Germanium Power – ร้านพายสัปปะรด
ตึก 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) – วัดหลงซาน
อนุสรสถานเจียงเช็ค – ซีเหมินติง-จิ่วเฟิ่น
เย่หลิ่ว –ร้านเครื่องสำอางค์ – Gloria outlet 
สายการบิน : EVA AIR (BR)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-พ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 22,999-24,999 บาท
ดาว์นโหลดโปรแกรมทัวร์
Add line
จองแพคเกจทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน?v=1001
 
เริ่มต้น 22999.-
ทัวร์ไต้หวัน : MIRACLE TAIWAN 4D3N (250719)
รหัสทัวร์ : THW5-TG-TW-6APR-25JUL19

ID : 27790
ไถจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต 
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง
วัดเหวินหวู่ – ชาอู่หลง – วัดจงไถซานซื่อ
ตลาดซีเหมินติง-ไทเป –ร้านพายสับปะรด
อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าลิฟท์ชมวิวชั้น 89)
ศูนย์ GERMANIUM – วัดหลงซานซื่อ
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-TAIPEI FISH MARKET
DUTY FREE – MITSUI OUTLET
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-ก.ค.62 ราคาเริ่มต้น 22,999-24,999 บาท
ดาว์นโหลดโปรแกรมทัวร์
Add line
จองแพคเกจทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน?v=1001
 
เริ่มต้น 23900.-
ทัวร์ไต้หวัน : ST88 ไต้หวัน เฮง เฮง ไหว้พระ 8 วัด 4 วัน 3 คืน (241019)
รหัสทัวร์ : THS2-CI-TW-21MAR-24OCT19

ID : 28316
ไทเป – วัดหลงซาน- ซีเหมินติง
วัดเสียไห่เฉิงหวงเมี่ยว-วัดต้าหลงตงเป่าอัน
วัดขงจื้อ – วัดเทียนโฮ่ว – วัดชิงซาน
ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต-ร้านสร้อยสุขภาพเจอร์มาเนียม
ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89)
วัดสิงเทียนกง – ร้านขนมเค้กพายสัปปะรด
วัดกวนตู้ - ร้านสินค้าปลอดภาษี – MITSUI OUTLET 
สายการบิน : CHINA AIRLINES (CI)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 23,900 บาท
ดาว์นโหลดโปรแกรมทัวร์
Add line
จองแพคเกจทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน?v=1001
 
เริ่มต้น 23999.-
ทัวร์ไต้หวัน : GQ1TPE-BR005 ไต้หวัน 3 อุทยาน อาลีซัน ทาโระโกะ เย๋หลิ่ว 6 วัน 4 คืน (201119)
รหัสทัวร์ : THB15-BR-TW-24OCT-20NOV19

ID : 30383
หนานโถว - วัดจงไถ่ถาน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – เมืองเจียอี้
อาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณ – ร้านชา – ไทจง
ตลาดกลางคืน-ไทเป – Germanium Power
วัดหลงซาน – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ซีเหมินติง – นั่งรถไฟ TRA สู่ฮัวเหลียน
อุทยานทาโรโกะ – นั่งรถไฟ TRA สู่ไทเป
ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด – ร้านคอสเมติค
ตึกไทเป 101 ไม่รวมชมวิวชั้น 89 - หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น
อุทยานเย๋หลิ่ว – DUTY FREE – ซื่อหลินไนท์
สายการบิน : EVA AIR (BR)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-พ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 23,999 บาท
ดาว์นโหลดโปรแกรมทัวร์
Add line
จองแพคเกจทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน?v=1001
 
เริ่มต้น 24900.-
ทัวร์ไต้หวัน : SDT-10 ไต้หวัน สำราญ เริงใจ 5D4N (231019)
รหัสทัวร์ : THA7-TG-TW-25JUL-23OCT19

ID : 30401
เมืองเจียอี้ – ตลาดกลางคืนเจียอี้
อุทยานอารีซัน –นั่งรถไฟโบราณ
ป่าสนพันปี – เมืองไทจง
ช้อปปิ้งฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
หมู่บ้านสายรุ้ง - หนานโถว
ฟาร์มแกะชิงจิ้ง-วัดเหวินอู่
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
หนานโถว–ไทเป – ร้านขนมพายสัปปะรด
เหย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
ช้อปปิ้งซีเหมินติง - GERMANIUM
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ตึกไทเป 101 (ด้านนอกไม่รวมชมวิวชั้น 89)
GLORIA OUTLET 
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 24,900-27,900 บาท
ดาว์นโหลดโปรแกรมทัวร์
Add line
จองแพคเกจทัวร์
หน้าที่ back12345next

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน รับจัดทัวร์ไต้หวันราคาถูกสุดพิเศษ โดยทีมงานมืออาชีพ

เที่ยวไต้หวันเยือนหนึ่งในเมืองแห่งความฝัน ที่ผสมผสานระหว่างศิลปะอันเก่าแก่และความทันสมัยเข้าไว้ด้วยกัน ไต้หวัน เดิมเรียกว่า ฟอร์โมซา เป็นภาษาโปรตุเกส แปลว่า “เกาะสวยงาม”ความรุ่งเรืองทางประวัติศาสตร์ทำให้ไต้หวันเป็นดินแดนแห่งมนต์เสน่ห์ที่น่าหลงใหล นอกจากนี้การผสมผสานทางวัฒนธรรมของชนพื้นเมือง และผู้อพยพ ทำให้ไต้หวันเปี่ยมไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวอันโดดเด่น และวัฒนธรรมที่หลากหลาย เช่นหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม เมื่อใครเดินทางมาไต้หวัน ต้องมาหมู่บ้านนี้ให้ได้ เพราะว่าที่นี่งดงามไปด้วยความเชื่อ อันเป็นที่มาของการตกแต่งโคมแดงประดับไว้หน้าบ้าน เกิดเป็นความสวยงามและเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร ชมความแปลกของหินรูปร่างต่าง ๆ ทิ่อุทยานเหย่หลิว นั่งรถไฟใกล้ชิดธรรมชาติ ณ อุทยานอาหลีซัน ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป101 ตึกที่สูงที่สุดของไต้หวัน และเป็นแลนด์มาร์กที่สำคัญ เติมสีสันให้กับการเดินทางของท่านที่หมู่บ้านสายรุ้ง หมู่บ้านที่ตกแต่งด้วยสีสันฉูดฉาด แปลกตา และงดงาม สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์วัดเหวินหวู่เพื่อความเฮง และเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ลิ้มรสชานมไข่มุกร้านดังที่ห้ามพลาดเด็ดขาด นอกจากนี้ไต้หวันยังมีสถานที่น่าเที่ยวอีกมากมาย

หากท่านต้องการเดินทางท่องเที่ยวประเทศไต้หวัน เราขอเป็นคนดูแลท่าน ด้วยทีมงานมืออาชีพที่ชำนาญการอย่างแท้จริง

 

วันที่ เวลา เดินทางและราคาทัวร์ไต้หวัน อาจมีการเปลี่ยนแปลง และยังมีโปรแกรมทัวร์จีนอีกมากที่ไม่ได้นำลงในเว็บไซต์
ท่านสามารถโทรสอบถามเจ้าหน้าที่อีกครั้งได้ค่ะ

Line:ID : @hilightour

***ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น***

 

ใช้มือถืออยู่ คลิ๊กที่ปุ่ม แอดเป็นเพื่อนได้เลยค่ะ 

เพิ่มเพื่อน