Home ABOUT US PORTFOLIO
TOUR
GALLERY CONTACT US HOW TO PAY Info
ทัวร์คุณภาพต้อง Hilight Travel Dot Com
Call Center 029488124
Hotline 0819330700
Line Red
Hilight Travel
Sanookwifi2 Sanookwifi1 banner05 banner02 banner01 banner04 banner03
Back Next

บริษัทไฮไลท์เวิลด์ทัวร์ จำกัด

จดทะเบียนบริษัท จากกระทรวงพาณิชย์ ทะเบียนเลขที่ 0105555162706

และขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ใบอนุญาตเลขที่ 11/07075

เป็นบริษัทที่ถูกต้องตามกฏหมาย และประกอบธุรกิจอย่างมีธรรมาธิบาล
ท่านสามารถไว้วางใจใช้บริการกับทางบริษัท ได้อย่างสบายใจ ไม่โดนหลอกลวงแน่นอน

เชิญพบกับทริปน่าเที่ยวๆต่างๆกับเว็บไซต์ของเรา ท่องเว็บเดียว เที่ยวได้ทั่วโลกตลอดทั้งปี ได้แล้วค่ะ

Top Bottom
back
ทัวร์กัมพูชา usa ทัวร์กัมพูชา Cambodia ทัวร์จอร์เจีย usa ทัวร์จอร์เจีย Georgia ทัวร์จอร์แดน usa ทัวร์จอร์แดน Jordan ทัวร์จีน usa ทัวร์จีน China ทัวร์ญี่ปุ่น usa ทัวร์ญี่ปุ่น Japanese ทัวร์ดูบอล usa ทัวร์ดูบอล Tour Premier League ทัวร์ดูไบ usa ทัวร์ดูไบ Dubai ทัวร์ตุรกี usa ทัวร์ตุรกี Turkey ทัวร์ทิเบต usa ทัวร์ทิเบต Tibet ทัวร์นิวซีแลนด์ usa ทัวร์นิวซีแลนด์ New Zealand ทัวร์บรูไน usa ทัวร์บรูไน BRUNAI ทัวร์บาหลี-อินโดนีเซีย usa ทัวร์บาหลี-อินโดนีเซีย Bali-Indonesia ทัวร์พม่า usa ทัวร์พม่า Burma ทัวร์ฟิลิปปินส์ usa ทัวร์ฟิลิปปินส์ PHILIPPINES ทัวร์ภายในประเทศ usa ทัวร์ภายในประเทศ Thailand ทัวร์ภูฏาน usa ทัวร์ภูฏาน Bhutan ทัวร์มองโกเลีย usa ทัวร์มองโกเลีย Mongolia ทัวร์มัลดีฟส์ usa ทัวร์มัลดีฟส์ Maldives ทัวร์มาเลเซีย usa ทัวร์มาเลเซีย Malaysia ทัวร์ยุโรป usa ทัวร์ยุโรป Europe ทัวร์ยุโรปตะวันออก usa ทัวร์ยุโรปตะวันออก Eastern Europe ทัวร์รัสเซีย usa ทัวร์รัสเซีย Russia ทัวร์ลาว usa ทัวร์ลาว Laos ทัวร์ล่องเรือสำราญ usa ทัวร์ล่องเรือสำราญ Cruise ทัวร์ศรีลังกา usa ทัวร์ศรีลังกา Sri Lanka ทัวร์สิงคโปร์ usa ทัวร์สิงคโปร์ Singapore ทัวร์สแกนดิเนเวีย usa ทัวร์สแกนดิเนเวีย Scandinavia ทัวร์ออสเตรเลีย usa ทัวร์ออสเตรเลีย Australia ทัวร์อังกฤษ usa ทัวร์อังกฤษ England ทัวร์อินเดีย usa ทัวร์อินเดีย India ทัวร์อิหร่าน usa ทัวร์อิหร่าน Iran ทัวร์อียิปต์ usa ทัวร์อียิปต์ Egypt ทัวร์อเมริกา usa ทัวร์อเมริกา America ทัวร์อเมริกาใต้ usa ทัวร์อเมริกาใต้ South America ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า usa ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า Hong Kong-Macau ทัวร์เกาหลี usa ทัวร์เกาหลี Korea ทัวร์เนปาล usa ทัวร์เนปาล Nepal ทัวร์เวียดนาม usa ทัวร์เวียดนาม Vietnam ทัวร์แคนนาดา usa ทัวร์แคนนาดา Canada ทัวร์แอฟริกา usa ทัวร์แอฟริกา Africa ทัวร์โครเอเชีย usa ทัวร์โครเอเชีย Croatia ทัวร์โรมาเนีย usa ทัวร์โรมาเนีย Romania ทัวร์ไต้หวัน usa ทัวร์ไต้หวัน Taiwan ทัวร์ไอซ์แลนด์ usa ทัวร์ไอซ์แลนด์ Iceland
next

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

ค้นหาโปรแกรมทัวร์
พบทั้งหมด 79 รายการ

TAGS ที่น่าสนใจ :

หน้าที่ back1234next
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน?v=1001
 
เริ่มต้น 25888.-
ทัวร์ไต้หวัน : GO1TPE-BR005 TAIWAN 3 อุทยาน ครบไฮไลท์ไต้หวัน EVA 6 วัน 4 คืน (240619)
รหัสทัวร์ : THG1-BR-TW-22JAN-24JUN19

ID : 27292
วัดจงไถ่ถาน-เมืองหนานโถว-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – เมืองเจียอี้-อุทยานอาหลี่ซัน
ชมป่าสนพันปี - นั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน-ชิมชาอู่หลง
เมืองไถจง – ฝงเจี่ยไนท์-ไทเป - Germanium Power
วัดหลงซาน – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ซีเหมินติง
นั่งรถไฟ TRA สู่ฮัวเหลียน-อุทยานทาโรโกะ
ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด-ร้านคอสเมติค
ตึกไทเป 101 ไม่รวมชมวิวชั้น 89
หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น – อุทยานเย๋หลิ่ว
DUTY FEE-ซื่อหลินไนท์
สายการบิน : EVA AIR (BR)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 25,888 บาท
ดาว์นโหลดโปรแกรมทัวร์
Add line
จองแพคเกจทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน?v=1001
 
เริ่มต้น 25888.-
ทัวร์ไต้หวัน : GO1CNXTPE-BR007 บินตรง !! เชียงใหม่ ไฮไลท์ ไต้หวัน 6 วัน 5 คืน (240119)
รหัสทัวร์ : THG1-BR-TW-24-29JAN19

ID : 26319
เถาหยวน-หนานโถว-ทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-ไถจง-ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
เจียอี้-อุทยานอาหลี่ซัน-นั่งรถไฟโบราณชมป่าสนพันปี
ชิมชาอู่หลง-ไทเป-ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ซีเหมินติง-ศูนย์ GERMANIUM
ไทเป 101-พิพิธภัณฑ์พระราชวังกู้กง-ร้านเครื่องสำอาง
ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต  
สายการบิน : EVA AIR (BR)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.62 ราคาเริ่มต้น 25,888 บาท
ดาว์นโหลดโปรแกรมทัวร์
Add line
จองแพคเกจทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน?v=1001
 
เริ่มต้น 26900.-
ทัวร์ไต้หวัน : BT-TPE001 TG มหัศจรรย์ Taipei บินหรู อยู่ 5 ดาว 5 วัน 4 คืน (310119)
รหัสทัวร์ : THB11-TG-TW-30NOV18-31JAN19

ID : 26675
เจียอี้-อุทยานอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี
ร้านใบชา-ไถจง-MIYAHARA ICE CREAM-ฟาร์มชิงจิ้ง
นั่งกระเช้าลอยฟ้าชมวิวทะเลสาบ-หมู่บ้านวัฒนธรรม อะบอริจิน
ไทเป-อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว-ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น
ศูนย์เครื่องสำอาง-ซีเหมินติง-ผลิตภัณฑ์สร้อย Germanium
วัดหลงซาน-ตึกไทเป 101 ไม่รวมค่าขึ้นตึก-ร้านขนมพายสับปะรด
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.61-ม.ค.62 ราคาเริ่มต้น 26,900-28,900 บาท
ดาว์นโหลดโปรแกรมทัวร์
Add line
จองแพคเกจทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน?v=1001
 
เริ่มต้น 27888.-
ทัวร์ไต้หวัน : GO1CNXTPE-BR006 บินตรง !! เชียงใหม่ ไต้หวัน ครบ 3 อุทยาน 6 วัน 5 คืน (240119)
รหัสทัวร์ : THG1-BR-TW-24-29JAN19

ID : 26321
อุทยานอาหลี่ซัน-นั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน-ร้านชา
เมืองไถจง-ช้อปปิ้งฝงเจี่ยไนท์-หนานโถว
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง
วัดเหวินอู่-เถาหยวน-หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น-อุทยานเย๋หลิ่ว
ตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นชมวิวชั้น 89)-ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด
Germanium Power- นั่งรถไฟ TRA สู่ฮัวเหลียน
อุทยานทาโรโกะ-รถไฟกลับไทเป-ร้านเครื่องสำอางค์
พิพิธภัณฑ์พระราชวังกู้กง-ซีเหมินติง
สายการบิน : EVA AIR (BR)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.62 ราคาเริ่มต้น 27,888 บาท
ดาว์นโหลดโปรแกรมทัวร์
Add line
จองแพคเกจทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน?v=1001
 
เริ่มต้น 27900.-
ทัวร์ไต้หวัน : ST1 ท่องเที่ยวอารยธรรมไต้หวัน 4 วัน 3 คืน (220319)
รหัสทัวร์ : THS2-CI-TW-10JAN-22MAR19

ID : 27036
ไทเป – พิพิธภัณฑ์ประวัติศาตร์แห่งชาติ – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ซีเหมินติง-พิพิธภัณฑ์ไต้หวัน-สวนพฤกษศาสตร์
พิพิธภัณฑ์มรดกแห่งชาติเป่ยโถว-พิพิธภัณฑ์น้ำพุร้อนเป่ยโถว
ซื่อหลินไนท์มาเก็ต-ชมทำเนียบประธานาธิบดี
ตึกไทเป 101 (รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89)-ร้านสร้อยเจอร์มาเนียม
ร้านพายสับปะรดเว่ยเก๋อ - ร้านสินค้าปลอดภาษี
เหย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
สายการบิน : CHINA AIRLINES (CI)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 27,900 บาท
ดาว์นโหลดโปรแกรมทัวร์
Add line
จองแพคเกจทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน?v=1001
 
เริ่มต้น 28888.-
ทัวร์ไต้หวัน : FJLSK06 Taiwan สงกรานต์ ฮาเฮ 5D3N (110419)
รหัสทัวร์ : THF5-TG-TW-11-15APR19

ID : 27379
พิพิธภัณฑ์กู้กง-ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น 89)
ร้านขนมพายสับปะรด - ซีเหมินติง
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดเสวียนกง-วัดเหวินหวู่
หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า+กระเช้า
เมืองเจียอี้-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี
ชิมชาอู่หลง–เมืองไถจง–ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
Cosmetic Shop – อุทยานเหย่หลิว
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น-Mitsui Outlet Park 
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.62 ราคาเริ่มต้น 28,888 บาท
ดาว์นโหลดโปรแกรมทัวร์
Add line
จองแพคเกจทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน?v=1001
 
เริ่มต้น 28900.-
ทัวร์ไต้หวัน : FJLSK09 ไต้หวัน สงกรานต์ หรรษา 4 วัน 3 คืน (140419)
รหัสทัวร์ : THF5-TG-TW-14-17APR19

ID : 27371
เมืองไถจง-ฝงเจียไนท์มาร์เก็ต
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเสวียนกง
วัดเหวินหวู่-หมู่บ้าน 9 ชนเผ่า-นั่งกระเช้าพาโนรามา
เจียอี้-ชิมพายสับปะรด-ร้านเครื่องสำอาง-อุทยานเย่หลิ่ว
หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ตลาดซีเหมินติง
ร้านสร้อยสุขภาพ-ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.62 ราคาเริ่มต้น 28,900 บาท
ดาว์นโหลดโปรแกรมทัวร์
Add line
จองแพคเกจทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน?v=1001
 
เริ่มต้น 28999.-
ทัวร์ไต้หวัน : FJL (L01) ไต้หวัน TG 5 ดาว 4 วัน 3 คืน (300519)
รหัสทัวร์ : THF5-TG-TW-14FEB-30MAY19

ID : 27200
เมืองไถจง–ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเสวียนกง
วัดเหวินหวู่-เมืองเจียอี้-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี-ชิมชาอู่หลง
ฝงเจียไนท์มาร์เก็ต-ร้านพายสับปะรด -Cosmetic shop
พิพิธภัณฑ์กู้กง -ตึกไทเป101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)
ตลาดซีเหมินติง-หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น-อุทยานเหย่หลิว
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-พ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 28,999 บาท
ดาว์นโหลดโปรแกรมทัวร์
Add line
จองแพคเกจทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน?v=1001
 
เริ่มต้น 29999.-
ทัวร์ไต้หวัน : FJLSK01 ไต้หวัน สงกรานต์ 2562 4D3N (110419)
รหัสทัวร์ : THF5-TG-TW-11-14APR19

ID : 27374
เมืองไถจง–ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเสวียนกง
วัดเหวินหวู่-เมืองเจียอี้-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี-ชิมชาอู่หลง
ฝงเจียไนท์มาร์เก็ต-ร้านพายสับปะรด -Cosmetic shop
พิพิธภัณฑ์กู้กง –อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ตลาดซีเหมินติง-ศูนย์ GERMANIUM
อุทยานเหย่หลิว-หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น
ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.62 ราคาเริ่มต้น 29,999 บาท
ดาว์นโหลดโปรแกรมทัวร์
Add line
จองแพคเกจทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน?v=1001
 
เริ่มต้น 30999.-
ทัวร์ไต้หวัน : FJLSK04 ไต้หวัน สงกรานต์ สุขใจ 5 วัน 4 คืน (110419)
รหัสทัวร์ : THF5-TG-TW-11-15APR19

ID : 27377
สถานีรถไฟ FORMOSA BOULAVARD
ลิ่วเหอไนท์มาร์เก็ต-วัดฝอกวงซาน
สวนสนุก E-DA WORLD+E-DA OUTLET
ฝงเจียไนท์มาร์เก็ต-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-ชิมชาอู่หลง
ชิมพายสับปะรด-ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)
ร้านเครื่องสำอาง-อุทยานเย่หลิ่ว-หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น
ร้านสร้อยสุขภาพ-ตลาดซีเหมินติง
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.62 ราคาเริ่มต้น 30,999 บาท
ดาว์นโหลดโปรแกรมทัวร์
Add line
จองแพคเกจทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน?v=1001
 
เริ่มต้น 31999.-
ทัวร์ไต้หวัน : FJLSK03 ไต้หวัน สงกรานต์ 9 เผ่า 5 วัน 4 คืน (110419)
รหัสทัวร์ : THF5-TG-TW-11-15APR19

ID : 27378
เมืองไถจง – ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดเสวียนกง – วัดเหวินหวู่
นั่งกระเช้าพาโนราม่า-หมู่บ้านเก้าชนเผ่า
เจียอี้-ชิมชาอู่หลง-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี-เมืองไทเป
ชิมพายสับปะรด-ร้านเครื่องสำอาง
อุทยานเหย่หลิ่ว – หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น
ร้านสร้อยสุขภาพ – ตลาดซีเหมินติง
ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค 
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.62 ราคาเริ่มต้น 31,999 บาท
ดาว์นโหลดโปรแกรมทัวร์
Add line
จองแพคเกจทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน?v=1001
 
เริ่มต้น 32900.-
ทัวร์ไต้หวัน : FJLSK05 Taiwan สงกรานต์ ทาโรโกะ 5D4N (110419)
รหัสทัวร์ : THF5-TG-TW-11-15APR19

ID : 27372
นั่งรถไฟสู่เมืองฮัวเหลียน – อุทยานทาโรโกะ
เมืองไทเป - Cosmetic Shop-ร้านพายสับปะรด
ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ตลาดซีเหมินติง
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง
วัดเหวินหวู่ - นั่งกระเช้าพาโนราม่าชมวิวทะเลสาบ
หมู่บ้านและสวนสนุก 9 ชนเผ่า-เมืองไถจง
ฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.62 ราคาเริ่มต้น 32,900 บาท
ดาว์นโหลดโปรแกรมทัวร์
Add line
จองแพคเกจทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน?v=1001
 
เริ่มต้น 32999.-
ทัวร์ไต้หวัน : FJLSK02 Taiwan สงกรานต์ VIP 5 ดาว 4D3N (110419)
รหัสทัวร์ : THF5-TG-TW-11-14APR19

ID : 27375
เมืองไถจง–ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเสวียนกง
วัดเหวินหวู่-เมืองเจียอี้-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี-ชิมชาอู่หลง
ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-ร้านพายสับปะรด-Cosmetic Shop
พิพิธภัณฑ์กู้กง-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ซีเหมินติง
ศูนย์ Germanium-อุทยานเหย่หลิว-หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น
ตึกไทเป101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น 89)
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.62 ราคาเริ่มต้น 32,999 บาท
ดาว์นโหลดโปรแกรมทัวร์
Add line
จองแพคเกจทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน?v=1001
 
เริ่มต้น 33888.-
ทัวร์ไต้หวัน : GO1TPE-BR004 EXCLUSIVE TAIWAN E-CLASS 5 วัน 3 คืน (210619)
รหัสทัวร์ : THG1-BR-TW-21MAR-21JUN19

ID : 27295
หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น – อทุยานเย๋หลิ่ว - ผิงซี – หมู่บ้านสือเฟิน
ปล่อยโคมลอยผิงซี  - ไทเป-DUTY FREE - วัดหลงซาน
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – Taipei Fish market
Germanium Power - ซีเหมินติง – เมืองเถาหยวน 
เมืองหนานโถว – วัดจงไถ่ถาน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถัมซำจั๋ง – วัดเหวินอู่ – เมืองไถจง-ฝงเจี่ยไนท์
หมู่บ้านสายรุ้ง - เมืองไทเป – ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด
ร้านเครื่องสำอางค์ - ตึกไทเป 101 (รวมลิฟต์ชมวิวชั้น 89)
สายการบิน : EVA AIR (BR)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 33,888-38,888 บาท
ดาว์นโหลดโปรแกรมทัวร์
Add line
จองแพคเกจทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน?v=1001
 
เริ่มต้น 34900.-
ทัวร์ไต้หวัน : FJLSK07 Taiwan สงกรานต์ ฮิฮ้า 5D4N (120419)
รหัสทัวร์ : THF5-TG-TW-12-16APR19

ID : 27373
นั่งรถไฟจากไทเปสู่เมืองฮัวเหลียน
อุทยานทาโรโกะ-Cosmetic shop
ร้านพายสับปะรด-ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น 89)
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ซีเหมินติง-เมืองไถจง
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา–วัดเสวียนกง
วัดเหวินหวู่-นั่งกระเช้าพาโนราม่าชมวิวทะเลสาบ
หมู่บ้านและสวนสนุก 9 ชนเผ่า-เมืองไถจง
ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-เมืองเถาหยวน
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.62 ราคาเริ่มต้น 34,900 บาท
ดาว์นโหลดโปรแกรมทัวร์
Add line
จองแพคเกจทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน?v=1001
 
เริ่มต้น 35888.-
ทัวร์ไต้หวัน : GO1TPE-TG001 TAIWAN อาหลี่ซัน ทานอาหารมิชลินสตาร์ 5 วัน 4 คืน (120419)
รหัสทัวร์ : THG1-TG-TW-20MAR-12APR19

ID : 27289
เมืองเจียอี้ – หมู่บ้านไม้หอมฮิโนกิ-อุทยานอาหลี่ซัน
นั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน-ไถจง-ช้อปปิ้งฝงเจี่ยไนท์
เมืองหนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – ไทเป
ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด-ซื่อหลินไนท์
Germanium Power-ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชมวิวชั้น 89)
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ซีเหมินติง-หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น
วัดหลงซาน (ขอพรความรัก)-ร้านคอสเมติค
ช้อปปิ้ง Gloria Outlet
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-เม.ย.62 ราคาเริ่มต้น 35,888-39,888 บาท
ดาว์นโหลดโปรแกรมทัวร์
Add line
จองแพคเกจทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน?v=1001
 
เริ่มต้น 35900.-
ทัวร์ไต้หวัน : FJLSK08 ไต้หวัน สงกรานต์ E-DA WORLD 5D4N (130419)
รหัสทัวร์ : THF5-TG-TW-13-17APR19

ID : 27376
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-พิพิธภัณฑ์กู้กง
ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต-Cosmetic Shop
ร้านขนมพายสับปะรด-อุทยานเหย๋หลิ่ว
หมู่บ้านจิ่วเฟิน-ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น 89)
ตลาดซีเหมินติง-เมืองไถจง-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดเสวียนกง-วัดเหวินหวู่ – ชิมชาอู่หลง
ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-เกาสง – วัดฝอกวงซาน
สวนสนุก E DA WORLD+E DA OUTLET
ศูนย์ GERMANIUM -ทะเลสาบดอกบัว
วัดเจดีย์เสือ มังกร-สถานีรถไฟ Formosa Boulevard
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.62 ราคาเริ่มต้น 35,900 บาท
ดาว์นโหลดโปรแกรมทัวร์
Add line
จองแพคเกจทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน?v=1001
 
เริ่มต้น 42888.-
ทัวร์ไต้หวัน : GO1TPE-TG008 TAIWAN รอบเกาะครบ ไฮไลท์ ไต้หวัน ทาโรโกะ อาหลี่ซัน เย๋หลิ่ว สุริยันจันทรา เกาสง 6 วัน 5 คืน (180419)
รหัสทัวร์ : THG1-TG-TW-12-18APR19

ID : 27296
เมืองเจียอี้ – หมู่บ้านไม้ฮิโนกิ-อุทยานอาหลี่ซัน
นั้งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน – เมืองเกาสง
EDA WORLD (ไม่รวมบัตรเข้าสวนสนุก)
EDA Outlet mall-พักใน EDA WORLD 
วัดโฝวกวงซัน-เมืองหนานโถว-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถัมซำจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – เมืองไถจง-เมืองไทเป
Germanium Power – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชมวิวชั้น 89)
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – นั่งรถไฟด่วน (TRA) สู่เมืองฮัวเหลียน
อุทยานทาโรโกะ – ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด – ซีเหมินติง 
หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น – อทุยานเย๋หลิ่ว –ช้อปปิ้งเครืองสำอางค์ไต้หวัน
นั่งรถไฟหัวจรวด (HSR) สู่เมืองเถาหยวน
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.62 ราคาเริ่มต้น 42,888 บาท
ดาว์นโหลดโปรแกรมทัวร์
Add line
จองแพคเกจทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน?v=1001
 
เริ่มต้น 50900.-
ทัวร์ไต้หวัน : ST9 ไต้หวัน มิชลินสตาร์ 3 วัน 2 คืน (251019)
รหัสทัวร์ : THS2-CI-TW-25JAN-25OCT19

ID : 27034
อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก
ร้านอาหารแนะนำจากมิชลิน
ไทเป – พิพิธภัณท์กู้กง
ตึกไทเป 101 (รวมค่าขึ้นชั้น 89)
ร้านค้าปลอดภาษี – ซีเหมินติง 
สายการบิน : CHINA AIRLINES (CI)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 50,900 บาท
ดาว์นโหลดโปรแกรมทัวร์
Add line
จองแพคเกจทัวร์
หน้าที่ back1234next

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน รับจัดทัวร์ไต้หวันราคาถูกสุดพิเศษ เราเป็นทีมงานมืออาชีพ

ทัวร์ไต้หวัน เมืองในฝัน..กรีซแห่งเอเซีย!! หนึ่งในเมืองแห่งความฝัน ที่ผสมผสานระหว่างศิลปะอันเก่าแก่..และความทันสมัยรวมอยู่ในที่เดียว ไต้หวัน เดิมเรียกว่า ฟอร์โมซา เป็นภาษาโปรตุเกส แปลว่า “เกาะสวยงามความรุ่งเรืองทางประวัติศาสตร์ทำให้ทัวร์ไต้หวันเป็นดินแดนแห่งมนเสน่ห์ที่น่าหลงไหล นอกจากนี้การผสมผสานทางวัฒนธรรมของชนพื้นเมือง และผู้อพยพยังทำให้ไต้หวัน เป็นเกาะในมหาสมุทรแปรซิฟิกใต้ ที่ได้เต็มไปด้วยความหลากหลายของพลัง และความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะวัฒนธรรม โดยทีมงานที่เชี่ยวชาญ และชำนาญเส้นทางทัวร์ไต้หวัน ลูกค้าทุกท่านสามารถเลือกชมแพ็คเกจทัวร์ไต้หวัน ทางเรามีโปรแกรมสุดคุ้มทัวร์ไต้หวันราคาถูกให้เลือกมากมายค่ะ

วันที่ เวลา เดินทางและราคาทัวร์ไต้หวันอาจมีการเปลี่ยนแปลง และยังมีโปรแกรมทัวร์ไต้หวันอีกมากที่ไม่ได้นำลงในเว็บไซต์ กรุณาโทรสอบถามเจ้าหน้าที่อีกครั้ง นะค่ะ

Line:ID : @hilightour

***นกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น***

ใช้มือถืออยู่ คลิ๊กที่ปุ่ม แอดเป็นเพื่อนได้เลยค่ะ 

เพิ่มเพื่อน