Home ABOUT US PORTFOLIO
TOUR
GALLERY CONTACT US HOW TO PAY Info
ทัวร์คุณภาพต้อง Hilight Travel Dot Com
Call Center 029488124
Hotline 0819330700
Line Red
Hilight Travel
Sanookwifi2 Sanookwifi1 banner05 banner02 banner01 banner04 banner03
Back Next

บริษัทไฮไลท์เวิลด์ทัวร์ จำกัด

จดทะเบียนบริษัท จากกระทรวงพาณิชย์ ทะเบียนเลขที่ 0105555162706

และขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ใบอนุญาตเลขที่ 11/07075

เป็นบริษัทที่ถูกต้องตามกฏหมาย และประกอบธุรกิจอย่างมีธรรมาธิบาล
ท่านสามารถไว้วางใจใช้บริการกับทางบริษัท ได้อย่างสบายใจ ไม่โดนหลอกลวงแน่นอน

เชิญพบกับทริปน่าเที่ยวๆต่างๆกับเว็บไซต์ของเรา ท่องเว็บเดียว เที่ยวได้ทั่วโลกตลอดทั้งปี ได้แล้วค่ะ

Top Bottom
back
ทัวร์กัมพูชา usa ทัวร์กัมพูชา Cambodia ทัวร์จอร์เจีย usa ทัวร์จอร์เจีย Georgia ทัวร์จอร์แดน usa ทัวร์จอร์แดน Jordan ทัวร์จีน usa ทัวร์จีน China ทัวร์ญี่ปุ่น usa ทัวร์ญี่ปุ่น Japanese ทัวร์ดูบอล usa ทัวร์ดูบอล Tour Premier League ทัวร์ดูไบ usa ทัวร์ดูไบ Dubai ทัวร์ตุรกี usa ทัวร์ตุรกี Turkey ทัวร์ทิเบต usa ทัวร์ทิเบต Tibet ทัวร์นิวซีแลนด์ usa ทัวร์นิวซีแลนด์ New Zealand ทัวร์บรูไน usa ทัวร์บรูไน BRUNAI ทัวร์บาหลี-อินโดนีเซีย usa ทัวร์บาหลี-อินโดนีเซีย Bali-Indonesia ทัวร์พม่า usa ทัวร์พม่า Burma ทัวร์ฟิลิปปินส์ usa ทัวร์ฟิลิปปินส์ PHILIPPINES ทัวร์ภายในประเทศ usa ทัวร์ภายในประเทศ Thailand ทัวร์ภูฏาน usa ทัวร์ภูฏาน Bhutan ทัวร์มองโกเลีย usa ทัวร์มองโกเลีย Mongolia ทัวร์มัลดีฟส์ usa ทัวร์มัลดีฟส์ Maldives ทัวร์มาเลเซีย usa ทัวร์มาเลเซีย Malaysia ทัวร์ยุโรป usa ทัวร์ยุโรป Europe ทัวร์ยุโรปตะวันออก usa ทัวร์ยุโรปตะวันออก Eastern Europe ทัวร์รัสเซีย usa ทัวร์รัสเซีย Russia ทัวร์ลาว usa ทัวร์ลาว Laos ทัวร์ล่องเรือสำราญ usa ทัวร์ล่องเรือสำราญ Cruise ทัวร์ศรีลังกา usa ทัวร์ศรีลังกา Sri Lanka ทัวร์สิงคโปร์ usa ทัวร์สิงคโปร์ Singapore ทัวร์สแกนดิเนเวีย usa ทัวร์สแกนดิเนเวีย Scandinavia ทัวร์ออสเตรเลีย usa ทัวร์ออสเตรเลีย Australia ทัวร์อังกฤษ usa ทัวร์อังกฤษ England ทัวร์อินเดีย usa ทัวร์อินเดีย India ทัวร์อิหร่าน usa ทัวร์อิหร่าน Iran ทัวร์อียิปต์ usa ทัวร์อียิปต์ Egypt ทัวร์อเมริกา usa ทัวร์อเมริกา America ทัวร์อเมริกาใต้ usa ทัวร์อเมริกาใต้ South America ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า usa ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า Hong Kong-Macau ทัวร์เกาหลี usa ทัวร์เกาหลี Korea ทัวร์เนปาล usa ทัวร์เนปาล Nepal ทัวร์เวียดนาม usa ทัวร์เวียดนาม Vietnam ทัวร์แคนนาดา usa ทัวร์แคนนาดา Canada ทัวร์แอฟริกา usa ทัวร์แอฟริกา Africa ทัวร์โครเอเชีย usa ทัวร์โครเอเชีย Croatia ทัวร์โรมาเนีย usa ทัวร์โรมาเนีย Romania ทัวร์ไต้หวัน usa ทัวร์ไต้หวัน Taiwan ทัวร์ไอซ์แลนด์ usa ทัวร์ไอซ์แลนด์ Iceland
next

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

ค้นหาโปรแกรมทัวร์
พบทั้งหมด 96 รายการ

TAGS ที่น่าสนใจ :

หน้าที่ back12345next
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน?v=1001
 
เริ่มต้น 26888.-
ทัวร์ไต้หวัน : AD-88-SK-05 ไต้หวันสงกรานต์ หมูเงิน 6 วัน 5 คืน (130419)
รหัสทัวร์ : THA16-BR-TW-13-18APR19

ID : 27554
ไถจง –วัดจงไถฉานซื่อ - ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดเหวินหวู่ – เมืองเจียอี้ – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
นั่งรถไฟโบราณชมธรรมชาติภายในอุทยาน-ชิมชาอู่หลง
ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต-ไทเป-ร้านขนมพายสับปะรด
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตร)
ซีเหมินติง-วัดหลงซาน-ร้านสร้อย - อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - GLORIA OUTLET
สายการบิน : EVA AIR (BR)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.62 ราคาเริ่มต้น 26,888 บาท
ดาว์นโหลดโปรแกรมทัวร์
Add line
จองแพคเกจทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน?v=1001
 
เริ่มต้น 26900.-
ทัวร์ไต้หวัน : ST2 ไต้หวัน ชิมมิชลินสตาร์ 3 ดาว 3 วัน 2 คืน (251019)
รหัสทัวร์ : THS2-CI-TW-22MAR-25OCT19

ID : 28317
น้ำตกสือเฟิน – เส้นทางรถไฟสายประวัติศาสตร์ผิงซี
ไทเป – ร้านOH CAFÉ แชมป์คั่วกาแฟของโลก
สวนความคิดสร้างสรรค์ซงซาน -D.I.Y.เค้กพายสับปะรด
ร้านสินค้าปลอดภาษี - วัดหลงซาน - ซีเหมินติง
สายการบิน : CHINA AIRLINES (CI)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 26,900 บาท
ดาว์นโหลดโปรแกรมทัวร์
Add line
จองแพคเกจทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน?v=1001
 
เริ่มต้น 26900.-
ทัวร์ไต้หวัน : BT-TPE001 TG มหัศจรรย์ Taipei บินหรู อยู่ 5 ดาว 5 วัน 4 คืน (260419)
รหัสทัวร์ : THB11-TG-TW-15MAR-26APR19

ID : 28077
นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี-ร้านใบชา
ไถจง-MIYAHARA ICE CREAM-ฟาร์มชิงจิ้ง
นั่งกระเช้าลอยฟ้าชมวิวทะเลสาบ
หมู่บ้านวัฒนธรรม อะบอริจิน-ไทเป 
อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว-ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น
ศูนย์เครื่องสำอาง-ซีเหมินติง-ผลิตภัณฑ์สร้อย Germanium
วัดหลงซาน-ตึกไทเป 101 ไม่รวมค่าขึ้นตึก
ร้านขนมพายสับปะรด-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-เม.ย.62 ราคาเริ่มต้น 26,900-29,900 บาท
ดาว์นโหลดโปรแกรมทัวร์
Add line
จองแพคเกจทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน?v=1001
 
เริ่มต้น 26999.-
ทัวร์ไต้หวัน : ZTPE56 ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป 5D4N (เลสโก เพลิดเพลินสงกรานต์) (170419)
รหัสทัวร์ : THZ1-BR-TW-10-17APR19

ID : 28047
เมืองไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวิ่นหวู่-Coffee Shop
ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต-เมืองไทเป – ร้านพายสับปะรด
ร้านสร้อยสุขภาพ – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ตึกไทเป 101 – ย่านซีเหมินติง-เมืองผิงซี
หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น - ปล่อยโคมขงหมิง
ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – ร้านคอสเมติก
ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
สายการบิน : EVA AIR (BR)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.62 ราคาเริ่มต้น 26,999-32,999 บาท
ดาว์นโหลดโปรแกรมทัวร์
Add line
จองแพคเกจทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน?v=1001
 
เริ่มต้น 27900.-
ทัวร์ไต้หวัน : ST1 ท่องเที่ยวอารยธรรมไต้หวัน 4 วัน 3 คืน (261019)
รหัสทัวร์ : THS2-CI-TW-21MAR-26OCT19

ID : 28313
ไทเป – พิพิธภัณฑ์ประวัติศาตร์แห่งชาติ
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ซีเหมินติง
พิพิธภัณฑ์ไต้หวัน-สวนพฤกษศาสตร์
พิพิธภัณฑ์มรดกแห่งชาติเป่ยโถว
พิพิธภัณฑ์น้ำพุร้อนเป่ยโถว-ซื่อหลินไนท์มาเก็ต
ชมทำเนียบประธานาธิบดี
ตึกไทเป 101 (รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89)
ร้านสร้อยเจอร์มาเนียม - ร้านพายสับปะรดเว่ยเก๋อ
ร้านสินค้าปลอดภาษี – เหย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น 
สายการบิน : CHINA AIRLINES (CI)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 27,900-28,900 บาท
ดาว์นโหลดโปรแกรมทัวร์
Add line
จองแพคเกจทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน?v=1001
 
เริ่มต้น 28888.-
ทัวร์ไต้หวัน : AD-88-SK-06 ไต้หวันสงกรานต์ หมูเด้ง 4 วัน 3 คืน (120419)
รหัสทัวร์ : THA16-CI-TW-12-15APR19

ID : 27700
เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต-หนานโถว
ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ – ชิมชาอู่หลง
ฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต-ร้านขนมพายสับปะรด
อุทยานเย๋หลิ่ว - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตร)
GERMANIUM POWER CENTER
วัดหลงซาน - ซีเหมินติง
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
สายการบิน : CHINA AIRLINES (CI)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.62 ราคาเริ่มต้น 28,888 บาท
ดาว์นโหลดโปรแกรมทัวร์
Add line
จองแพคเกจทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน?v=1001
 
เริ่มต้น 28888.-
ทัวร์ไต้หวัน : FJLSK06 Taiwan สงกรานต์ ฮาเฮ 5D3N (110419)
รหัสทัวร์ : THF5-TG-TW-11-15APR19

ID : 27379
พิพิธภัณฑ์กู้กง-ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น 89)
ร้านขนมพายสับปะรด - ซีเหมินติง
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดเสวียนกง-วัดเหวินหวู่
หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า+กระเช้า
เมืองเจียอี้-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี
ชิมชาอู่หลง–เมืองไถจง–ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
Cosmetic Shop – อุทยานเหย่หลิว
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น-Mitsui Outlet Park 
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.62 ราคาเริ่มต้น 28,888 บาท
ดาว์นโหลดโปรแกรมทัวร์
Add line
จองแพคเกจทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน?v=1001
 
เริ่มต้น 28900.-
ทัวร์ไต้หวัน : SMSK2 สงกรานต์ ไต้หวันชิวชิว 5 วัน 4 คืน (110419)
รหัสทัวร์ : THS2-BR-TW-11-15APR19

ID : 28323
เมืองเถาหยวน – เมืองหนานโถว – วัดจงไถ่ฉาน
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถัมซำจั๋ง
วัดเหวินอู่ – เมืองเจียอี้-อุทยานอาหลี่ซัน
ชมป่าสนพันปี -  นั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน
ร้านชา - เมืองไทจง – ช้อปปิ้งฟงเจี่ยไนท์
ไทเป – ช้อปปิ้งเค้กพายสัปปะรด-อุทยานเหย่หลิ่ว
หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น –  ช้อปปิ้งซีเหมินติง
ศูนย์สร้อยสุขภาพ GERMANIUM – พิพิธภัณฑ์กู้กง
ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89)
วัดหลงซานซื่อ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค 
สายการบิน : EVA AIR (BR)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.62 ราคาเริ่มต้น 28,900 บาท
ดาว์นโหลดโปรแกรมทัวร์
Add line
จองแพคเกจทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน?v=1001
 
เริ่มต้น 28900.-
ทัวร์ไต้หวัน : FJLSK09 ไต้หวัน สงกรานต์ หรรษา 4 วัน 3 คืน (140419)
รหัสทัวร์ : THF5-TG-TW-14-17APR19

ID : 27371
เมืองไถจง-ฝงเจียไนท์มาร์เก็ต
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเสวียนกง
วัดเหวินหวู่-หมู่บ้าน 9 ชนเผ่า-นั่งกระเช้าพาโนรามา
เจียอี้-ชิมพายสับปะรด-ร้านเครื่องสำอาง-อุทยานเย่หลิ่ว
หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ตลาดซีเหมินติง
ร้านสร้อยสุขภาพ-ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.62 ราคาเริ่มต้น 28,900 บาท
ดาว์นโหลดโปรแกรมทัวร์
Add line
จองแพคเกจทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน?v=1001
 
เริ่มต้น 28999.-
ทัวร์ไต้หวัน : FJL (L01) ไต้หวัน TG 5 ดาว 4 วัน 3 คืน (300519)
รหัสทัวร์ : THF5-TG-TW-14FEB-30MAY19

ID : 27200
เมืองไถจง–ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเสวียนกง
วัดเหวินหวู่-เมืองเจียอี้-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี-ชิมชาอู่หลง
ฝงเจียไนท์มาร์เก็ต-ร้านพายสับปะรด -Cosmetic shop
พิพิธภัณฑ์กู้กง -ตึกไทเป101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)
ตลาดซีเหมินติง-หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น-อุทยานเหย่หลิว
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-พ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 28,999 บาท
ดาว์นโหลดโปรแกรมทัวร์
Add line
จองแพคเกจทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน?v=1001
 
เริ่มต้น 29900.-
ทัวร์ไต้หวัน : FJLSK11 ไต้หวัน สงกรานต์ อาลีซาน เฮง เฮง 4D3N (130419)
รหัสทัวร์ : THF5-CI-TW-13-16APR19

ID : 27748
เถาหยวน – ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี-เมืองไถจง– ชิมชาอู่
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเสวียนกวง
วัดเหวินหวู่-ร้านพายสับปะรด- Cosmetic Shop
ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น 89)
ศูนย์ GERMANIUM – อุทยานเหย่หลิว
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ซีเหมินติง 
สายการบิน : CHINA AIRLINES (CI)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.62 ราคาเริ่มต้น 29,900 บาท
ดาว์นโหลดโปรแกรมทัวร์
Add line
จองแพคเกจทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน?v=1001
 
เริ่มต้น 29999.-
ทัวร์ไต้หวัน : ZTPE24 ไต้หวัน ไทจง ไทเป หนานโถว 4D3N (เลสโก สงกรานต์พาเพลิน) (140419)
รหัสทัวร์ : THZ1-CI-TW-14-17APR19

ID : 28045
เมืองไทเป-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – ร้านคอสเมติก
ย่านซีเหมินติง-ตึกไทเป 101-ร้านสร้อยสุขภาพ
ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต-เมืองหนานโถว
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดเหวินหวู่ – Mitsui Outlet Park
สายการบิน : CHINA AIRLINES (CI)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.62 ราคาเริ่มต้น 29,999 บาท
ดาว์นโหลดโปรแกรมทัวร์
Add line
จองแพคเกจทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน?v=1001
 
เริ่มต้น 29999.-
ทัวร์ไต้หวัน : ไต้หวัน 4 วัน 3 คืน (130419)
รหัสทัวร์ : THP3-TG-TW-13-16APR19

ID : 27588
หมู่บ้านสายรุ้ง –เฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
นั่งกระเช้าหมู่บ้านวัฒนธรรมฯ
ชิมชาอู่หลง - ซื่อหลิน-ไทเป
ร้านพายสับปะรด – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-ตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นตึกชมวิว)
ตลาดซีเหมินติง-วัดหลงซานซื่อ
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – Mitsui Outlet Park
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.62 ราคาเริ่มต้น 29,999 บาท
ดาว์นโหลดโปรแกรมทัวร์
Add line
จองแพคเกจทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน?v=1001
 
เริ่มต้น 29999.-
ทัวร์ไต้หวัน : FJLSK01 ไต้หวัน สงกรานต์ 2562 4D3N (110419)
รหัสทัวร์ : THF5-TG-TW-11-14APR19

ID : 27374
เมืองไถจง–ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเสวียนกง
วัดเหวินหวู่-เมืองเจียอี้-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี-ชิมชาอู่หลง
ฝงเจียไนท์มาร์เก็ต-ร้านพายสับปะรด -Cosmetic shop
พิพิธภัณฑ์กู้กง –อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ตลาดซีเหมินติง-ศูนย์ GERMANIUM
อุทยานเหย่หลิว-หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น
ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.62 ราคาเริ่มต้น 29,999 บาท
ดาว์นโหลดโปรแกรมทัวร์
Add line
จองแพคเกจทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน?v=1001
 
เริ่มต้น 30900.-
ทัวร์ไต้หวัน : AD-88-SK-07 ไต้หวันสงกรานต์ หมูดี 4 วัน 3 คืน (130419)
รหัสทัวร์ : THA16-CI-TW-13-16APR19

ID : 27702
ไถจง - ฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต-สวนดอกไม้จงเซ่อ
หนานโถว - ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่ – ชิมชาอู่หลง
ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต-กระเช้าเมาคง
อุทยานเย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
น้ำตกสือเฟิ่น-ปล่อยโคมลอย - ซีเหมินติง 
ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตร)-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ร้านขนมพายสับปะรด-GERMANIUM POWER CENTER
วัดจูหลินซาน – MITSUI OUTLETS
สายการบิน : CHINA AIRLINES (CI)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.62 ราคาเริ่มต้น 30,900 บาท
ดาว์นโหลดโปรแกรมทัวร์
Add line
จองแพคเกจทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน?v=1001
 
เริ่มต้น 30999.-
ทัวร์ไต้หวัน : FJLSK10 ไต้หวัน สงกรานต์ ฮูลา ฮูล่า 5D4N (120419)
รหัสทัวร์ : THF5-CI-TW-12-16APR19

ID : 27747
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเสวียนกวง
วัดเหวินหวู่ - นั่งกระเช้าพาโนราม่าชมวิวทะเลสาบ
หมู่บ้านและสวนสนุก 9 ชนเผ่า-ชิมชาอู่หลง
อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี
เมืองไถจง-ฝงเจียไนท์มาร์เก็ต-ร้านพายสับปะรด
Cosmetic shop - อุทยานเหย่หลิว - หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตลาดซีเหมินติง
สายการบิน : CHINA AIRLINES (CI)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.62 ราคาเริ่มต้น 30,999 บาท
ดาว์นโหลดโปรแกรมทัวร์
Add line
จองแพคเกจทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน?v=1001
 
เริ่มต้น 30999.-
ทัวร์ไต้หวัน : FJLSK04 ไต้หวัน สงกรานต์ สุขใจ 5 วัน 4 คืน (110419)
รหัสทัวร์ : THF5-TG-TW-11-15APR19

ID : 27377
สถานีรถไฟ FORMOSA BOULAVARD
ลิ่วเหอไนท์มาร์เก็ต-วัดฝอกวงซาน
สวนสนุก E-DA WORLD+E-DA OUTLET
ฝงเจียไนท์มาร์เก็ต-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-ชิมชาอู่หลง
ชิมพายสับปะรด-ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)
ร้านเครื่องสำอาง-อุทยานเย่หลิ่ว-หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น
ร้านสร้อยสุขภาพ-ตลาดซีเหมินติง
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.62 ราคาเริ่มต้น 30,999 บาท
ดาว์นโหลดโปรแกรมทัวร์
Add line
จองแพคเกจทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน?v=1001
 
เริ่มต้น 31888.-
ทัวร์ไต้หวัน : TG10 ไต้หวัน เมืองไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทรา อาบน้ำแร่ 5 วัน 4 คืน ซุปตาร์ ไต่ตึก (130419)
รหัสทัวร์ : THT18-TG-TW-13-17APR19

ID : 28301
ไถจง-หมู่บ้านสายรุ้ง-ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย
หนานโถว-ทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั่ง-วัดเหวินหวู่-ไทเป
ร้านเครื่องสำอางค์-วัดหลงซาน
ขนมพายสับปะรด-อุทยานเหย่หลิ่ว
เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น-ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้น ชั้น 89)
ศูนย์สร้อยสุขภาพ-ตลาดปลาไทเป
อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก-ตลาดกลางคืนย่าน
ซีเหมินติง-อนุสรณ์สถาน ซุนยัดเซน
DUTY FREE-MITSUI OUTLET MALL
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.62 ราคาเริ่มต้น 31,888 บาท
ดาว์นโหลดโปรแกรมทัวร์
Add line
จองแพคเกจทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน?v=1001
 
เริ่มต้น 31999.-
ทัวร์ไต้หวัน : FJLSK03 ไต้หวัน สงกรานต์ 9 เผ่า 5 วัน 4 คืน (110419)
รหัสทัวร์ : THF5-TG-TW-11-15APR19

ID : 27378
เมืองไถจง – ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดเสวียนกง – วัดเหวินหวู่
นั่งกระเช้าพาโนราม่า-หมู่บ้านเก้าชนเผ่า
เจียอี้-ชิมชาอู่หลง-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี-เมืองไทเป
ชิมพายสับปะรด-ร้านเครื่องสำอาง
อุทยานเหย่หลิ่ว – หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น
ร้านสร้อยสุขภาพ – ตลาดซีเหมินติง
ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค 
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.62 ราคาเริ่มต้น 31,999 บาท
ดาว์นโหลดโปรแกรมทัวร์
Add line
จองแพคเกจทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน?v=1001
 
เริ่มต้น 32888.-
ทัวร์ไต้หวัน : TG12 ไต้หวัน เกาสง อาลีซาน โดมแห่งแสง 5 วัน 4 คืน ซุปตาร์ ฉึกฉึก ปู๊นๆ (130419)
รหัสทัวร์ : THT18-TG-TW-13-17APR19

ID : 27900
ศูนย์ศิลปะท่าเรือหมายเลขสอง-ตลาดกลางคืนหลุ่ยเฟง
โดมแห่งแสง-ขนมพายสับปะรด-เจดีย์เสือและเจดีย์มังกร
วัดโฝวกวงซัน-เกาสง-ตลาดกลางคืนเหวินหัว
เมืองเจียอี้-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณ
เมืองไถจง-หนานโถว-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั่ง-วัดเหวินหวู่-ไทเป-ศูนย์สร้อยสุขภาพ
ตึกไทเป 101-ตลาดกลางคืนย่านซีเหมินติง
ร้านเครื่องสำอางค์-อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก
วัดหลงซาน-MITSUI OUTLET MALL
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.62 ราคาเริ่มต้น 32,888 บาท
ดาว์นโหลดโปรแกรมทัวร์
Add line
จองแพคเกจทัวร์
หน้าที่ back12345next

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน รับจัดทัวร์ไต้หวันราคาถูกสุดพิเศษ เราเป็นทีมงานมืออาชีพ

ทัวร์ไต้หวัน เมืองในฝัน..กรีซแห่งเอเซีย!! หนึ่งในเมืองแห่งความฝัน ที่ผสมผสานระหว่างศิลปะอันเก่าแก่..และความทันสมัยรวมอยู่ในที่เดียว ไต้หวัน เดิมเรียกว่า ฟอร์โมซา เป็นภาษาโปรตุเกส แปลว่า “เกาะสวยงามความรุ่งเรืองทางประวัติศาสตร์ทำให้ทัวร์ไต้หวันเป็นดินแดนแห่งมนเสน่ห์ที่น่าหลงไหล นอกจากนี้การผสมผสานทางวัฒนธรรมของชนพื้นเมือง และผู้อพยพยังทำให้ไต้หวัน เป็นเกาะในมหาสมุทรแปรซิฟิกใต้ ที่ได้เต็มไปด้วยความหลากหลายของพลัง และความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะวัฒนธรรม โดยทีมงานที่เชี่ยวชาญ และชำนาญเส้นทางทัวร์ไต้หวัน ลูกค้าทุกท่านสามารถเลือกชมแพ็คเกจทัวร์ไต้หวัน ทางเรามีโปรแกรมสุดคุ้มทัวร์ไต้หวันราคาถูกให้เลือกมากมายค่ะ

วันที่ เวลา เดินทางและราคาทัวร์ไต้หวันอาจมีการเปลี่ยนแปลง และยังมีโปรแกรมทัวร์ไต้หวันอีกมากที่ไม่ได้นำลงในเว็บไซต์ กรุณาโทรสอบถามเจ้าหน้าที่อีกครั้ง นะค่ะ

Line:ID : @hilightour

***นกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น***

ใช้มือถืออยู่ คลิ๊กที่ปุ่ม แอดเป็นเพื่อนได้เลยค่ะ 

เพิ่มเพื่อน