>
Home ABOUT US PORTFOLIO
TOUR
GALLERY CONTACT US HOW TO PAY Info
ทัวร์คุณภาพต้อง Hilight Travel Dot Com
Call Center 029488124
Hotline 0819330700
Line Red
Hilight Travel
Sanookwifi2 Sanookwifi1 banner05 banner02 banner01 banner04 banner03
Back Next

บริษัทไฮไลท์เวิลด์ทัวร์ จำกัด

จดทะเบียนบริษัท จากกระทรวงพาณิชย์ ทะเบียนเลขที่ 0105555162706

และขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ใบอนุญาตเลขที่ 11/07075

เป็นบริษัทที่ถูกต้องตามกฏหมาย และประกอบธุรกิจอย่างมีธรรมาธิบาล
ท่านสามารถไว้วางใจใช้บริการกับทางบริษัท ได้อย่างสบายใจ ไม่โดนหลอกลวงแน่นอน

เชิญพบกับทริปน่าเที่ยวๆต่างๆกับเว็บไซต์ของเรา ท่องเว็บเดียว เที่ยวได้ทั่วโลกตลอดทั้งปี ได้แล้วค่ะ

Top Bottom
back
ทัวร์กัมพูชา usa ทัวร์กัมพูชา Cambodia ทัวร์จอร์เจีย usa ทัวร์จอร์เจีย Georgia ทัวร์จอร์แดน usa ทัวร์จอร์แดน Jordan ทัวร์จีน usa ทัวร์จีน China ทัวร์ญี่ปุ่น usa ทัวร์ญี่ปุ่น Japanese ทัวร์ดูบอล usa ทัวร์ดูบอล Tour Premier League ทัวร์ดูไบ usa ทัวร์ดูไบ Dubai ทัวร์ตุรกี usa ทัวร์ตุรกี Turkey ทัวร์ทิเบต usa ทัวร์ทิเบต Tibet ทัวร์นิวซีแลนด์ usa ทัวร์นิวซีแลนด์ New Zealand ทัวร์บรูไน usa ทัวร์บรูไน BRUNAI ทัวร์บาหลี-อินโดนีเซีย usa ทัวร์บาหลี-อินโดนีเซีย Bali-Indonesia ทัวร์พม่า usa ทัวร์พม่า Burma ทัวร์ฟิลิปปินส์ usa ทัวร์ฟิลิปปินส์ PHILIPPINES ทัวร์ภายในประเทศ usa ทัวร์ภายในประเทศ Thailand ทัวร์ภูฏาน usa ทัวร์ภูฏาน Bhutan ทัวร์มองโกเลีย usa ทัวร์มองโกเลีย Mongolia ทัวร์มัลดีฟส์ usa ทัวร์มัลดีฟส์ Maldives ทัวร์มาเลเซีย usa ทัวร์มาเลเซีย Malaysia ทัวร์ยุโรป usa ทัวร์ยุโรป Europe ทัวร์ยุโรปตะวันออก usa ทัวร์ยุโรปตะวันออก Eastern Europe ทัวร์รัสเซีย usa ทัวร์รัสเซีย Russia ทัวร์ลาว usa ทัวร์ลาว Laos ทัวร์ล่องเรือสำราญ usa ทัวร์ล่องเรือสำราญ Cruise ทัวร์ศรีลังกา usa ทัวร์ศรีลังกา Sri Lanka ทัวร์สิงคโปร์ usa ทัวร์สิงคโปร์ Singapore ทัวร์สแกนดิเนเวีย usa ทัวร์สแกนดิเนเวีย Scandinavia ทัวร์ออสเตรเลีย usa ทัวร์ออสเตรเลีย Australia ทัวร์อังกฤษ usa ทัวร์อังกฤษ England ทัวร์อินเดีย usa ทัวร์อินเดีย India ทัวร์อิหร่าน usa ทัวร์อิหร่าน Iran ทัวร์อียิปต์ usa ทัวร์อียิปต์ Egypt ทัวร์อเมริกา usa ทัวร์อเมริกา America ทัวร์อเมริกาใต้ usa ทัวร์อเมริกาใต้ South America ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า usa ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า Hong Kong-Macau ทัวร์เกาหลี usa ทัวร์เกาหลี Korea ทัวร์เนปาล usa ทัวร์เนปาล Nepal ทัวร์เวียดนาม usa ทัวร์เวียดนาม Vietnam ทัวร์แคนนาดา usa ทัวร์แคนนาดา Canada ทัวร์แอฟริกา usa ทัวร์แอฟริกา Africa ทัวร์โครเอเชีย usa ทัวร์โครเอเชีย Croatia ทัวร์โรมาเนีย usa ทัวร์โรมาเนีย Romania ทัวร์ไต้หวัน usa ทัวร์ไต้หวัน Taiwan ทัวร์ไอซ์แลนด์ usa ทัวร์ไอซ์แลนด์ Iceland
next

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

ค้นหาโปรแกรมทัวร์
พบทั้งหมด 91 รายการ

เลือกโปรแกรมทัวร์ตามเมืองท่องเที่ยว :

หน้าที่ back12345next
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน?v=1001
 
เริ่มต้น 14999.-
ทัวร์ไต้หวัน : PROFESSIONAL TAIWAN เที่ยวครบสูตร 6 วัน 4 คืน (251019)
รหัสทัวร์ : THV4-SL-TW-11JUL-25OCT19

ID : 29358
เถาหยวน - ทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ - เจียอี้
อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณ
ชมป่าสนพันปี –แวะชิมชา – ไทจง - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
เมืองไทเป - ร้านพายสัปปะรด -อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต-ไทเป
เจอร์เมเนียม - อุทยานเหย๋หลิว-สถานีสือเฟิน
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-ศูนย์เครื่องสำอาง
วัดหลงซันซื่อ – ตลาดซีเหมินติง
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 14,999-17,555 บาท
ดาว์นโหลดโปรแกรมทัวร์
Add line
จองแพคเกจทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน?v=1001
 
เริ่มต้น 15555.-
ทัวร์ไต้หวัน : ST0.5 ไต้หวัน เพลินเพลิน 4 วัน 3 คืน (251019)
รหัสทัวร์ : THS2-VZ-TW-19APR-25OCT19

ID : 28322
เมืองไทเป - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89)
ร้านขนมเค้กพายสับปะรด - อุทยานเหย่หลิ่ว
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค
ซีเหมินติง-ร้านสร้อยสุขภาพเจอร์มาเนียม
เมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ - ร้านชา – เมืองไทจง
ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย-หมู่บ้านสายรุ้ง 
สายการบิน : VIETJET AIR (VZ)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 15,555-17,777 บาท
ดาว์นโหลดโปรแกรมทัวร์
Add line
จองแพคเกจทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน?v=1001
 
เริ่มต้น 15900.-
ทัวร์ไต้หวัน : AD-88-06 TAIWAN SO WOW 3 วัน 2 คืน (290819)
รหัสทัวร์ : THA16-CI-TW-7JUL-29AUG19

ID : 30407
ไทเป-วัดหลงซาน-ซีเหมินติง
ร้านขนมพายสับปะรด - อุทยานเย๋หลิ่ว
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - น้ำตกสือเฟิ่น
ปล่อยโคมลอย - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต 
ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรชมวิว ชั้น 89)
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
GERMANIUM POWER CENTER
วัดจูหลินซาน – GLORIA OUTLETS
สายการบิน : CHINA AIRLINES (CI)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ส.ค.62 ราคาเริ่มต้น 15,900-17,900 บาท
ดาว์นโหลดโปรแกรมทัวร์
Add line
จองแพคเกจทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน?v=1001
 
เริ่มต้น 15900.-
ทัวร์ไต้หวัน : BT-TPE07 VZ มหัศจรรย์ Taipei Alisan 5 วัน 4 คืน (140919)
รหัสทัวร์ : THB11-VZ-TW-29JUN-14SEP19

ID : 30137
ไถจง - มิยาฮาร่าไอศกรีม - เจียอี้
ตลาดกลางคืนเจียอี้ -อาลีซาน
นั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน
ชิมชาอู่หลง - ไถจง - ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต 
วัดเหวินหวู่ - วัดพระถังซำจั๋ง
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
เจียงไคเช็ค - ชมผลิตภัณฑ์ - ปะการังแดง
ตึกไทเป 101 - ซีเหมินติง-ร้านขนมพายสับปะรด
อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น
เส้นทางรถไฟสายผิงซี - ศูนย์เครื่องสำอาง
ตลาดปลาไทเป-ไทเป - หมู่บ้านสายรุ้ง
สายการบิน : VIETJET AIR (VZ)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ก.ย.62 ราคาเริ่มต้น 15,900-18,900 บาท
ดาว์นโหลดโปรแกรมทัวร์
Add line
จองแพคเกจทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน?v=1001
 
เริ่มต้น 15999.-
ทัวร์ไต้หวัน : ZTPE01 ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป 6D4N (เลสโก อินดี้ตัวพ่อ)
รหัสทัวร์ : THZ1-XW-TW-10APR-24JUL19

ID : 28688
เมืองหนานโถว – วัดจงไถฉานซื่อ
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่
เมืองเจียอี้-ร้านชา-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
เมืองไทจง – ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
เมืองไทเป-ร้านพายสับปะรด
ร้านสร้อยสุขภาพ-วัดหลงซานซื่อ
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ร้านคอสเมติก – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต 
เมืองผิงซี – หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น
ปล่อยโคมขงหมิง – ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น
วัดซงซานฉือโย่ว - ตึกไทเป 101
ย่านซีเหมินติง
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-ก.ค.62 ราคาเริ่มต้น 15,999-25,999 บาท
ดาว์นโหลดโปรแกรมทัวร์
Add line
จองแพคเกจทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน?v=1001
 
เริ่มต้น 16555.-
ทัวร์ไต้หวัน : FJL (M01) ไต้หวัน ปังเวอร์ 4 วัน 3 คืน (231019)
รหัสทัวร์ : THF5-CI-TW-24APR-23OCT19

ID : 28637
เถาหยวน-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวิ่นหวู่-ชิมชาอู่หลง
หมู่บ้านสายรุ้ง-ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
เมืองไทเป-Cosmetic shop-ร้านพายสับปะรด
ศูนย์ Germanium-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
วัดหลงซานซื่อ-ซีเหมินติง-Duty Free
หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น-ปล่อยโคมลอยหมู่บ้านฉือเฟิ้น (รวมค่าโคมลอย)
ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น 89)-Gloria Outlet
สายการบิน : CHINA AIRLINES (CI)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 16,555-17,555 บาท
ดาว์นโหลดโปรแกรมทัวร์
Add line
จองแพคเกจทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน?v=1001
 
เริ่มต้น 16900.-
ทัวร์ไต้หวัน : BT-TPE04 SL มหัศจรรย์ TAIPEI 6 วัน 4 คืน (231019)
รหัสทัวร์ : THB11-TG-TW-24MAY-23AUG19

ID : 29188
หมู่บ้านสายรุ้ง - MIHAYARA ICE CREAM
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซำจั๋ง
วัดเหวินหวู่ - เจียอี้ - อุทยานอาลีซาน
นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี - ร้านใบชา
ไถจง - ไนท์มาร์เก็ต-ไทเป - ร้านขนมพายสับปะรด
อุทยานเย๋หลิ่ว - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น-ตลาดปลาไทเป
ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง - พิพิธภัณฑ์กู้กง
ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 - ศูนย์เครื่องสำองค์
อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค - วัดหลงซาน
ช้อปปิ้งซีเหมินติง
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 16,900-18,900 บาท
ดาว์นโหลดโปรแกรมทัวร์
Add line
จองแพคเกจทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน?v=1001
 
เริ่มต้น 17500.-
ทัวร์ไต้หวัน : FJL (M02) ไต้หวัน อาลีซาน ได้ใจ SPECIAL 4D3N (191019)
รหัสทัวร์ : THF5-CI-TW-27APR-19OCT19

ID : 28638
เถาหยวน – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น 89)
ซื่อหลินไนท์มาเก็ต-เมืองเจียอี้-ชิมชาอู่หลง
อุทยานแห่งชาติอาลีซาน- นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี
เมืองไถจง-ฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – ร้านพายสับปะรด
Cosmetics Shop – ซีเหมินติง-ศูนย์ GERMANIUM
อุทยานเหย่หลิว–หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น-DUTY FREE
หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค–MITSUI OUTLET PARK
สายการบิน : CHINA AIRLINES (CI)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 17,500-18,500 บาท
ดาว์นโหลดโปรแกรมทัวร์
Add line
จองแพคเกจทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน?v=1001
 
เริ่มต้น 17555.-
ทัวร์ไต้หวัน : 3 เด้ง อุทยาน 6D4N ทาโรโกะ อาลีซาน เย๋หลิ่ว (201019)
รหัสทัวร์ : THV4-SL-TW-8-20OCT19

ID : 29360
เถาหยวน - ทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ - เจียอี้
อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณ
ชมป่าสนพันปี –แวะชิมชา – ไทจง
ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-นั่งรถไฟ TRA สู่ฮัวเหลียน
อุทยานทาโรโกะ - นั่งรถไฟ TRA สู่ไทเป
พายสับปะรด - อุทยานเหย๋หลิว
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-เจอร์เมเนียม
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ตลาดซีเหมินติง
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 17,555-17,999 บาท
ดาว์นโหลดโปรแกรมทัวร์
Add line
จองแพคเกจทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน?v=1001
 
เริ่มต้น 17888.-
ทัวร์ไต้หวัน : GQ1CNXTPE-FD004 เชียงใหม่บินตรง ไต้หวัน Autumn In Taipei 4 วัน 3 คืน (131019)
รหัสทัวร์ : THB15-FD-TW-13-16OCT19

ID : 30381
หนานโถว-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซำจั๋ง-ร้านชา-วัดเหวินอู่-ไถจง
ฝงเจี่ยไนท์ มาร์เก็ต-ไทเป-ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ศูนย์เจอมาเนี่ยม
ซีเหมินติง-อุทยานเย๋หลิ่ว-ร้านเครื่องสำอาง
ไทเป 101
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 17,888 บาท
ดาว์นโหลดโปรแกรมทัวร์
Add line
จองแพคเกจทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน?v=1001
 
เริ่มต้น 17888.-
ทัวร์ไต้หวัน : GO1CNXTPE-FD004 บินตรง !! เชียงใหม่ ไต้หวัน Autumn In Taipei 4 วัน 3 คืน (131019)
รหัสทัวร์ : THG1-FD-TW-13-16OCT19

ID : 29535
หนานโถว-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซำจั๋ง-ร้านชา-วัดเหวินอู่-ไถจง
ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-ไทเป-ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ศูนย์เจอมาเนี่ยม
ซีเหมินติง-อุทยานเย๋หลิ่ว-ร้านเครื่องสำอาง
ไทเป 101
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 17,888 บาท
ดาว์นโหลดโปรแกรมทัวร์
Add line
จองแพคเกจทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน?v=1001
 
เริ่มต้น 17999.-
ทัวร์ไต้หวัน : HASHTAG TAIWAN ทริปฟิน กินจนตัวแตก 3 วัน 2 คืน (111019)
รหัสทัวร์ : THW5-TG-TW-17MAY-11OCT19

ID : 29090
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – วัดหลงซาน
ตลาดซีเหมินติง-D.I.Y พายสัปปะรด
อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – ฉือเฟิ่น
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ตลาดนัดกลางคืนซื่อหลิน
ตึกไทเป101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชมวิวชั้น 89 ราคา 720 บาท)
ตลาดซีเหมินติง – DUTY FREE
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 17,999 บาท
ดาว์นโหลดโปรแกรมทัวร์
Add line
จองแพคเกจทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน?v=1001
 
เริ่มต้น 18888.-
ทัวร์ไต้หวัน : GQ1CNXTPE-FD008 เชียงใหม่บินตรง ไต้หวัน สะพานแห่งความรักตั้นสุ่ย 5 วัน 4 คืน (100819)
รหัสทัวร์ : THB15-FD-TW-10-14AUG19

ID : 30095
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซำจั๋ง-วัดเหวินอู่-ชิมชาอู่หลง
ไถจง-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
ร้านสร้อยสุขภาพ GERMANIUM POWER
ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชมตึก)
ร้านเค้กพายสับปะรด-อนุสรณ์สถานดร.ซุนยัดเซ็น
ตลาดปลาไทเป-วัดเทียนหยวน-สะพานตั้นสุ่ย
ถนนคนเดินตั้นสุ่ย-วัดหลงซาน-ร้านเครื่องสำอาง
ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.62 ราคาเริ่มต้น 18,888 บาท
ดาว์นโหลดโปรแกรมทัวร์
Add line
จองแพคเกจทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน?v=1001
 
เริ่มต้น 18888.-
ทัวร์ไต้หวัน : GQ1CNXTPE-BR004 เชียงใหม่บินตรง ไต้หวัน ไทเป อุทยานเย๋หลิ่ว 4 วัน 3 คืน (090819)
รหัสทัวร์ : THB15-BR-TW-26JUL-9AUG19

ID : 30089
ไทเป-อุทยานเย๋หลิ่ว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89)
อนุสรณ์ซุนยัดเซ็น-ร้านเครื่องสำอางค์
ร้านเค้กพายสับปะรด-ซีเหมินติง
วัดหลงซัน-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ศูนยเจอมาเนี่ยม-ซื่อหลินไนท์
สายการบิน : EVA AIR (BR)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ส.ค.62 ราคาเริ่มต้น 18,888 บาท
ดาว์นโหลดโปรแกรมทัวร์
Add line
จองแพคเกจทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน?v=1001
 
เริ่มต้น 18900.-
ทัวร์ไต้หวัน : BT-TPE01 BR มหัศจรรย์ TAIWAN TAIPEI 5 วัน 3 คืน (141119)
รหัสทัวร์ : THB11-BR-TW-24JUL-14NOV19

ID : 29908
ผู่หลี่ - หนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซำจั๋ง - วัดเหวินหวู่-อุทยานอาลีซาน
นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี-ร้านใบชา
ไถจง - มิฮายาร่าไอศกรีม-หมู่บ้านสายรุ้ง
ฝงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต-ไทเป
ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง
ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าบัตรขึ้นชั้น 89)
ร้านขนมพายสัปปะรด - พิพิธภัณฑ์กู้กง
ซีเหมินติงไนท์มาเก็ต-อุทยานเย๋หลิ่ว
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
สายการบิน : EVA AIR (BR)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-พ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 18,900-20,900 บาท
ดาว์นโหลดโปรแกรมทัวร์
Add line
จองแพคเกจทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน?v=1001
 
เริ่มต้น 18999.-
ทัวร์ไต้หวัน : GQ1TPE-TG003 โอ้โห!!ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 3 คืน (141219)
รหัสทัวร์ : THB15-TG-TW-1AUG-14DEC19

ID : 30378
เมืองไทจง-หมู่บ้านสายรุ้ง-ตลาดกลางคืน
เมืองหนานโถว-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-เมืองไทเป
ร้านคอสเมติค-ช้อปปิ้งซีเหมินติง
ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด-อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89)
ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต-Germanium Power
ตลาดปลาไทเป-DUTY FREE-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
วัดหลงซาน (ขอพรความรัก)
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.-ธ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 18,999-19,999 บาท
ดาว์นโหลดโปรแกรมทัวร์
Add line
จองแพคเกจทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน?v=1001
 
เริ่มต้น 19955.-
ทัวร์ไต้หวัน : AD-88-05 TAIWAN TOP TAROKO 4 วัน 3 คืน (241019)
รหัสทัวร์ : THA16-CI-TW-16MAY-24OCT19

ID : 28054
GLORIA OUTLETS-หนานโถว
ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดเหวินหวู่-ชิมชาอู่หลง –ไทเป
ซื่อหลินไนท์มาเก็ต-นั่งรถไฟสู่เมืองฮวาเหลียน
อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ – ดิวตี้ฟรี
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
GERMANIUM POWER CENTER
ร้านขนมพายสับปะรด
ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตร) – ซีเหมินติง
สายการบิน : CHINA AIRLINES (CI)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 19,955 บาท
ดาว์นโหลดโปรแกรมทัวร์
Add line
จองแพคเกจทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน?v=1001
 
เริ่มต้น 19999.-
ทัวร์ไต้หวัน : GQ1TPE-BR001 TAIWAN SIMPLE ทะเลสาบสุริยันจันทรา อาลีซัน 5 วัน 3 คืน (021119)
รหัสทัวร์ : THB15-BR-TW-12JUL-2NOV19

ID : 30088
หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น-ไทเป–อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ช้อปปิ้งซีเหมินติง-Germanium Power
เมืองหนานโถว-วัดจงไถ่ถาน
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถัมซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่
เมืองเจียอี้-อุทยานอาหลี่ซัน
ชมป่าสนพันปี-นั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน
เมืองไถจง-ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
DUTY FEE-ตึกไทเป 101 ไม่รวมขึ้นชั้น 89
ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด – ร้านคอสเมติค
สายการบิน : EVA AIR (BR)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-พ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 19,999-20,999 บาท
ดาว์นโหลดโปรแกรมทัวร์
Add line
จองแพคเกจทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน?v=1001
 
เริ่มต้น 19999.-
ทัวร์ไต้หวัน : ZTPE03 ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป ฮัวเหลียน 7D5N (เลสโก อินดี้ตัวแม่) (171019)
รหัสทัวร์ : THZ1-XW-TW-25JUN-17OCT19

ID : 29806
เมืองหนานโถว – วัดจงไถฉานซื่อ
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่
เมืองเจียอี้-ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
เมืองไทจง - ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-เมืองไทเป
ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยสุขภาพ
ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 – พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง
ย่านซีเหมินติง-ฮัวเหลียน – อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ
ร้านหยก – ตลาดกลางคืนตงต้าเหมิน-ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น
อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – ร้านคอสเมติก
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – MITSUI  OUTLET PARK
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 19,999-22,999 บาท
ดาว์นโหลดโปรแกรมทัวร์
Add line
จองแพคเกจทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน?v=1001
 
เริ่มต้น 19999.-
ทัวร์ไต้หวัน : ZTPE20 ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป 4D3N (เลสโก ตัวพ่อขั้นสุด) (311219)
รหัสทัวร์ : THZ1-TG-TW-11JUL-31DEC19

ID : 29184
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง
เจียอี้-ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-เมืองไทจง 
ไทเป – ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด
ตลาดปลาไทเป – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
COSMETIC SHOP – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89)
ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต-ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น
อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – MITSUI OUTLET PARK
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ธ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 19,999-28,999 บาท
ดาว์นโหลดโปรแกรมทัวร์
Add line
จองแพคเกจทัวร์
หน้าที่ back12345next

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน รับจัดทัวร์ไต้หวันราคาถูกสุดพิเศษ โดยทีมงานมืออาชีพ

เที่ยวไต้หวันเยือนหนึ่งในเมืองแห่งความฝัน ที่ผสมผสานระหว่างศิลปะอันเก่าแก่และความทันสมัยเข้าไว้ด้วยกัน ไต้หวัน เดิมเรียกว่า ฟอร์โมซา เป็นภาษาโปรตุเกส แปลว่า “เกาะสวยงาม”ความรุ่งเรืองทางประวัติศาสตร์ทำให้ไต้หวันเป็นดินแดนแห่งมนต์เสน่ห์ที่น่าหลงใหล นอกจากนี้การผสมผสานทางวัฒนธรรมของชนพื้นเมือง และผู้อพยพ ทำให้ไต้หวันเปี่ยมไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวอันโดดเด่น และวัฒนธรรมที่หลากหลาย เช่นหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม เมื่อใครเดินทางมาไต้หวัน ต้องมาหมู่บ้านนี้ให้ได้ เพราะว่าที่นี่งดงามไปด้วยความเชื่อ อันเป็นที่มาของการตกแต่งโคมแดงประดับไว้หน้าบ้าน เกิดเป็นความสวยงามและเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร ชมความแปลกของหินรูปร่างต่าง ๆ ทิ่อุทยานเหย่หลิว นั่งรถไฟใกล้ชิดธรรมชาติ ณ อุทยานอาหลีซัน ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป101 ตึกที่สูงที่สุดของไต้หวัน และเป็นแลนด์มาร์กที่สำคัญ เติมสีสันให้กับการเดินทางของท่านที่หมู่บ้านสายรุ้ง หมู่บ้านที่ตกแต่งด้วยสีสันฉูดฉาด แปลกตา และงดงาม สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์วัดเหวินหวู่เพื่อความเฮง และเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ลิ้มรสชานมไข่มุกร้านดังที่ห้ามพลาดเด็ดขาด นอกจากนี้ไต้หวันยังมีสถานที่น่าเที่ยวอีกมากมาย

หากท่านต้องการเดินทางท่องเที่ยวประเทศไต้หวัน เราขอเป็นคนดูแลท่าน ด้วยทีมงานมืออาชีพที่ชำนาญการอย่างแท้จริง

 

วันที่ เวลา เดินทางและราคาทัวร์ไต้หวัน อาจมีการเปลี่ยนแปลง และยังมีโปรแกรมทัวร์จีนอีกมากที่ไม่ได้นำลงในเว็บไซต์
ท่านสามารถโทรสอบถามเจ้าหน้าที่อีกครั้งได้ค่ะ

Line:ID : @hilightour

***ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น***

 

ใช้มือถืออยู่ คลิ๊กที่ปุ่ม แอดเป็นเพื่อนได้เลยค่ะ 

เพิ่มเพื่อน