ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
ทัวร์โครเอเชีย
ทัวร์โครเอเชีย

ทัวร์โครเอเชีย

พบ 15 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ ทัวร์โครเอเชียขายดี
ทัวร์โครเอเชีย : EURO 18.1 โครเอเชีย 8 วัน (210320)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 43,999
ทัวร์โครเอเชีย : GQ3ZAG-EK003 WINTER IS COMING CROATIA 9 วัน 6 คืน (200320)
เดินทาง ก.พ.-มี.ค.
ราคาเริ่มต้น 46,991
ทัวร์โครเอเชีย : WQR1608Z แกรนด์โครเอเชีย 8 วัน (230320)
เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 52,900
ทัวร์โครเอเชีย : CRO-OHA8D-TK O-HO CROATIA 8 วัน 5 คืน (190620)
เดินทาง ม.ค.-ก.พ.
ราคาเริ่มต้น 47,777
ทัวร์โครเอเชีย : BT-CRO01 TK มหัศจรรย์ CROATIA 7 วัน 4 คืน (020620)
เดินทาง ก.พ.-มี.ค.
ราคาเริ่มต้น 49,900
ทัวร์โครเอเชีย : EURO 18.1 โครเอเชีย 8 วัน (080420)
เดินทาง เม.ย.-พ.ค.
ราคาเริ่มต้น 53,999


เมืองซาเกร็บ - ย่านอัพเปอร์ทาวน์ 
มหาวิหารแห่งเมืองซาเกร็บ 
มหาวิหารเซนต์มาร์ค 
นั่งรถรางท้องถิ่น ชมทัศนีย์ภาพโดยรอบของเมืองซาเกร็บ 
เนินเขากอร์นจิกราด - โบสถ์เซนต์แคทเทอรีน
อาคารพิพิธภัณฑ์ศิลปะภาพเขียน 
พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์แห่งประเทศโครเอเชีย 
พระราชวังหลวงแห่งเมืองซาเกร็บ 
ย่านโลเวอร์ทาวน์ - จัตุรัสเจลาซิค 
อนุสาวรีย์พระเจ้าโจเซปเจลาซิค 
สุสานหลวงแห่งประเทศโครเอเชีย 
จัตุรัสกลางเมือง - ศาลาว่าการเมืองซาดาร์ 
โบสถ์เซนต์ไซเมียน - โรมันฟอรัม 
โบสถ์เซนต์โดแนท - โบสถ์เซนต์แมรี่ 
มหาวิหารเซนต์อนาตาเซีย - เมืองสปลิท 
พระราชวังไดโอคลีเชียน - เมืองมาลี สตอน
ล่องเรือเข้าเยี่ยมชม ฟาร์มเลี้ยงหอยนางรม 
ลิ้มลอง รสชาติของหอยนางรมสดๆ จากทะเลอะเดรียติก พร้อม จิบแชมเปญ 
เมืองดูบรอฟนิก - เมืองเก่าดูบรอฟนิก 
ศาลาว่าการประจำเมืองดูบรอฟนิก 
หอระฆังประจำเมืองดูบรอฟนิก 
ขึ้นชมวิวทิวทัศน์ของเมืองดูบรอฟนิก จากมุมสูง โดยกระเช้าไฟฟ้า
เมืองโทรเกียร์ - เขตเมืองเก่า - จัตุรัสจอห์นปอลที่ 2 
ประตูเมืองเก่า - หอนาฬิกา - มหาวิหารเซนต์ลอว์เรนซ์
เมืองซีเบนิก - จัตุรัสเมืองเก่าซีเบนิก - มหาวิหารเซนต์เจมส์ 
เมืองพลิตวิเซ่ - อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ เจเซร่า 
ล่องเรือชมทะเลสาบคาร์ลโลแวค - เมืองโอพาเทีย
รูปปั้นนางแห่งนกนางนวล -ตลาดโดลาค
กุมภาพันธ์
07 - 13 ก.พ. 63 09 - 15 ก.พ. 63 16 - 22 ก.พ. 63 ,
มีนาคม
29 มี.ค. - 04 เม.ย. 63, ,
รหัสทัวร์ : THZ1-QR-HR-17OCT19-29MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 7 วัน 4 คืน
QR
 
ราคา39,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองซาเกร็บ - ย่านอัพเปอร์ทาวน์
มหาวิหารแห่งเมืองซาเกร็บ - มหาวิหารเซนต์มาร์ค
นั่งรถรางท้องถิ่น ชมทัศนีย์ภาพโดยรอบของเมืองซาเกร็บ
เนินเขากอร์นจิกราด - โบสถ์เซนต์แคทเทอรีน
อาคารพิพิธภัณฑ์ศิลปะภาพเขียน
พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์แห่งประเทศโครเอเชีย
ย่านโลเวอร์ทาวน์ - จัตุรัสเจลาซิค - อนุสาวรีย์พระเจ้าโจเซปเจลาซิค
สุสานที่ใหญ่ที่สุดของประเทศโครเอเชีย - เมืองซาดาร์
จัตุรัสกลางเมือง - ศาลาว่าการเมืองซาดาร์ - โบสถ์เซนต์ไซเมียน
โรมันฟอรัม - โบสถ์เซนต์โดแนท - โบสถ์เซนต์แมรี่
มหาวิหารเซนต์อนาตาเซีย - เมืองสปลิท - พระราชวังไดโอคลีเชียน
เมืองมาลี สตอน - ล่องเรือเข้าเยี่ยมชม ฟาร์มเลี้ยงหอยนางรม
เมืองดูบรอฟนิก - เมืองเก่าดูบรอฟนิก - ศาลาว่าการประจำเมืองดูบรอฟนิก
หอระฆังประจำเมืองดูบรอฟนิก - เมืองโทรเกียร์ - เขตเมืองเก่า
จัตุรัสจอห์นปอลที่ 2 - ประตูเมืองเก่า - หอนาฬิกา
มหาวิหารเซนต์ลอว์เรนซ์ - เมืองโทรเกียร์ - เมืองซีเบนิก
จัตุรัสเมืองเก่าซีเบนิก - มหาวิหารเซนต์เจมส์ - เมืองพลิตวิเซ่
อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ เจเซร่า - ล่องเรือชมทะเลสาบคาร์ลโลแวค
เมืองโอพาเทีย - รูปปั้นนางแห่งนกนางนวล - เมืองซาเกร็บ - ตลาดโดลาค
มกราคม
26 ม.ค. - 01 ก.พ. 63, ,
กุมภาพันธ์
02 - 08 ก.พ. 63 07 - 13 ก.พ. 63 09 - 15 ก.พ. 63 16 - 22 ก.พ. 63 ,
มีนาคม
15 - 21 มี.ค. 63 29 มี.ค. - 04 เม.ย. 63, ,
รหัสทัวร์ : THZ1-QR-HR-17OCT19-04APR20
จำนวนวันเดินทาง : 7 วัน 4 คืน
QR
 
ราคา39,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองซาดาร์ - จัตุรัสกลางเมือง - ศาลาว่าการเมืองซาดาร์ - โบสถ์เซนต์ไซเมียน - โรมันฟอรัม 
โบสถ์เซนต์โดแนท - โบสถ์เซนต์แมรี่ - มหาวิหารเซนต์อนาตาเซีย - เมืองสปลิท
พระราชวังไดโอคลีเชียน - เมืองมาลี สตอน- ล่องเรือเข้าเยี่ยมชม ฟาร์มเลี้ยงหอยนางรม
ลิ้มลอง รสชาติของหอยนางรมสดๆ จากทะเลอะเดรียติก พร้อม จิบแชมเปญ - เมืองดูบรอฟนิก
เมืองเก่าดูบรอฟนิก - ศาลาว่าการประจำเมืองดูบรอฟนิก - หอระฆังประจำเมืองดูบรอฟนิก
ขึ้นชมวิวทิวทัศน์ของเมืองดูบรอฟนิก จากมุมสูง โดยกระเช้าไฟฟ้า - เมืองโทรเกียร์ - เขตเมืองเก่า
จัตุรัสจอห์นปอลที่ 2 - ประตูเมืองเก่า - หอนาฬิกา - มหาวิหารเซนต์ลอว์เรนซ์-
เมืองโทรเกียร์ 
เมืองซีเบนิก - จัตุรัสเมืองเก่าซีเบนิก - มหาวิหารเซนต์เจมส์ - เมืองพลิตวิเซ่ - อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ เจเซร่า
ล่องเรือชมทะเลสาบคาร์ลโลแวค - เมืองโอพาเทีย
- รูปปั้นนางแห่งนกนางนวล - เมืองซาเกร็บ - ตลาดโดลาค 
มกราคม
26 ม.ค. - 01 ก.พ. 63, ,
กุมภาพันธ์
02 - 08 ก.พ. 63 07 - 13 ก.พ. 63 09 - 15 ก.พ. 63 16 - 22 ก.พ. 63 ,
มีนาคม
15 - 21 มี.ค. 63 29 มี.ค. - 04 เม.ย. 63, ,
รหัสทัวร์ : THC9-EK-HR-5DEC19-19MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 8 วัน 5 คืน
EK
 
ราคา43,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
ซาเกร็บ - ซาดาร์ - สปลิต - ดูบรอฟนิก 
เมืองเก่าดูบรอฟนิก - Srd Hill
ซิเบนิก - โวดิเซ่ 
พลิตวิเซ่ - อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่
สะพานสีเลือด - จัตุรัสเซนต์มาร์ค
มกราคม
23 - 30 ม.ค. 63 ,
กุมภาพันธ์
06 - 13 ก.พ. 63 20 - 27 ก.พ. 63 ,
มีนาคม
05 - 12 มี.ค. 63 19 - 26 มี.ค. 63 ,
รหัสทัวร์ : THV1-EK-HR-28NOV19-21MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 8 วัน 5 คืน
EK
 
ราคา43,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
ซาแกร๊บ - ซาดาร์ - ซีเบนิค
โทรกีร์ - สปลิท - สตอน - ดูบรอฟนิค
กุมภาพันธ์
13 - 20 ก.พ. 63 27 ก.พ. - 05 มี.ค. 63, ,
มีนาคม
12 - 19 มี.ค. 63 21 - 28 มี.ค. 63 ,
รหัสทัวร์ : THG1-EK-HR-7FEB-20MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 9 วัน 6 คืน
EK
 
ราคา46,991
รายละเอียดเพิ่มเติม
ซาเกรบ – โอพาเทีย
อุทยานแห่งชาติพริตวิเซ่
ซาดาร์ – สปลิท – พระราชวังดิโอคลีเธี่ยน
สตอน – ดูบรอฟนิค - ล่องเรือทะเลอาเดรียติก
เขตเมืองเก่า – โทรเกียร์ – ซิเบนิค
ตลาดกลางเมือง
กุมภาพันธ์
07 - 15 ก.พ. 63 21 - 29 ก.พ. 63 ,
มีนาคม
06 - 14 มี.ค. 63 20 - 28 มี.ค. 63 ,
รหัสทัวร์ : THP3-TK-HR-17JAN-19JUN20
จำนวนวันเดินทาง : 8 วัน 5 คืน
TK
 
ราคา47,777
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองซาเกร็บ - เมืองซาดาร์ - เมืองซิบีนิค
เมืองโทรเกียร์ - เมืองสปลิท- เมืองดูบรอฟนิค
นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมวิว
มกราคม
24 - 31 ม.ค. 63 ,
กุมภาพันธ์
07 - 14 ก.พ. 63 ,
มีนาคม
06 - 13 มี.ค. 63 13 - 20 มี.ค. 63 27 มี.ค. - 03 เม.ย. 63, ,
พฤษภาคม
08 - 15 พ.ค. 63 22 - 29 พ.ค. 63 ,
มิถุนายน
05 - 12 มิ.ย. 63 19 - 20 มิ.ย. 63 ,
รหัสทัวร์ : THB11-TK-HR-17FEB-2JUN20
จำนวนวันเดินทาง : 7 วัน 4 คืน
TK
 
ราคา49,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
ซาเกรบ - พลิตวิเซ่ - อุทยานแห่งชาติพริตวิเซ่
ซาดาร์ - ซิเบนิค -  โทรเกียร์ -  สปลิท  - ดูโกโพลิเย     
ดูโกโพลิเย  -  โมสตาร์ -  สตอน  - นีอุม
ดูบรอฟนิค - เขตเมืองเก่า 
กุมภาพันธ์
17 - 23 ก.พ. 63 ,
มีนาคม
23 - 29 มี.ค. 63 ,
เมษายน
28 เม.ย. - 04 พ.ค. 63, ,
พฤษภาคม
06 - 12 พ.ค. 63 ,
มิถุนายน
02 - 08 มิ.ย. 63 ,
รหัสทัวร์ : THC9-EK-HR-31MAR-30JUN20
จำนวนวันเดินทาง : 8 วัน 5 คืน
EK
 
ราคา49,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
ซาเกร็บ – ซาดาร์ - มหาวิหารแห่งซาดาร์ 
สปลิต – พระราชวังดิโอคลีเชียน
ดูบรอฟนิก – เมืองเก่าดูบรอฟนิก 
Srd Hill - ซิเบนิก – โวดิเซ่ 
พลิตวิเซ่ – อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่
มหาวิหารซาเกร็บ – จัตุรัสเซนต์มาร์ค 
มีนาคม
31 มี.ค. - 07 เม.ย. 63, ,
เมษายน
10 - 17 เม.ย. 63 14 - 21 เม.ย. 63 30 เม.ย. - 07 พ.ค. 63, ,
พฤษภาคม
04 - 11 พ.ค. 63 ,
มิถุนายน
02 - 09 มิ.ย. 63 30 มิ.ย. - 07 ก.ค. 63, ,
รหัสทัวร์ : THW6-QR-HR-23OCT19-23MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 8 วัน 5 คืน
QR
 
ราคา52,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
ซาเกรบ – พูล่า - โอพาเทีย
อุทยานแห่งชาติทะเลสาบพลิทวิเซ่
ซาดาร์-สปลิท – พระราชวังดิโอคลีเธี่ยน
มาลี สตอน - นีอุม – ดูบรอฟนิค
นั่งกระเช้าสู่จุดชมวิวดูบรอฟนิค 
โทรเกียร์ – ซิเบนิค
มกราคม
27 ม.ค. - 03 ก.พ. 63, ,
กุมภาพันธ์
03 - 10 ก.พ. 63 10 - 17 ก.พ. 63 17 - 24 ก.พ. 63 24 ก.พ. - 02 มี.ค. 63, ,
มีนาคม
02 - 09 มี.ค. 63 16 - 23 มี.ค. 63 23 - 30 มี.ค. 63 ,
10 อันดับ ขายดี
ทัวร์โครเอเชีย : EURO 18.1 โครเอเชีย 8 วัน (210320)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 43,999
ทัวร์โครเอเชีย : GQ3ZAG-EK003 WINTER IS COMING CROATIA 9 วัน 6 คืน (200320)
เดินทาง ก.พ.-มี.ค.
ราคาเริ่มต้น 46,991
ทัวร์โครเอเชีย : WQR1608Z แกรนด์โครเอเชีย 8 วัน (230320)
เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 52,900
ทัวร์โครเอเชีย : CRO-OHA8D-TK O-HO CROATIA 8 วัน 5 คืน (190620)
เดินทาง ม.ค.-ก.พ.
ราคาเริ่มต้น 47,777
ทัวร์โครเอเชีย : BT-CRO01 TK มหัศจรรย์ CROATIA 7 วัน 4 คืน (020620)
เดินทาง ก.พ.-มี.ค.
ราคาเริ่มต้น 49,900
ทัวร์โครเอเชีย : EURO 18.1 โครเอเชีย 8 วัน (080420)
เดินทาง เม.ย.-พ.ค.
ราคาเริ่มต้น 53,999

Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com