ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
ทัวร์โครเอเชีย
ทัวร์โครเอเชีย

ทัวร์โครเอเชีย

พบ 24 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ ทัวร์โครเอเชียขายดี
ทัวร์โครเอเชีย : EURO 18.1 โครเอเชีย 8 วัน (210320)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 43,999
ทัวร์โครเอเชีย : CRO-OHA8D-TK O-HO CROATIA 8 วัน 5 คืน (190620)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 47,777
ทัวร์โครเอเชีย : EURO 18.1 โครเอเชีย 8 วัน (080420)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 53,999


เมืองซาเกร็บ - ย่านอัพเปอร์ทาวน์ 
มหาวิหารแห่งเมืองซาเกร็บ 
มหาวิหารเซนต์มาร์ค 
นั่งรถรางท้องถิ่น ชมทัศนีย์ภาพโดยรอบของเมืองซาเกร็บ 
เนินเขากอร์นจิกราด - โบสถ์เซนต์แคทเทอรีน
อาคารพิพิธภัณฑ์ศิลปะภาพเขียน 
พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์แห่งประเทศโครเอเชีย 
พระราชวังหลวงแห่งเมืองซาเกร็บ 
ย่านโลเวอร์ทาวน์ - จัตุรัสเจลาซิค 
อนุสาวรีย์พระเจ้าโจเซปเจลาซิค 
สุสานหลวงแห่งประเทศโครเอเชีย 
จัตุรัสกลางเมือง - ศาลาว่าการเมืองซาดาร์ 
โบสถ์เซนต์ไซเมียน - โรมันฟอรัม 
โบสถ์เซนต์โดแนท - โบสถ์เซนต์แมรี่ 
มหาวิหารเซนต์อนาตาเซีย - เมืองสปลิท 
พระราชวังไดโอคลีเชียน - เมืองมาลี สตอน
ล่องเรือเข้าเยี่ยมชม ฟาร์มเลี้ยงหอยนางรม 
ลิ้มลอง รสชาติของหอยนางรมสดๆ จากทะเลอะเดรียติก พร้อม จิบแชมเปญ 
เมืองดูบรอฟนิก - เมืองเก่าดูบรอฟนิก 
ศาลาว่าการประจำเมืองดูบรอฟนิก 
หอระฆังประจำเมืองดูบรอฟนิก 
ขึ้นชมวิวทิวทัศน์ของเมืองดูบรอฟนิก จากมุมสูง โดยกระเช้าไฟฟ้า
เมืองโทรเกียร์ - เขตเมืองเก่า - จัตุรัสจอห์นปอลที่ 2 
ประตูเมืองเก่า - หอนาฬิกา - มหาวิหารเซนต์ลอว์เรนซ์
เมืองซีเบนิก - จัตุรัสเมืองเก่าซีเบนิก - มหาวิหารเซนต์เจมส์ 
เมืองพลิตวิเซ่ - อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ เจเซร่า 
ล่องเรือชมทะเลสาบคาร์ลโลแวค - เมืองโอพาเทีย
รูปปั้นนางแห่งนกนางนวล -ตลาดโดลาค
รหัสทัวร์ : THZ1-QR-HR-17OCT19-29MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 7 วัน 4 คืน
QR
 
ราคา39,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองซาเกร็บ - ย่านอัพเปอร์ทาวน์
มหาวิหารแห่งเมืองซาเกร็บ - มหาวิหารเซนต์มาร์ค
นั่งรถรางท้องถิ่น ชมทัศนีย์ภาพโดยรอบของเมืองซาเกร็บ
เนินเขากอร์นจิกราด - โบสถ์เซนต์แคทเทอรีน
อาคารพิพิธภัณฑ์ศิลปะภาพเขียน
พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์แห่งประเทศโครเอเชีย
ย่านโลเวอร์ทาวน์ - จัตุรัสเจลาซิค - อนุสาวรีย์พระเจ้าโจเซปเจลาซิค
สุสานที่ใหญ่ที่สุดของประเทศโครเอเชีย - เมืองซาดาร์
จัตุรัสกลางเมือง - ศาลาว่าการเมืองซาดาร์ - โบสถ์เซนต์ไซเมียน
โรมันฟอรัม - โบสถ์เซนต์โดแนท - โบสถ์เซนต์แมรี่
มหาวิหารเซนต์อนาตาเซีย - เมืองสปลิท - พระราชวังไดโอคลีเชียน
เมืองมาลี สตอน - ล่องเรือเข้าเยี่ยมชม ฟาร์มเลี้ยงหอยนางรม
เมืองดูบรอฟนิก - เมืองเก่าดูบรอฟนิก - ศาลาว่าการประจำเมืองดูบรอฟนิก
หอระฆังประจำเมืองดูบรอฟนิก - เมืองโทรเกียร์ - เขตเมืองเก่า
จัตุรัสจอห์นปอลที่ 2 - ประตูเมืองเก่า - หอนาฬิกา
มหาวิหารเซนต์ลอว์เรนซ์ - เมืองโทรเกียร์ - เมืองซีเบนิก
จัตุรัสเมืองเก่าซีเบนิก - มหาวิหารเซนต์เจมส์ - เมืองพลิตวิเซ่
อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ เจเซร่า - ล่องเรือชมทะเลสาบคาร์ลโลแวค
เมืองโอพาเทีย - รูปปั้นนางแห่งนกนางนวล - เมืองซาเกร็บ - ตลาดโดลาค
รหัสทัวร์ : THZ1-QR-HR-17OCT19-04APR20
จำนวนวันเดินทาง : 7 วัน 4 คืน
QR
 
ราคา39,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองซาดาร์ - จัตุรัสกลางเมือง - ศาลาว่าการเมืองซาดาร์ - โบสถ์เซนต์ไซเมียน - โรมันฟอรัม 
โบสถ์เซนต์โดแนท - โบสถ์เซนต์แมรี่ - มหาวิหารเซนต์อนาตาเซีย - เมืองสปลิท
พระราชวังไดโอคลีเชียน - เมืองมาลี สตอน- ล่องเรือเข้าเยี่ยมชม ฟาร์มเลี้ยงหอยนางรม
ลิ้มลอง รสชาติของหอยนางรมสดๆ จากทะเลอะเดรียติก พร้อม จิบแชมเปญ - เมืองดูบรอฟนิก
เมืองเก่าดูบรอฟนิก - ศาลาว่าการประจำเมืองดูบรอฟนิก - หอระฆังประจำเมืองดูบรอฟนิก
ขึ้นชมวิวทิวทัศน์ของเมืองดูบรอฟนิก จากมุมสูง โดยกระเช้าไฟฟ้า - เมืองโทรเกียร์ - เขตเมืองเก่า
จัตุรัสจอห์นปอลที่ 2 - ประตูเมืองเก่า - หอนาฬิกา - มหาวิหารเซนต์ลอว์เรนซ์-
เมืองโทรเกียร์ 
เมืองซีเบนิก - จัตุรัสเมืองเก่าซีเบนิก - มหาวิหารเซนต์เจมส์ - เมืองพลิตวิเซ่ - อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ เจเซร่า
ล่องเรือชมทะเลสาบคาร์ลโลแวค - เมืองโอพาเทีย
- รูปปั้นนางแห่งนกนางนวล - เมืองซาเกร็บ - ตลาดโดลาค 
รหัสทัวร์ : THC9-EK-HR-5DEC19-19MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 8 วัน 5 คืน
EK
 
ราคา43,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
ซาเกร็บ - ซาดาร์ - สปลิต - ดูบรอฟนิก 
เมืองเก่าดูบรอฟนิก - Srd Hill
ซิเบนิก - โวดิเซ่ 
พลิตวิเซ่ - อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่
สะพานสีเลือด - จัตุรัสเซนต์มาร์ค
รหัสทัวร์ : THV1-EK-HR-28NOV19-21MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 8 วัน 5 คืน
EK
 
ราคา43,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
ซาแกร๊บ - ซาดาร์ - ซีเบนิค
โทรกีร์ - สปลิท - สตอน - ดูบรอฟนิค
รหัสทัวร์ : THG1-EK-HR-7FEB-20MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 9 วัน 6 คืน
EK
 
ราคา46,991
รายละเอียดเพิ่มเติม
ซาเกรบ – โอพาเทีย
อุทยานแห่งชาติพริตวิเซ่
ซาดาร์ – สปลิท – พระราชวังดิโอคลีเธี่ยน
สตอน – ดูบรอฟนิค - ล่องเรือทะเลอาเดรียติก
เขตเมืองเก่า – โทรเกียร์ – ซิเบนิค
ตลาดกลางเมือง
รหัสทัวร์ : THP3-TK-HR-17JAN-19JUN20
จำนวนวันเดินทาง : 8 วัน 5 คืน
TK
 
ราคา47,777
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองซาเกร็บ - เมืองซาดาร์ - เมืองซิบีนิค
เมืองโทรเกียร์ - เมืองสปลิท- เมืองดูบรอฟนิค
นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมวิว
รหัสทัวร์ : THV3-TK-HR-16MAR-3JUN20
จำนวนวันเดินทาง : 8 วัน 5 คืน
TK
 
ราคา48,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
ซาเกรบ(โครเอเชีย) –โอพาเทีย
โคเรนิก้า-อุทยานพลิตวิเซ่-ซาดาร์
สปลิท-ดูบรอฟนิค-โทรเกียร์
ดูโกโพเลีย-ซิเบนิค
ช้อปปิ้ง Designer Outlet Croatia
รหัสทัวร์ : THB11-TK-HR-17FEB-2JUN20
จำนวนวันเดินทาง : 7 วัน 4 คืน
TK
 
ราคา49,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
ซาเกรบ - พลิตวิเซ่ - อุทยานแห่งชาติพริตวิเซ่
ซาดาร์ - ซิเบนิค -  โทรเกียร์ -  สปลิท  - ดูโกโพลิเย     
ดูโกโพลิเย  -  โมสตาร์ -  สตอน  - นีอุม
ดูบรอฟนิค - เขตเมืองเก่า 
รหัสทัวร์ : THC9-EK-HR-31MAR-30JUN20
จำนวนวันเดินทาง : 8 วัน 5 คืน
EK
 
ราคา49,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
ซาเกร็บ – ซาดาร์ - มหาวิหารแห่งซาดาร์ 
สปลิต – พระราชวังดิโอคลีเชียน
ดูบรอฟนิก – เมืองเก่าดูบรอฟนิก 
Srd Hill - ซิเบนิก – โวดิเซ่ 
พลิตวิเซ่ – อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่
มหาวิหารซาเกร็บ – จัตุรัสเซนต์มาร์ค 
10 อันดับ ขายดี
ทัวร์โครเอเชีย : EURO 18.1 โครเอเชีย 8 วัน (210320)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 43,999
ทัวร์โครเอเชีย : CRO-OHA8D-TK O-HO CROATIA 8 วัน 5 คืน (190620)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 47,777
ทัวร์โครเอเชีย : EURO 18.1 โครเอเชีย 8 วัน (080420)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 53,999

Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com