ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
ทัวร์ศรีลังกา
ทัวร์ศรีลังกา

ทัวร์ศรีลังกา

พบ 9 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ ทัวร์ศรีลังกาขายดี


รหัสทัวร์ : THB11-SL-LK-11OCT-20DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
SL
 
ราคา10,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองโคลัมโบ-เมืองแคนดี้-พิพิธภัณฑ์อัญมณี-ระบำแคนดี้ 
เมืองแคนดี้-วัดพระเขี้ยวแก้ว-เมืองโคลัมโบ-สวนสมุนไพร
Tea Factory-นั่งตุ๊กตุ๊กชมเมืองโคลัมโบ-ช้อปปิ้ง ODEL
วัดคงคาราม-โคลัมโบ 

ตุลาคม
20 - 22 ต.ค. 62, 24 - 26 ต.ค. 62,
พฤศจิกายน
02 - 04 พ.ย. 62, 08 - 10 พ.ย. 62, 11 - 13 พ.ย. 62, 15 - 17 พ.ย. 62, 18 - 20 พ.ย. 62, 22 - 24 พ.ย. 62, 29 พ.ย. - 01 ธ.ค. 62,
ธันวาคม
04 - 06 ธ.ค. 62, 05 - 07 ธ.ค. 62, 08 - 10 ธ.ค. 62, 13 - 15 ธ.ค. 62, 20 - 22 ธ.ค. 62,
รหัสทัวร์ : THB11-SL-LK-11OCT-20DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
SL
 
ราคา15,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองโคลัมโบ – เมืองแคนดี้ – วัดพระเขี้ยวแก้ว
พิพิธภัณฑ์อัญมณี – ศูนย์สมุนไพร
วัดถ้ำดัมบุลลา – เขาสิกิริยา – เมืองอนุราธปุระ
ต้นพระศรีมหาโพธิ์ – เจดีย์รุวันเวลิ – เจดีย์อภัยคีรี
เมืองโคลัมโบ – นั่งรถตุ๊กตุ๊กชมเมือง
ช้อปปิ้ง ODEL  – วัดคงคาราม
ตุลาคม
20 - 23 ต.ค. 62, 23 - 26 ต.ค. 62, 31 ต.ค. - 03 พ.ย. 62,
พฤศจิกายน
01 - 04 พ.ย. 62, 08 - 11 พ.ย. 62, 10 - 13 พ.ย. 62, 15 - 18 พ.ย. 62, 17 - 20 พ.ย. 62, 22 - 25 พ.ย. 62, 29 พ.ย. - 02 ธ.ค. 62,
ธันวาคม
02 - 05 ธ.ค. 62, 05 - 08 ธ.ค. 62, 07 - 10 ธ.ค. 62, 13 - 16 ธ.ค. 62, 20 - 23 ธ.ค. 62,
รหัสทัวร์ : THH1-UL-LK-19OCT-28DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
UL
 
ราคา25,500
รายละเอียดเพิ่มเติม
โคลอมโบ – สิกิริยา – วัดถ้ำดัมบูลลา
ภูเขาสิงห์โต – สวนสมุนไพร – แคนดี้
ร้านอัญมณี – โชว์ระบำพื้นเมือง
วัดพระเขี้ยวแก้ว – วัดกัลยาณี
คาลูทาร่า - วัดพระศรีปรมนันทะ
นั่งรถสามล้อ - เขตมรดกโลกเมืองกอลล์
โกฏเฏ – วัดคงคาราม - โปโลนนารุวะ
ดัมบูล่า - มาเตเล - แคนดี้ - นูวาราเอลิยา
ตุลาคม
19 - 23 ต.ค. 62,
พฤศจิกายน
16 - 20 พ.ย. 62,
ธันวาคม
04 - 08 ธ.ค. 62, 28 ธ.ค. - 01 ม.ค. 63,
รหัสทัวร์ : THV7-PKG-LK-1APR-31OCT19
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 2 คืน
 
ราคา25,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
โคลัมโบ – วัดถ้ำดัมบุลลา-เขาสิกิริยา
สวนสมุนไพร – แคนดี้ – โชว์ระบำพื้นเมือง
วัดพระเขี้ยวแก้ว – วัดกัลณียาราชมหาวิหาร
วัดคงคาราม
สายการบิน : SRILANKAN AIRLINES (UL)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 25,900 บาท
รหัสทัวร์ : THV7-PKG-LK-1APR-31OCT19
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 2 คืน
PKG
 
ราคา25,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
โคลัมโบ - แคนดี้ - โชว์ระบำพื้นเมือง 
วัดพระเขี้ยวแก้ว-เมืองนูวาร่า เอลิยา
วัดกัลณียาราชมหาวิหาร-วัดคงคาราม
สายการบิน : SRILANKAN AIRLINES (UL)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 25,900 บาท
รหัสทัวร์ : THH1-UL-LK-23OCT-28DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 4 คืน
UL
 
ราคา29,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
โคลอมโบ - อนุราธปุระ
อนุราธปุระ - สิกิริยา
โปโลนนารุวะ - ดัมบูล่า
มาเตเล - แคนดี้ - นูวาราเอลิยา
ตุลาคม
23 - 28 ต.ค. 62,
พฤศจิกายน
09 - 14 พ.ย. 62,
ธันวาคม
05 - 10 ธ.ค. 62, 28 ธ.ค. - 02 ม.ค. 63,
รหัสทัวร์ : THV7-PKG-LK-1APR-31OCT19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
 
ราคา32,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
โคลัมโบ - เบอร์อูวาล่า
มิริซซ่า – กอล์ล
สายการบิน : SRILANKAN AIRLINES (UL)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 32,900 บาท
รหัสทัวร์ : THT20-UL-LK-16FEB-7DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
UL
 
ราคา33,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
โคลัมโบ – เมืองอนุราธปุระ
ดัมบูลล่า – แคนดี้-เมืองกอลล์
สายการบิน : SRILANKAN AIRLINES (UL)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-ธ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 33,900 บาท
รหัสทัวร์ : THH1-UL-LK-16-25NOV19
จำนวนวันเดินทาง : 10 วัน 8 คืน
UL
 
ราคา45,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
โคลอมโบ - อนุราธปุระ - มิหินตเล
อุทยานแห่งชาติวิลปัตตู
โปโลนนารุวะ - สิกิริยา
ดัมบูล่า - มาตาเล - แคนดี้
นูวาร่า เอลิยา - กอลล์ - มาตาระ
พฤศจิกายน
16 - 25 พ.ย. 62,

Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com