ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
ออสเตรีย

ทัวร์ออสเตรีย

พบ 7 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ ทัวร์ออสเตรียขายดี

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0


รหัสทัวร์ : THB12-EY-EU-08JUN-24SEP-2023
จำนวนวันเดินทาง : 8วีน5คืน
EY
 
ราคา57,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
ออสเตรีย
 ฮัลส์สตัทท์/สวนมิราเบล 
บ้านเกิดโมสาร์ท/มหาวิหารซาลซ์บูร์ก
มหาวิหารเซนต์สตีเฟน
พระราชวังฮอฟบวร์ก
ช้อปปิ้ง Goldenes Quartier
เชค
 เชสกี้ ครุมลอฟ/ปราสาทคลุมลอฟ
 เข้าชม ปราสาทปราก
 สะพานชาร์ลส์/โบสถ์ติน
สโลวาเกีย
 ปราสาทบราติสลาวา
ฮังการี
 ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
 ปราสาทบูดาเปส
รหัสทัวร์ : THG1-QR-AU-02NOV-23NOV-2023
จำนวนวันเดินทาง : 8วัน5คืน
QR
 
ราคา65,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
ล่องเรือทะเลสาปฮัลสตัท 
ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่จุดชมวิว SKY WALK 
ซาลส์บวร์ก
ถนนคาร์ทเนอร์
พระราชวังเชินบรุนน์
รหัสทัวร์ : THZ1-BR-EU-14SEP-19OCT-2023
จำนวนวันเดินทาง : 8วัน5คืน
BR
 
ราคา75,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) 
ล่องเรือแม่น้ำดานูบอันเลื่องชื่อ อารยะธรรมฮังการี
สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก (Prague) 
เที่ยวเมืองมรดกโลกที่เชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) เพชรน้ำงามแห่งโบฮีเมียน 
ชมหมู่บ้านมรดกโลก "ฮัลสตัท(Hallstatt)
รหัสทัวร์ : THG1-BR-EU-30OCT-22NOV-2023
จำนวนวันเดินทาง : 10วัน7คืน
BR
 
ราคา82,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
จัตุรัสมาเรียนพลาสท์ 
หมู่บ้านโอเบอร์อัมเมอร์เกา
เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์
เบิร์ชเต็ทกาเด้น 
ล่องเรือทะเลสาบโคนิก 
ซาลส์บวร์ก
ล่องเรือทะเลสาปฮัลสตัท
ปราสาทแห่งปราก 
มหาวิหารเซนต์วิตุส
พระราชวังเชินบรุนน์

รหัสทัวร์ : THP3-EK-EU-17OCT-2023-05JAN-2024
จำนวนวันเดินทาง : 8วัน5คืน
EK
 
ราคา82,988
รายละเอียดเพิ่มเติม
เขตเมืองเก่ามิวนิค 
จัตุรัสมาเรียนพลาตซ์ศาลาว่าการเมืองมิวนิค 
โบสถ์พระแม่มาเรีย 
โรงเบียร์หลวงฮอฟบรอยเฮาส์ขาหมู+เบียร์เยอรมัน
พระราชวังนิมเฟนเบิร์ก
ราสาทนอยชวานสไตน์ แคมป์เท่น 
ซี่โครงหมูออสเตรีย
กระเช้าฟลันเดอร์
กระเช้าไอเกอร์ พิชิตยอดเขาจุงเฟรา(TOP OF EUROPE)
รถไฟชมทัศนียภาพสู่เมืองเลาเทอร์บรุนเนน
อนุสาวรีย์สิงโต 
ทะเลสาบลูเซิร์น 
สะพานไม้คาเปล 
ทะเลสาบซุก ซูริค 
วิหารฟรอมุนสเตอร์

รหัสทัวร์ : THP3-EK-EU-30NOV-2023-02JAN-2024
จำนวนวันเดินทาง : 8วัน5คืน
EK
 
ราคา84,988
รายละเอียดเพิ่มเติม
สนามฟุตบอลอัลลิอันซ์อาเรนา 
เขตเมืองเก่ามิวนิค
ชอปปิ้งจัตุรัสมาเรียนพลาตซ์
เมืองเอททัล
สานักสงฆ์แห่งเมืองเอททัล
ฟุสเซ่น-เที่ยวชมเมืองฟุสเซ่น
เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์-อินส์บรูก
เที่ยวชมเมืองอินส์บรูก 
พิเศษขาหมูเยอรมัน+เบียร์เยอรมัน
หมู่บ้านฮัลลล์สตัทท์ 
เมืองซาลส์บวร์ก 
สวนมิราเบล
บ้านโมสาร์ท
พระราชวังเบลเวอเดียร์ 
เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์ 
ถนนคาร์ทเนอร์ 
มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น 
ชิมซี่โครงหมูเวียนนา
เมืองเก่าบราติสลาวา 
ปราสาทบราติสลาวา
มหาวิหารเอสเตอร์กอม บูดาเปสต์ 
ล่องเรือแม่น้าดานูบ 
ชิมกูลาซฮังการี+ไวน์พื้นเมือง
ชมเมืองบูดาเปสต์ 
เนินเขาเกลเลิร์ทฮิลล์
ป้อมชาวประมง 
โบสถ์แมตเธียส์
จัตุรัสวีรบุรุษ 
ช้อปปิ้งถนนวาซี
รหัสทัวร์ : THG1-TG-EU-03NOV-08DEC-2023
จำนวนวันเดินทาง : 10วัน7คืน
TG
 
ราคา89,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
ทะเลสาบเบลด
อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ 
กรุงซาเกรบ
มหาวิหารเซนต์สตีเฟน 
วิหารเซนต์มาร์ก
หมู่บ้านโอเบอร์อัมเมอร์เกา
10 อันดับ ขายดี

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com