ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
นอร์เวย์

ทัวร์นอร์เวย์

พบ 15 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ ทัวร์นอร์เวย์ขายดี
ทัวร์สแกนดิเนเวีย : Nice Scan 3 Caps 7 วัน (081019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 49,900
ทัวร์สแกนดิเนเวีย : Winter Scan 3 Caps 8 Days (041219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 51,900

เดินทาง ก.ย.-ต.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ก.ย.-ต.ค.
ราคาเริ่มต้น 0
ทัวร์สแกนดิเนเวีย : BIG PRO 12 NORWAY 8 วัน 5 คืน (240819)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 82,000


เส้นทาง : ทัวร์สแกนดิเนเวีย นอร์เวย์
รหัสทัวร์ : THZ1-QR-EU-13SEP-29NOV19
จำนวนวันเดินทาง : 8 วัน 5 คืน
QR
 
ราคา49,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองสต็อคโฮล์ม - เนินเขาฟยัลกาทัน - พิพิธภัณฑ์ยุคกลาง 
- มหาวิหารแห่งเมืองสต็อคโฮล์ม - โอเปร่า เฮ้าส์
- ศาลาว่าการเมืองสต็อคโฮล์ม - พิพิธภัณฑ์เรือรบโบราณวาซาร์
- ย่านเมืองเก่ากัมลา สแตน - พระราชวังหลวง - เมืองคาร์ลสตัด 
- โบสถ์ใหญ่แห่งเมืองคาร์ลสตัด - จัตุรัสใจกลางเมือง 
- ศาลากลางประจำเมืองคาร์ลสตัด - สะพานหินเก่าแก่ 
- เมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์- อุทยานฟรอกเนอร์
- ลานกระโดดสกีฮอลเมนโคลเลน - ถนนคาร์ล โยฮันน์
- พระราชวังหลวง - อาคารรัฐสภา - พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง 
- ล่องเรือสำราญหรู DFDS จากเมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์สู่ เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก 
- เมืองโคเปนเฮเกน- น้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน - รูปปั้นเงือกน้อย หรือ ลิตเติ้ล เมอร์เมด 
- พระราชวังคริสเตียนบอร์ก - พระราชวังอมาเลียนบอร์ก หรือ 
พระราชวังฤดูหนาว - พระราชวังโรเซนเบิร์ก หรือ พระราชวังฤดูร้อน 
- ถนนสตรอย เยท - ศาลาว่าการเมืองโคเปนเฮเกน 
-อิสระท่องเที่ยว หรือ พักผ่อน ที่เมืองโคเปนเฮเกน ตามอัธยาศัย แบบเต็มวัน 
เส้นทาง : ทัวร์สแกนดิเนเวีย นอร์เวย์
รหัสทัวร์ : THV1-EK-EU-11SEP-28DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 8 วัน 5 คืน
EK
 
ราคา51,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
สต๊อกโฮล์ม-พิพิธภัณฑ์เรือวาซา
-CITY HALL-คาร์ลสตัท
-ออสโล-อุทยานฟร๊อกเนอร์
-ปราสาท AKERSHUS
-OSLO CITY HALL-ล่องเรือ DFDS 
–โคเปนเฮเก้น-พระราชวังอมาเลียนเบอร์ก
-สวนสนุกทิโวลี-ศาลาว่าการ
-ถนนสตรอย์ก์-ลินเติ้ลเมอร์เมด
เส้นทาง : ทัวร์สแกนดิเนเวีย นอร์เวย์
รหัสทัวร์ : THB15-TG-EU-14MAY-17OCT19
จำนวนวันเดินทาง : 8 วัน 5 คืน
TG
 
ราคา62,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
สต็อกโฮล์ม – พิพิธภัณฑ์เรือวาซา
ซิตี้ฮอลล์ – เมืองเก่ากัมลาสตัน
คาร์ลสตัท-ออสโล – อุทยานฟรอกเนอร์
ศาลาว่าการเมืองออสโล – ถนนคาร์ลโจฮันเกท
ลานกระโดดสกี โฮเมนโคเล่น
พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้งโบราณ
Oslo Opera House – ล่องเรือ DFDS
โคเปนเฮเกน – ลิตเติ้ลเมอร์เมด
น้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน – พระราชวังอมาเลียนบอร์ก
ปราสาทโรเซนบอร์ก
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 62,900-65,900 บาท
เส้นทาง : ทัวร์สแกนดิเนเวีย นอร์เวย์
รหัสทัวร์ : THB12-QR-EU-20SEP19-13MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 9 วัน 6 คืน
QR
 
ราคา65,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
เฮลซิงกิ(ฟินแลนด์) –จัตุรัสเซเนท – โบสถ์เทมเปลิโอคิโอ 
- มหาวิหารอุสเพนสกี้ ออร์ธอดอกซ – มาร์เกตสแควร์ – เรือ Silja (พักบนเรือ)
- เมืองสต็อคโฮล์ม ประเทศสวีเดน – City Hall – ย่านเมืองเก่า 
– จัตุรัสกุสตาฟ อดอฟท์ – ถนน(Drottninggatan)- เมืองสต็อคโฮล์ม 
– พิพิธภัณฑ์เรือวาซา – เออเรบลู (สวีเดน) – เมืองคาลสตัท
- เมืองออสโล (นอร์เวย์ ) – อุทยานฟรอกเนอร์ - ลานกระโดด สกี โฮเมนโคเล่น
– พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้งโบราณ - ย่านคาร์ลโจฮนัสตรที - ล่องเรือ DFDS
-โคเปนเฮเกน(เดนมาร์ก) – ลิตเติ้ลเมอร์เมด – น้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน 
– พระราชวังอมาเลียนบอร์ก- ท่าเรือนูฮาวน์ 
เส้นทาง : ทัวร์สแกนดิเนเวีย นอร์เวย์
รหัสทัวร์ : THB15-EK-EU-17JUN-21OCT19
จำนวนวันเดินทาง :
EK
 
ราคา73,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
สต็อกโฮล์ม – พิพิธภัณฑ์เรือวาซา
ศาลาว่าการกรุงสต็อกโฮล์ม
คาลสตัท – ออสโล – เกียร์โล
เบอร์เก้น – ท่าเรือเก่า - อุลวิค
เมืองฟลัม - รถไฟสายโรแมนติกฟลัม
ไมดรัล – ล่องเรือชมความงามของซองฟยอร์ด
เมืองกอล – อุทยานฟรอกเนอร์
ล่องเรือ DFDS-โคเปนเฮเกน
ลิตเติ้ลเมอร์เมด – น้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน
พระราชวังอมาเลียนบอร์ก-ปราสาทโรเซนบอร์ก
สายการบิน : EMIRATES AIRLINES (EK)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 73,900-81,900 บาท
เส้นทาง : ทัวร์สแกนดิเนเวีย นอร์เวย์
รหัสทัวร์ : THV3-TG-EU-28DEC19-5JAN20
จำนวนวันเดินทาง : 9 วัน 6 คืน
TG
 
ราคา74,300
รายละเอียดเพิ่มเติม
สต๊อกโฮล์ม-คาร์สตัด-ออสโล
-กอล-กุ๊ดวานเก้น-ล่องเรือชมฟยอร์ด
-ฟลัม-วอส-เบอร์เก้น-สตาลไฮม์
-เกโล-ล่องเรือ DFDS-โคเปนฮาเก้น
เส้นทาง : ทัวร์สแกนดิเนเวีย นอร์เวย์
รหัสทัวร์ : THG1-QR-EU-6FEB-25MAY19
จำนวนวันเดินทาง :
QR
 
ราคา75,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
โกเทนเบิร์ก – จัตุรัส Gustav Adolf’s – เฮลซิงบอร์ก
มัลโม – ปราสาทมัลโม-โคเปนเฮเกน – Little Mermaid
ล่องเรือ DFDS-ออสโล –  พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้งโบราณ
ศาลาว่าการเมืองออสโล -เกียร์โล-รถไฟสายโรแมนติกฟลัม
ไมดรัล – ล่องเรือชมความงามของซองฟยอร์ด-ออสโล
อุทยานฟรอกเนอร์-คาร์ลสตัท – สต็อกโฮล์ม
ศาลาว่าการกรุงสต็อกโฮล์ม -พิพิธภัณฑ์เรือวาซา
ล่องเรือสำราญ เรือ SILJALINE-กรุงเฮลซิงกิ
จัตุรัสซีเนเตอร์
สายการบิน : QATAR AIRWAYS (QR)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-พ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 75,900-89,900 บาท
เส้นทาง : ทัวร์สแกนดิเนเวีย นอร์เวย์
รหัสทัวร์ : THV1-EK-EU-12OCT-28DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 9 วัน 6 คืน
EK
 
ราคา78,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
โคเปนเฮเกน - DFDS - ออสโล 
-ไกโล่ - ฟลัม - ล่องฟยอร์ด 
- เบอร์เก้น- ทรอมโซ- ชมแสงเหนือ 
เส้นทาง : ทัวร์สแกนดิเนเวีย นอร์เวย์
รหัสทัวร์ : THW6-TG-EU-8JUL-29DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 9 วัน 6 คืน
TG
 
ราคา79,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
โคเปนเฮเกน – ชมเมือง – พักบนเรือสำราญ DFDS
–ออสโล– ชมเมือง – สวนฟรอกเนอร์ – ฟลัม/วอส
–ล่องเรือชม ฟจอร์ด – นั่งรถไฟสายโรแมนติก
– เกลโล –ออสโล – ชมเมือง –เฮลซิงกิ 
– ชมเมือง –ล่องเรือสำราญซิลเลียไลน์ Silja Line
- สต๊อกโฮล์ม –จุดชมวิว– พิพิธภัณฑ์เรือวาซา 
–ศาลาว่าการ(โนเบล) – ช้อปปิ้ง– ซิกทูน่า 
เส้นทาง : ทัวร์สแกนดิเนเวีย นอร์เวย์
รหัสทัวร์ : THC9-EK-EU-18NOV-1DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 10 วัน 7 คืน
EK
 
ราคา95,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
สต็อคโฮล์ม - แกมล่าสแตน
พิพิธภัณฑ์เรือวาซา - คาร์ลสตัท
ออสโล - ทรอมโซ่ - มหาวิหารทรอมโซ
ชมแสงเหนือยามค่ำคืน - AUROLA CAMP
กิจกรรมลากเลื่อนโดยกวางเรนเดียร์
มหาวิหารอาร์คติก - ยอดเขาสโตรสไตเนิน
พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้งโบราณ - อุทยานฟร็อกเนอร์ 
โอเปร่าเฮ้าส์ - ช้อปปิ้งถนนคาร์ลโจฮันเกท
ล่องเรือสำราญ DFDS - โคเปนเฮเก้น
พระราชวังอมาเลียนบอร์ก
สวนสนุกทิโวลี - ศาลาว่าการเมือง
ถนนสตรอยก์ - ลิตเติ้ลเมอร์เมด
น้ำพุเกฟิออน - ท่าเรือนูฮาวน์ 
10 อันดับ ขายดี
ทัวร์สแกนดิเนเวีย : Nice Scan 3 Caps 7 วัน (081019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 49,900
ทัวร์สแกนดิเนเวีย : Winter Scan 3 Caps 8 Days (041219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 51,900

เดินทาง ก.ย.-ต.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ก.ย.-ต.ค.
ราคาเริ่มต้น 0
ทัวร์สแกนดิเนเวีย : BIG PRO 12 NORWAY 8 วัน 5 คืน (240819)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 82,000

Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com