Home ABOUT US PORTFOLIO GALLERY CONTACT US WEBBOARD
ทัวร์คุณภาพต้อง Hilight Travel Dot Com
Call Center 029488124
Hotline 0819330700
Line Red
Hilight Travel
banner01 banner02 banner03 banner04 banner05
Back Next

บริษัทไฮไลท์เวิลด์ทัวร์ จำกัด

จดทะเบียนบริษัท จากกระทรวงพาณิชย์ ทะเบียนเลขที่ 0105555162706

และขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ใบอนุญาตเลขที่ 11/07075

เป็นบริษัทที่ถูกต้องตามกฏหมาย และประกอบธุรกิจอย่างมีธรรมาธิบาล
ท่านสามารถไว้วางใจใช้บริการกับทางบริษัท ได้อย่างสบายใจ ไม่โดนหลอกลวงแน่นอน

เชิญพบกับทริปน่าเที่ยวๆต่างๆกับเว็บไซต์ของเรา ท่องเว็บเดียว เที่ยวได้ทั่วโลกตลอดทั้งปี ได้แล้วค่ะ

Top Bottom

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน รับจัดทัวร์ไต้หวันราคาถูกสุดพิเศษ เราเป็นทีมงานมืออาชีพ

ทัวร์ไต้หวัน เมืองในฝัน..กรีซแห่งเอเซีย!! หนึ่งในเมืองแห่งความฝัน ที่ผสมผสานระหว่างศิลปะอันเก่าแก่..และความทันสมัยรวมอยู่ในที่เดียว ไต้หวัน เดิมเรียกว่า ฟอร์โมซา เป็นภาษาโปรตุเกส แปลว่าเกาะสวยงามความรุ่งเรืองทางประวัติศาสตร์ทำให้ทัวร์ไต้หวันเป็นดินแดนแห่งมนเสน่ห์ที่น่าหลงไหล นอกจากนี้การผสมผสานทางวัฒนธรรมของชนพื้นเมือง และผู้อพยพยังทำให้ไต้หวัน เป็นเกาะในมหาสมุทรแปรซิฟิกใต้ ที่ได้เต็มไปด้วยความหลากหลายของพลัง และความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะวัฒนธรรม โดยทีมงานที่เชี่ยวชาญ และชำนาญเส้นทางทัวร์ไต้หวัน ลูกค้าทุกท่านสามารถเลือกชมแพ็คเกจทัวร์ไต้หวัน ทางเรามีโปรแกรมสุดคุ้มทัวร์ไต้หวันราคาถูกให้เลือกมากมายค่ะ
วันที่ เวลาเดินทางและราคาทัวร์ไต้หวันอาจมีการเปลี่ยนแปลง และยังมีโปรแกรมทัวร์ไต้หวันอีกมากที่ไม่ได้นำลงในเว็บไซต์ กรุณาโทรสอบถามเจ้าหน้าที่อีกครั้ง นะค่ะ

 

***นกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ***

หน้าที่ back 1 2 next
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน : ทาโรโกะ ไต้หวัน-ไทเป-ไทจง
รหัสทัวร์ : TED7-GE-TW-07AUG14-02JAN15
ID : 5147
กรุงเทพ - ไต้หวัน - เถาหยวน -โรงแรมที่พักผ่อนตามอัธยาศัย. 
วัดเหวินอู่ -ล่องเรือชมทะเลสาปสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง - แวะชิมชาอู่หลง
ฟงเจี้ยไนท์มาเก็ต-ศูนย์ประการังแดง - ร้านขนมพายสัปปะรด - พิพิธภัณฑ์กู้กง 
DUTY FREE - ตึกไทเป 101 (รวมบัตรขึ้นตึก )-ช้อปปิ้งซีเหมินติง  
เช้านั่งรถไฟด่วนสู้ฮัวเหลียน -บ่ายอุทยานทาโรโกะ ( โพรงนกนางแอ่น - สะพานชือมู่ - น้ำตกชางชุน ) 
ไทเป-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ
สายการบิน:  TRANS ASIA (GE)
กำหนดการเดินทาง :  
7-11 / 8-12 ส.ค 57 ราคา 35,900 บาท                                                               
27-31 ส.ค 57 ราคา 34,900 บาท                                                               
10-14 / 24-28 ก.ย 57 ราคา 34,900 บาท                                                               
1-5 ต.ค 57 ราคา 34,900 บาท                                                               
22-26 ต.ค 57 ราคา 35,900 บาท                                                               
15-19 ต.ค 57 ราคา 34,900 บาท                                                               
5-9/12-16/26-30 พ.ย 57 ราคา 34,900 บาท                                                               
4-8 / 5-9 ธ.ค 57 ราคา 35,900 บาท                                                               
26-30 / 27-31 ธ.ค 57  ปีใหม่ ราคา 38,900 บาท                                                               
28 ธ.ค 57 – 1 ม.ค 58  ปีใหม่ ราคา 38,900 บาท                                                               
29 ธ.ค 57 – 2 ม.ค 58 ปีใหม่ ราคา 38,900 บาท
ดาว์นโหลดโปรแกรมทัวร์ แบบฟอร์มจองทัวร์ จองแพคเกจทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน : ไต้หวัน อุทยานอาลีซัน 5วัน 4คืน
รหัสทัวร์ : TED7-GE-TW-07AUG14-03JAN15(2)
ID : 5146
กรุงเทพ - ไต้หวัน - เถาหยวน -โรงแรมที่พักผ่อนตามอัธยาศัย.
วัดจงไถฉานซื่อ -วัดเหวินอู่ - ล่องเรือชมทะเลสาปสุริยันจันทรา-วัดพระถังซามจั๋
แวะชิมชาอู่หลง-เจี้ยอี้-อุทยานแห่งชาติอาหลีซัน - สวนสน 1000 ปี  -ไทเป
ร้านขนมพายสัปปะรด- ซื่อหลินไนท์มาเก็ต-ศูนย์ประการังแดง - จงเรี่ยฉือ
พิพิธภัณฑ์กู้กง -ขึ้นจุดชมวิวไทเป 101 รวมบัตรขึ้นตึก
ช้อปปิ้งซีเหมินติง-โรงแรมพักผ่อนตามอธัยาศัย
DUTY FREE - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ
สายการบิน: TRANS ASIA (GE)
กำหนดการเดินทาง : 
7-11 / 8-12 ส.ค 57 ราคา 35,900 บาท
27-31 ส.ค 57 ราคา 33,900 บาท
10-14 / 24-28 ก.ย 57 ราคา 33,900 บาท
1-5 ต.ค 57 ราคา 33,900 บาท
22-26 ต.ค 57 ราคา 35,900 บาท
15-19 ต.ค 57 ราคา 33,900 บาท
5-9/12-16/26-30 พ.ย 57 ราคา 33,900 บาท
4-8 / 5-9 ธ.ค 57 ราคา 35,900 บาท
26-30 / 27-31 ธ.ค 57  ปีใหม่ ราคา 37,900 บาท
28 ธ.ค 57 – 1 ม.ค 58  ปีใหม่ ราคา 37,900 บาท
29 ธ.ค 57 – 2 ม.ค 58 ปีใหม่ ราคา 37,900 บาท
30 ธ.ค 57 – 3 ม.ค 58 ปีใหม่ ราคา 37,900 บาท
 
ดาว์นโหลดโปรแกรมทัวร์ แบบฟอร์มจองทัวร์ จองแพคเกจทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน : 2 ฝั่ง 3 อุทยาน ไต้หวัน -ทาโรโกะ - เย่หลิ่ว
รหัสทัวร์ : TED7-CI-TW-08AUG-07DEC14
ID : 5144
เที่ยวชม “อุทยานแห่งชาติไท่หลู่เก๋อ ” “ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา”
“อุทยานแห่งชาติอาหลีซัน” ช้อปปิ้งซีเหมินติง (สยามสแคว์แห่ไทเป)
หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่านั่งกระเช้าลอยฟ้า อาหารพิเศษเลิศรส
สายการบิน: CHINA AIRLINE  (CI)
กำหนดการเดินทาง : 
8-12 ส.ค.57
15-19 ต.ค
22-26 ต.ค.57
3-7 ธ.ค. 57
ราคา 39,900 บาท
ดาว์นโหลดโปรแกรมทัวร์ แบบฟอร์มจองทัวร์ จองแพคเกจทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน : Taiwan Amazing 4D3N
รหัสทัวร์ : TED7-CI-TW-10JUL-31AUG14
ID : 5095
หนานโถว-วัดจงไถซานซื่อ-ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซำจั๋ง-วัดเหวินหวู่-ชิมชาอู่หลง -ไนท์มาเก็ตเฟิ๋งเจีย
ไทเป-ร้านขนมพายสับปะรด-ศูนย์ปะการังแดง
อนุสรณ์สถานจงเรื่ยฉือ-พิพิธภัณฑ์กู้กง
ซีเหมินติง-อุทยานเหย๋หลิ่ว- Duty Free
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ตึกไทเป 101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)
อาหารพิเศษ…อาหารจีนกวางตุ้ง,เสียวหลงเปา,สเต็ก+สลัดบาร์ 
สายการบิน: CHINA AIRLINES  (CI)
กำหนดการเดินทาง : 
10 - 13 ก.ค. ราคา 22,900 บาท
24 – 27 ก.ค. ราคา 22,900 บาท
7 - 10 ส.ค. ราคา 22,900 บาท
9 – 12 ส.ค. ราคา 23,900 บาท
14 – 17 ส.ค. ราคา 22,900 บาท
21 – 24 ส.ค. ราคา 22,900 บาท
28 – 31 ส.ค. ราคา 22,900 บาท
ดาว์นโหลดโปรแกรมทัวร์ แบบฟอร์มจองทัวร์ จองแพคเกจทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน : ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน - จันทรา 5วัน 4คืน
รหัสทัวร์ : TEG1-GE-TW-25JUN-21SEP14
ID : 5010
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค– อุทยานเย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ซีเหมินติง –ขึ้นตึกไทเป101  
หนานโถว - หมู่บ้านวัฒนธรรมเก้าเผ่า – กระเช้าพาโนราม่า - แช่น้ำแร่ออนเซ็นไต้หวัน
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินหวู่ – วัดจงไถฉานซื่อ – ไทเป – ซื่อหลิน - ไนท์มาร์เก็ต 
พิพิธภัณฑ์กู้กง – อนุสรณ์สถานจงเลี่ยฉือ - กรุงเทพ 
สายการบิน: TRANSASIA AIRWAYS (GE)
กำหนดการเดินทาง : 
25-29 มิ.ย. 
20-24 ส.ค.
17-21 ก.ย.
ราคา 28,900 บาท
ดาว์นโหลดโปรแกรมทัวร์ แบบฟอร์มจองทัวร์ จองแพคเกจทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน : ไต้หวัน อุทยานอาลีซัน 5วัน 4คืน
รหัสทัวร์ : TEG1-TG-TW-09JUL-13AUG14
ID : 4661
•นั่งรถไฟโบราณชมพระอาทิตย์ขึ้น และทะเลหมอก ณ อุทยานแห่งชาติอาลีซัน
•ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยัน-จันทรา ซึ่งมีทิวทัศน์ราวกับภาพวาดพู่กันจีน
•ชมอุทยานแห่งชาติ เย๋หลิ่ว อุทยานหินทรายที่มีหินเศียรพระราชินีอันโด่งดัง 
•ช้อปปิ้งสินค้าแฟชั่นเทรนใหม่ๆมากมาย อาทิ Onitsuka Tiger, Nike, Puma etc.
•ขึ้นตึกไทเป101 (รวมค่าชมวิวชั้น 89 ราคา NT 500)  
•แช่น้ำแร่ออนเซ็นสไตล์ไต้หวันเพื่อสุขภาพแข็งแรง และผิวพรรณที่ดี
•ลิ้มรสบุฟเฟ่ต์สุกี้ชาบูชาบู, เสี่ยวหลงเปา, สเต็ก+สลัดบาร์บุฟเฟ่ต์ 
สายการบิน : THAI (TG)
กำหนดการเดินทาง :
9-13 ก.ค.
9 -13 ส.ค.  
ราคา 36,900.- บาท
ดาว์นโหลดโปรแกรมทัวร์ แบบฟอร์มจองทัวร์ จองแพคเกจทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน : ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา 5วัน 4คืน
รหัสทัวร์ : TEG1-CI-TW-31MAY-14JUL14
ID : 4659
•นั่งกระเช้าพาโนราม่า, ชมการแสดง พร้อมสนุกไปกับสวนสนุกหมู่บ้านวัฒนธรรมเก้าเผ่า
•แช่น้ำแร่ออนเซ็นสไตล์ไต้หวันเพื่อสุขภาพแข็งแรง และผิวพรรณที่ดี
•ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยัน จันทรา ซึ่งมีทิวทัศน์ราวกับภาพวาดพู่กันจีน
•เพลิดเพลินชมหมู่บ้านปิศาจญี่ปุ่น แหล่งท่องเที่ยวใหม่ของเมืองไถจง
•ขึ้นตึกไทเป101 (รวมค่าชมวิวชั้น 89 ราคา NT 500) 
•ลิ้มรสบุฟเฟ่ต์สุกี้ชาบูชาบู, เสี่ยวหลงเปา, สเต็ก+สลัดบาร์บุฟเฟ่ต์
สายการบิน : CHINA AIRLINES (CI)
กำหนดการเดินทาง :
31พ.ค.– 4 มิ.ย.
11-15 ก.ค.
ราคา 34,900.- บาท
ดาว์นโหลดโปรแกรมทัวร์ แบบฟอร์มจองทัวร์ จองแพคเกจทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน : TAIWAN LOVE MOM
รหัสทัวร์ : HLF5-GE-TW-9-12AUG14
ID : 5219
หนานโถว-วัดจงไถซานซื่อ-ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซำจั๋ง-วัดเหวินหวู่-ชิมชาอู่หลง
ไนท์มาเก็ตเฟิ๋งเจีย
ไทเป-ร้านขนมพายสับปะรด-ศูนย์ปะการังแดง
พิพิธภัณฑ์กู้กง-ตึกไทเป 101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)
อนุสรณ์สถานเจียงไดเช็ค
ซีเหมินติง-Duty Free – อุทยานเย่หลิ่ว
สายการบิน: TRANSASIA  AIRWAYS (GE)
กำหนดการเดินทาง :  
9-12 ส.ค. ราคา 20,900 บาท
ดาว์นโหลดโปรแกรมทัวร์ แบบฟอร์มจองทัวร์ จองแพคเกจทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน : ไต้หวัน-ไทจง - เย่หลิว
รหัสทัวร์ : TED7-GE-TW-07AUG14-03JAN15
ID : 5145
วัดเหวินอู่ - ล่องเรือชมทะเลสาปสุริยันจันทรา-วัดพระถัมซาจั๋ง 
แวะชิมชาอูหลง - ช้อปปิ้งตลาดฟงเจี้ยไนท์มาเก็ต - ศูนย์ประการังแดง 
ร้านขนมเหว่ยเก๋อ -พิพิธภัณฑ์กู้กง - DUTY FREE- อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค 
ช้อปปิ้งซีเหมินติง - เย่หลิ่ว  - ตึกไทเป 101 ( ไม่รวมบัตร )
สายการบิน: TRANSASIA (GE)
กำหนดการเดินทาง : 
7-10 / 8-11 ส.ค 57 ราคา 28,900 บาท
28-31 ส.ค 57 ราคา 27,900 บาท
11-14 / 25-28 ก.ย 57 ราคา 27,900 บาท
2-5 / 16-19 ต.ค 57 ราคา 27,900 บาท
23-26 ต.ค 57 ราคา 28,900 บาท
6-9 / 13-16 / 27-30 พ.ย 57 ราคา 27,900 บาท
4-7 / 5-8 ธ.ค 57 ราคา 28,900 บาท
27-30 / 28-31 ธ.ค 57 ปีใหม่ ราคา 30,900บาท
29 ธ.ค 57 – 1 ม.ค 58 ปีใหม่ ราคา 30,900 บาท
30 ธ.ค 57 – 2 ม.ค 58 ปีใหม่ ราคา 30,900 บาท
31 ธ.ค 57 – 3 ม.ค 58 ปีใหม่ ราคา 30,900 บาท
 
ดาว์นโหลดโปรแกรมทัวร์ แบบฟอร์มจองทัวร์ จองแพคเกจทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน : ไต้หวัน อุทยานอาลีซัน 5วัน 4คืน
รหัสทัวร์ : TEG1-CI-TW-20AUG-28SEP14
ID : 5013
•ลิ้มรสบุฟเฟ่ต์สุกี้ชาบูชาบู, เสี่ยวหลงเปา, 
•นั่งรถไฟโบราณชมพระอาทิตย์ขึ้น บนยอดเขาอาลีซัน 
•ชมความงามของธรรมชาติอันแปลกตา ซึ่งปกคลุมไปด้วยต้นไม้โบราณของอุทยานอาลีซัน
•ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งมีทิวทัศน์ราวกับภาพวาดพู่กันจีน
•แช่น้ำแร่ออนเซ็นสไตล์ไต้หวันเพื่อสุขภาพแข็งแรง และผิวพรรณที่ดี
สายการบิน: CHINA AIRLINES (CI)
กำหนดการเดินทาง : 
20-24  ส.ค.
24-28 ก.ย.
ราคา 33,900 บาท
ดาว์นโหลดโปรแกรมทัวร์ แบบฟอร์มจองทัวร์ จองแพคเกจทัวร์
หน้าที่ back 1 2 next