Home ABOUT US PORTFOLIO GALLERY CONTACT US WEBBOARD Info
ทัวร์คุณภาพต้อง Hilight Travel Dot Com
Call Center 029488124
Hotline 0819330700
Line Red
Hilight Travel
banner01 banner02 banner03 banner04 banner05
Back Next

บริษัทไฮไลท์เวิลด์ทัวร์ จำกัด

จดทะเบียนบริษัท จากกระทรวงพาณิชย์ ทะเบียนเลขที่ 0105555162706

และขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ใบอนุญาตเลขที่ 11/07075

เป็นบริษัทที่ถูกต้องตามกฏหมาย และประกอบธุรกิจอย่างมีธรรมาธิบาล
ท่านสามารถไว้วางใจใช้บริการกับทางบริษัท ได้อย่างสบายใจ ไม่โดนหลอกลวงแน่นอน

เชิญพบกับทริปน่าเที่ยวๆต่างๆกับเว็บไซต์ของเรา ท่องเว็บเดียว เที่ยวได้ทั่วโลกตลอดทั้งปี ได้แล้วค่ะ

Top Bottom

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน รับจัดทัวร์ไต้หวันราคาถูกสุดพิเศษ เราเป็นทีมงานมืออาชีพ

ทัวร์ไต้หวัน เมืองในฝัน..กรีซแห่งเอเซีย!! หนึ่งในเมืองแห่งความฝัน ที่ผสมผสานระหว่างศิลปะอันเก่าแก่..และความทันสมัยรวมอยู่ในที่เดียว ไต้หวัน เดิมเรียกว่า ฟอร์โมซา เป็นภาษาโปรตุเกส แปลว่าเกาะสวยงามความรุ่งเรืองทางประวัติศาสตร์ทำให้ทัวร์ไต้หวันเป็นดินแดนแห่งมนเสน่ห์ที่น่าหลงไหล นอกจากนี้การผสมผสานทางวัฒนธรรมของชนพื้นเมือง และผู้อพยพยังทำให้ไต้หวัน เป็นเกาะในมหาสมุทรแปรซิฟิกใต้ ที่ได้เต็มไปด้วยความหลากหลายของพลัง และความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะวัฒนธรรม โดยทีมงานที่เชี่ยวชาญ และชำนาญเส้นทางทัวร์ไต้หวัน ลูกค้าทุกท่านสามารถเลือกชมแพ็คเกจทัวร์ไต้หวัน ทางเรามีโปรแกรมสุดคุ้มทัวร์ไต้หวันราคาถูกให้เลือกมากมายค่ะ
วันที่ เวลาเดินทางและราคาทัวร์ไต้หวันอาจมีการเปลี่ยนแปลง และยังมีโปรแกรมทัวร์ไต้หวันอีกมากที่ไม่ได้นำลงในเว็บไซต์ กรุณาโทรสอบถามเจ้าหน้าที่อีกครั้ง นะค่ะ

 

***นกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ***

หน้าที่ back 1 2 next
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน : ทาโรโกะ ไต้หวัน-ไทเป-ไทจง
รหัสทัวร์ : TED7-GE-TW-07AUG14-02JAN15
ID : 5147
กรุงเทพ - ไต้หวัน - เถาหยวน -โรงแรมที่พักผ่อนตามอัธยาศัย. 
วัดเหวินอู่ -ล่องเรือชมทะเลสาปสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง - แวะชิมชาอู่หลง
ฟงเจี้ยไนท์มาเก็ต-ศูนย์ประการังแดง - ร้านขนมพายสัปปะรด - พิพิธภัณฑ์กู้กง 
DUTY FREE - ตึกไทเป 101 (รวมบัตรขึ้นตึก )-ช้อปปิ้งซีเหมินติง  
เช้านั่งรถไฟด่วนสู้ฮัวเหลียน -บ่ายอุทยานทาโรโกะ ( โพรงนกนางแอ่น - สะพานชือมู่ - น้ำตกชางชุน ) 
ไทเป-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ
สายการบิน:  TRANS ASIA (GE)
กำหนดการเดินทาง :  
27-31 ส.ค 57 ราคา 35,900 บาท
10-14 / 24-28 ก.ย 57 ราคา 35,900 บาท
1-5 ต.ค 57 ราคา 35,900 บาท
22-26 ต.ค 57 ราคา 35,900 บาท
15-19 ต.ค 57 ราคา 35,900 บาท
5-9/12-16/26-30 พ.ย 57 ราคา 35,900 บาท
4-8 / 5-9 ธ.ค 57 ราคา 36,900 บาท
26-30 / 27-31 ธ.ค 57  ปีใหม่ ราคา 37,900 บาท
28 ธ.ค 57 – 1 ม.ค 58  ปีใหม่ ราคา 37,900 บาท            
29 ธ.ค 57 – 2 ม.ค 58 ปีใหม่ ราคา 37,900 บาท
ดาว์นโหลดโปรแกรมทัวร์ แบบฟอร์มจองทัวร์ จองแพคเกจทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน : ไต้หวัน อุทยานอาลีซัน 5วัน 4คืน
รหัสทัวร์ : TED7-GE-TW-07AUG14-03JAN15(2)
ID : 5146
กรุงเทพ - ไต้หวัน - เถาหยวน -โรงแรมที่พักผ่อนตามอัธยาศัย.
วัดจงไถฉานซื่อ -วัดเหวินอู่ - ล่องเรือชมทะเลสาปสุริยันจันทรา-วัดพระถังซามจั๋
แวะชิมชาอู่หลง-เจี้ยอี้-อุทยานแห่งชาติอาหลีซัน - สวนสน 1000 ปี  -ไทเป
ร้านขนมพายสัปปะรด- ซื่อหลินไนท์มาเก็ต-ศูนย์ประการังแดง - จงเรี่ยฉือ
พิพิธภัณฑ์กู้กง -ขึ้นจุดชมวิวไทเป 101 รวมบัตรขึ้นตึก
ช้อปปิ้งซีเหมินติง-โรงแรมพักผ่อนตามอธัยาศัย
DUTY FREE - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ
สายการบิน: TRANS ASIA (GE)
กำหนดการเดินทาง : 
7-11 / 8-12 ส.ค 57 ราคา 35,900 บาท
27-31 ส.ค 57 ราคา 33,900 บาท
10-14 / 24-28 ก.ย 57 ราคา 33,900 บาท
1-5 ต.ค 57 ราคา 33,900 บาท
22-26 ต.ค 57 ราคา 35,900 บาท
15-19 ต.ค 57 ราคา 33,900 บาท
5-9/12-16/26-30 พ.ย 57 ราคา 33,900 บาท
4-8 / 5-9 ธ.ค 57 ราคา 35,900 บาท
26-30 / 27-31 ธ.ค 57  ปีใหม่ ราคา 37,900 บาท
28 ธ.ค 57 – 1 ม.ค 58  ปีใหม่ ราคา 37,900 บาท
29 ธ.ค 57 – 2 ม.ค 58 ปีใหม่ ราคา 37,900 บาท
30 ธ.ค 57 – 3 ม.ค 58 ปีใหม่ ราคา 37,900 บาท
 
ดาว์นโหลดโปรแกรมทัวร์ แบบฟอร์มจองทัวร์ จองแพคเกจทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน : COUNT DOWN2015-Taipei-Kaohsiung
รหัสทัวร์ : HLS6-CI-TW-31DEC14-4JAN15
ID : 6256
ไต้หวัน – ไทเป – ซีเหมินติง - แช่น้ำแร่ธรรมชาติ – COUNT DOWN 2015
พิพิธภัณฑ์กู้กง – อนุสรณ์เจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101 ชมวิวชั้น 89 – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
ไทเป – ผูหลี่ – ล่องเรือทะเลสาปสุริยัน จันทรา – วัดพระถั๋มซำจั๋ง – วัดเหวินอู่ –ไทจง – ฟงเจี่ยไนท์  
ไทจง – เกาสง – วัดโฝวกวงซัน – EDA WORLD
ช้อปปิ้งขนมเค้กพายสัปปะรด - อิสระพักผ่อน – สนามบินเกาสง
สายการบิน: CHINA AIRLINE  (CI)
กำหนดการเดินทาง : 
31 – 4 ม.ค. 58 ราคา 36,900.- บาท
ดาว์นโหลดโปรแกรมทัวร์ แบบฟอร์มจองทัวร์ จองแพคเกจทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน : เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน : Taiwan Amazing 4วัน3 คืน
รหัสทัวร์ : HLF5-CI-TW-22OCT-22DEC14
ID : 6070
เมืองไถจง - ไนท์มาเก็ตฟ๋งเจี่ย- วัดจงไถชานซื่อ
ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง 
 วัดเหวินอู่ - ชิมชาอู่หลง
เมืองไทเป - ศูนย์ปะการังแดง – ร้านขนมพายสับปะรด  
อนุสรณ์สถานวีรชนจงเรี่ยฉือ– ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
ตึกไทเป 101- Duty Free – อนุสรณ์เจียงไดเช็ค
วัดหลงซาน-ช้อปปิ้งซีเหมินติง - ช้อปปิ้ง IT MALL
เมืองจีหลง - หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น – อุทยานเย่หลิ่ว
สายการบิน: CHINA AIRLINES  (CI)
กำหนดการเดินทาง : 
22 – 25 ต.ค. 57
31 ต.ค.- 3 พ.ย. 57
14 – 17 พ.ย. 57
28 พ.ย. – 1 ธ.ค. 57
10 – 13 ธ.ค. 57
19 – 22 ธ.ค. 57
ราคา 24,900 บาท
ดาว์นโหลดโปรแกรมทัวร์ แบบฟอร์มจองทัวร์ จองแพคเกจทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน : เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน : ไต้หวัน-อุทยานทาโรโกะ-ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5D4N
รหัสทัวร์ : HLS3-CI-TW-28DEC14-1JAN15
ID : 6047
ไทเป – พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติ “กู้กง” - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - เมืองเจียวซี 
เมืองเจียวซี - เมืองฮัวเหลียน - อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ - พิพิธภัณฑ์ปลาคัตสึโอะ
เมืองฮัวเหลียน - อี๋หลัน - เย๋หลิ่ว - ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น - เมืองไทจง - เฟิงเจี่ยไนท์มาเก็ต
เมืองไทจง - เมืองผูหลี่ - วัดจงไถฉันซื่อ - ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินหวู่ 
ไทเป-  ตึกไทเป 101 (ชมวิวชั้น 89) - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ซีเหมินติง - DUTY FREE
สายการบิน: CHINA AIRLINES (CI)
กำหนดการเดินทาง : 
28  ธันวาคม - 1  มกราคม  2557 (ปีใหม่)
ราคา 36,900 บาท
ดาว์นโหลดโปรแกรมทัวร์ แบบฟอร์มจองทัวร์ จองแพคเกจทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน : เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน : ไต้หวัน-อาหลีซัน-ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5D4N
รหัสทัวร์ : HLS3-CI-TW-31DEC14-4JAN15
ID : 6046
ไทเป – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต 
ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น - เย๋หลิ่ว - เมืองไทจง - เฟิงเจี่ยไนท์มาเก็ต       
เมืองไทจง - เมืองผูหลี่ - วัดจงไถฉันซื่อ - ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา 
วัดเหวินหวู่ - อุทยานแห่งชาติอาหลีซัน - ชมพระอาทิตย์ขึ้นบนอุทยานแห่งชาติอาหลีซัน 
กรุงไทเป - ตึกไทเป 101 (ชมวิวชั้น 89) - พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติ “กู้กง” อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค 
วัดหลงซันซื่อ - ซีเหมินติง - DUTY FREE 
สายการบิน: CHINA AIRLINES (CI)
กำหนดการเดินทาง : 
31  ธันวาคม - 4  มกราคม  2557 (ปีใหม่)
ราคา 36,900 บาท
ดาว์นโหลดโปรแกรมทัวร์ แบบฟอร์มจองทัวร์ จองแพคเกจทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน : เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน : 2 ฝั่ง 3 อุทยาน ไต้หวัน -ทาโรโกะ - เย่หลิ่ว
รหัสทัวร์ : HLD7-CI-TW-15OCT-7DEC14
ID : 5947
เที่ยวชม “อุทยานแห่งชาติไท่หลู่เก๋อ ” “ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา”
“อุทยานแห่งชาติอาหลีซัน” ช้อปปิ้งซีเหมินติง (สยามสแคว์แห่ไทเป) อาหารพิเศษเลิศรส
ไต้หวัน - เถาหยวน  - เมืองไถจง - ฟงเจี้ยไนท์มาเก็ต
วัดจงไถฉานซื่อ -วัดเหวินอู่ - ล่องเรือชมทะเลสาปสุริยันจันทรา  -วัดพระถังซามจั๋ง - แวะชิมชาอู่หลง - เจี้ยอี้
อุทยานแห่งชาติอาหลีซัน - สวนสน 1000 ปี  -ไทเป -ร้านขนมพายสัปปะรด-ไนท์มาเก็ต ซื่อหลิน
เช้านั่งรถไฟด่วนสู้ฮัวเหลียน -อุทยานทาโรโกะ ( โพรงนกนางแอ่น - สะพานชือมู่ - น้ำตกชางชุน ) 
 เย็นนั่งรถไฟด่วนกลับสู่ไทเป ศูนย์ประการังแดง – อุทยานเย่หลิ่ว – DUTY FREE – ซีเหมินติง
สายการบิน: CHINA AIRLINE  (CI)
กำหนดการเดินทาง : 
15-19 ต.ค ราคา 39,900 บาท
22-26 ต.ค.57 ราคา 40,900 บาท
3-7 ธ.ค. 57 ราคา 40,900 บาท
ดาว์นโหลดโปรแกรมทัวร์ แบบฟอร์มจองทัวร์ จองแพคเกจทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน : เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน : Taiwan New Year สุดฟิน 6 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ : HLF5-CI-TW-30DEC14-4JAN15
ID : 5944
เมืองไถจง
วัดจงไถซานซื่อ-ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซำจั๋ง-ชิมชาอู่หลง-ไนท์มาเก็ตฟ๋งเจี่ย
แช่น้ำแร่ ระดับ 5 ดาว
เมืองเจี้ยอี้
อุทยานแห่งชาติอาลีซาน- นั่งรถไฟโบราณ 
สวนสนพันปี-บึงสองพี่น้อง
เมืองไทเป
ร้านขนมพายสับปะรด-ซีเหมินติง-ศูนย์ปะการังแดง
อนุสรณ์สถานวีรชนจงเรี่ยฉือ-พิพิธภัณฑ์กู้กง
ตึกไทเป 101(รวมค่าขึ้นตึก)-Duty Free อนุสรณ์เจียงไดเช็ค
เมืองฮัวเหลียน
อุทยานทาโรโกะ-โพรงนกนางแอ่น-สะพานซื่อมู่ น้ำตกชางชุน
เมืองจีหลง อุทยานเย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
สายการบิน: CHINA AIRLINES (CI)
กำหนดการเดินทาง : 
30 ธ.ค. 57- 4 ม.ค. 58 ราคา 38,900 บาท
ดาว์นโหลดโปรแกรมทัวร์ แบบฟอร์มจองทัวร์ จองแพคเกจทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน : เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน : Taiwan New Year สุดคุ้ม 5 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ : HLF5-CI-TW-29DEC14-2JAN15
ID : 5943
เมืองหนานโถว ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซำจั๋ง-วัดเหวินอู่-ชิมชาอู่หลง
เมืองเจี้ยอี้ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน- นั่งรถไฟโบราณ 
สวนสนพันปี-บึงสองพี่น้อง
เมืองไทเป ร้านขนมพายสับปะรด-ซีเหมินติง-ศูนย์ปะการังแดง
อนุสรณ์สถานวีรชนจงเรี่ยฉือ-พิพิธภัณฑ์กู้กง
ตึกไทเป 101(รวมค่าขึ้นตึก)-อนุสรณ์เจียงไดเช็ค 
เมืองฮัวเหลียน อุทยานทาโรโกะ-โพรงนกนางแอ่น-สะพานซื่อมู่ น้ำตกชางชุน
เมืองจีหลง อุทยานเย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
สายการบิน: CHINA AIRLINES (CI)
กำหนดการเดินทาง : 
29 ธ.ค. 57 -2 ม.ค. 58 ราคา 37,900 บาท
ดาว์นโหลดโปรแกรมทัวร์ แบบฟอร์มจองทัวร์ จองแพคเกจทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน : เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน : Taiwan New Year จุใจ 6 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ : HLF5-CI-HK-29DEC14-3JAN15
ID : 5942
เมืองไถจง วัดจงไถซานซื่อ-ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซำจั๋ง-ชิมชาอู่หลง-ไนท์มาเก็ตฟ๋งเจี่ย แช่น้ำแร่ ระดับ 5 ดาว
เมืองเจี้ยอี้ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน- นั่งรถไฟโบราณ 
สวนสนพันปี-บึงสองพี่น้อง
เมืองไทเป ร้านขนมพายสับปะรด-ซีเหมินติง-ศูนย์ปะการังแดง
อนุสรณ์สถานวีรชนจงเรี่ยฉือ-พิพิธภัณฑ์กู้กง
ตึกไทเป 101(รวมค่าขึ้นตึก)-Duty Free อนุสรณ์เจียงไดเช็ค
เมืองฮัวเหลียน อุทยานทาโรโกะ-โพรงนกนางแอ่น-สะพานซื่อมู่ น้ำตกชางชุน
เมืองจีหลง อุทยานเย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
สายการบิน: CHINA AIRLINES (CI)
กำหนดการเดินทาง : 
29 ธ.ค. 57 -3 ม.ค. 58 ราคา 38,900 บาท
ดาว์นโหลดโปรแกรมทัวร์ แบบฟอร์มจองทัวร์ จองแพคเกจทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน : เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน : Taiwan New Year Hot Hit 6 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ : HLS5-GE-TW-3OCT-13DEC14-A
ID : 5941
เมืองฮัวเหลียน อุทยานทาโรโกะ-โพรงนกนางแอ่น-สะพานซื่อมู่ น้ำตกชางชุน
เมืองไถจง-หนานโถว วัดจงไถซานซื่อ – ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา
วัดพระถังซำจั๋ง-ชิมชาอู่หลง-แช่น้ำแร่ ระดับ 5 ดาว ฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต
เมืองเจี้ยอี้ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน- นั่งรถไฟโบราณ 
สวนสนพันปี-บึงสองพี่น้อง เมืองไทเป
ร้านขนมพายสับปะรด-ซีเหมินติง-ศูนย์ปะการังแดง
พิพิธภัณฑ์กู้กง- ตึกไทเป 101
Duty Free-อนุสรณ์เจียงไดเช็ค - อุทยานเย่หลิ่ว
สายการบิน: Trans Asia  Airways  (GE)
กำหนดการเดินทาง : 
27 ธ.ค. 57 – 1 ม.ค. 58
28 ธ.ค. 57 – 2 ม.ค. 58
30 ธ.ค. 57 – 4 ม.ค. 58
ราคา 37,900 บาท
ดาว์นโหลดโปรแกรมทัวร์ แบบฟอร์มจองทัวร์ จองแพคเกจทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน : เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน : Taiwan Love Mom
รหัสทัวร์ : HLS5-GE-TW-3OCT-13DEC14
ID : 5940
หนานโถว-วัดจงไถซานซื่อ-ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซำจั๋ง-วัดเหวินหวู่-ชิมชาอู่หลง
ไนท์มาเก็ตเฟิ๋งเจีย
ไทเป-ร้านขนมพายสับปะรด-ศูนย์ปะการังแดง
พิพิธภัณฑ์กู้กง-ตึกไทเป 101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)
อนุสรณ์สถานเจียงไดเช็ค
ซีเหมินติง-Duty Free – อุทยานเย่หลิ่ว
สายการบิน: Trans Asia  Airways  (GE)
กำหนดการเดินทาง : 
3 – 6 ต.ค. ราคา 19,900 บาท
22 – 25 ต.ค. ราคา 19,900 บาท
23 – 26 ต.ค. ราคา 21,900 บาท
24 – 27 ต.ค. ราคา 19,900 บาท
6 – 9 พ.ย. ราคา 19,900 บาท
4 – 7 ธ.ค. ราคา 21,900 บาท
10 – 13 ธ.ค. ราคา 19,900 บาท
ดาว์นโหลดโปรแกรมทัวร์ แบบฟอร์มจองทัวร์ จองแพคเกจทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน : เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน : Taiwan New Year Hilight 3 อุทยาน 5 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ : HLF5-TG-TW-28DEC14-4JAN15
ID : 5939
เมืองหนานโถว ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซำจั๋ง-วัดเหวินอู่-ชิมชาอู่หลง
เมืองเจี้ยอี้ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน- นั่งรถไฟโบราณ 
สวนสนพันปี-บึงสองพี่น้อง เมืองไทเป
ร้านขนมพายสับปะรด-ซีเหมินติง-ศูนย์ปะการังแดง
อนุสรณ์สถานวีรชนจงเรี่ยฉือ-พิพิธภัณฑ์กู้กง
ตึกไทเป 101(รวมค่าขึ้นตึก)-อนุสรณ์เจียงไดเช็ค  เมืองฮัวเหลียน
อุทยานทาโรโกะ-โพรงนกนางแอ่น-สะพานซื่อมู่
น้ำตกชางชุน เมืองจีหลง อุทยานเย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
สายการบิน: ไทย (TG)
กำหนดการเดินทาง : 
28 ธ.ค. 57 -1 ม.ค. 58
29 ธ.ค. 57 -2 ม.ค. 58
30 ธ.ค. 57 -3 ม.ค. 58
31 ธ.ค. 57 -4 ม.ค. 58
ราคา 39,900 บาท
ดาว์นโหลดโปรแกรมทัวร์ แบบฟอร์มจองทัวร์ จองแพคเกจทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน : ไต้หวัน อุทยานอาลีซัน 5วัน 4คืน
รหัสทัวร์ : HLG1-TG-TW-22OCT-10DEC14(2)
ID : 5545
•นั่งรถไฟโบราณชมพระอาทิตย์ขึ้น และทะเลหมอก ณ อุทยานแห่งชาติอาลีซัน
•ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยัน-จันทรา ซึ่งมีทิวทัศน์ราวกับภาพวาดพู่กันจีน
•ชมอุทยานแห่งชาติ เย๋หลิ่ว อุทยานหินทรายที่มีหินเศียรพระราชินีอันโด่งดัง 
•ช้อปปิ้งสินค้าแฟชั่นเทรนใหม่ๆมากมาย อาทิ Onitsuka Tiger, Nike, Puma etc.
•ขึ้นตึกไทเป101 (รวมค่าชมวิวชั้น 89 ราคา NT 500)  
•แช่น้ำแร่ออนเซ็นสไตล์ไต้หวันเพื่อสุขภาพแข็งแรง และผิวพรรณที่ดี
•ลิ้มรสบุฟเฟ่ต์สุกี้ชาบูชาบู, เสี่ยวหลงเปา, สเต็ก+สลัดบาร์บุฟเฟ่ต์ 
สายการบิน: ไทย ( TG ) 
กำหนดการเดินทาง : 
วันที่ 22-26, 23-27 ตุลาคม
วันที่ 06-10 ธันวาคม
ราคา 35,900 บาท
ดาว์นโหลดโปรแกรมทัวร์ แบบฟอร์มจองทัวร์ จองแพคเกจทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน : เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน : ไต้หวัน อุทยานอาลีซัน 5วัน 4คืน
รหัสทัวร์ : HLG1-CI-TW-22OCT-30NOV14
ID : 5544
•นั่งรถไฟโบราณชมพระอาทิตย์ขึ้น และทะเลหมอก ณ อุทยานแห่งชาติอาลีซัน
•ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยัน – จันทรา ซึ่งมีทิวทัศน์ราวกับภาพวาดพู่กันจีน
•ชมอุทยานแห่งชาติ เย๋หลิ่ว อุทยานหินทรายที่มีหินเศียรพระราชินีอันโด่งดัง 
•ช้อปปิ้งสินค้าแฟชั่นเทรนใหม่ๆ มากมาย อาทิ Onitsuka Tiger, Nike, Puma etc.
•ขึ้นตึกไทเป101 (รวมค่าชมวิวชั้น 89 ราคา NT 500)  
•แช่น้ำแร่ออนเซ็นสไตล์ไต้หวันเพื่อสุขภาพแข็งแรง และผิวพรรณที่ดี
•ลิ้มรสบุฟเฟ่ต์สุกี้ชาบูชาบู, เสี่ยวหลงเปา, สเต็ก+สลัดบาร์บุฟเฟ่ต์ 
สายการบิน: CHINA AIRLINES (CI)
กำหนดการเดินทาง : 
วันที่ 22-26 ตุลาคม
วันที่ 19-23, 26-30 พฤศจิกายน
ราคา 33,900 บาท
ดาว์นโหลดโปรแกรมทัวร์ แบบฟอร์มจองทัวร์ จองแพคเกจทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน : เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน : ไต้หวัน อุทยานทาโรโกะ 5วัน 4คืน
รหัสทัวร์ : HLG1-TG-TW-22OCT-10DEC14
ID : 5543
•อุทยานภูเขาหินอ่อนทาโรโกะ ช่องเขาที่มีหน้าผาสูงชันเป็นหินอ่อนทั้งหมด
•ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งมีทิวทัศน์ราวกับภาพวาดพู่กันจีน
•นั่งกระเช้าพาโนรามาเพลิดเพลินกับสวนสนุก ที่หมู่บ้านวัฒนธรรมเก้าเผ่า 
•ลิ้มรสบุฟเฟ่ต์สุกี้ชาบูชาบู, ปลาประธานาธิบดี, ยกยอทะเล, พระกระโดดกำแพง 
•แช่น้ำแร่ผ่อนคลายในห้องส่วนตัว ณ รีสอร์ทกลางหุบเขา
•ช๊อปปิ้งสินค้าแฟชั่นเทรนใหม่ๆมากมาย อาทิ Onitsuka Tiger, Nike, Puma etc.
สายการบิน: Thai Airways (TG) 
กำหนดการเดินทาง : 
วันที่ 22-26, 23-27 ตุลาคม
วันที่ 06-10 ธันวาคม
ราคา 35,900 บาท
ดาว์นโหลดโปรแกรมทัวร์ แบบฟอร์มจองทัวร์ จองแพคเกจทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน : เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน : ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา 5วัน 4คืน
รหัสทัวร์ : HLG1-CI-TW-9AUG-30NOV14
ID : 5537
•นั่งกระเช้าพาโนราม่า, ชมการแสดง พร้อมสนุกไปกับสวนสนุกหมู่บ้านวัฒนธรรมเก้าเผ่า
•แช่น้ำแร่ออนเซ็นสไตล์ไต้หวันเพื่อสุขภาพแข็งแรง และผิวพรรณที่ดี
•ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยัน จันทรา ซึ่งมีทิวทัศน์ราวกับภาพวาดพู่กันจีน
•ขึ้นตึกไทเป101 (รวมค่าชมวิวชั้น 89 ราคา NT 500) 
•ลิ้มรสบุฟเฟ่ต์สุกี้ชาบูชาบู, เสี่ยวหลงเปา, สเต็ก+สลัดบาร์บุฟเฟ่ต์
สายการบิน: CHINA AIRLINES (CI)
กำหนดการเดินทาง : 
วันที่ 09-13 สิงหาคม
วันที่ 22-26 ตุลาคม
วันที่ 19-23, 26-30 พฤศจิกายน
ราคา 33,900 บาท
ดาว์นโหลดโปรแกรมทัวร์ แบบฟอร์มจองทัวร์ จองแพคเกจทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน : เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน : ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน - จันทรา 5วัน 4คืน
รหัสทัวร์ : HLG1-GE-TW-17SEP-23NOV14
ID : 5530
•ลิ้มรสบุฟเฟ่ต์ สุกี้ชาบูชาบู, เสี่ยวหลงเปา, สเต็ก+สลัดบาร์บุฟเฟ่ต์ 
•แช่น้ำแร่ออนเซ็นสไตล์ไต้หวันเพื่อสุขภาพแข็งแรง และผิวพรรณที่ดี
•ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งมีทิวทัศน์ราวกับภาพวาดพู่กันจีน
•ให้ท่านได้สัมผัสอุทยานเย๋หลิ่ว หินเศียรพระราชินี ชื่อดังของโลก
•ช้อปปิ้งสินค้าแฟชั่นเทรนใหม่ๆมากมาย อาทิ Onitsuka Tiger, Nike, Puma etc.
สายการบิน: TRANSASIA AIRWAYS (GE)
กำหนดการเดินทาง : 
วันที่ 17-21 กันยายน 57
วันที่ 5-9, 12-15 พฤศจิกายน 57
วันที่ 19-23 พฤศจิกายน 57
ราคา 28,900 บาท
ดาว์นโหลดโปรแกรมทัวร์ แบบฟอร์มจองทัวร์ จองแพคเกจทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน : เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน : ไต้หวัน 6 วัน ไทเป - ไถจง - เกาสง
รหัสทัวร์ : HLD7-CI-TW-5DEC14-2JAN15
ID : 5430
ไต้หวัน - เถาหยวน  - เมืองไถจง - ฟงเจี้ยไนท์มาเก็ต - แช่น้ำแร่ส่วนตัว 
วัดจงไถซานซื่อ -ล่องเรือชมทะเลสาปสุริยันจันทรา -วัดพระถัมซาจั๋ง -วัดเหวินอู่ –ชิมชาอู่หลง-เมืองเจี้ยอี้ 
อุทยานแห่งชาติอาหลีซัน - สวนสน 1000 ปี  - บึงสองพี่น้อง - เมืองเกาสง DA WORLD พักในสวนสนุก
พุทธสถานฝอกวงซัน- สวนสนุก E - DA WORLD - นั่งรถไฟความเร็วสูงไทเป -ร้านขนมพายสัปปะรด
นั่งรถไฟด่วน - ฮัวเหลียน - บ่ายอุทยานธรรมชาติทาโรโกะ -โพรงนกนางแอ่น-สะพานชือมู่
น้ำตกชางชุน - นั่งรถไฟกลับไทเป - ศูนย์ปะการังแดง - DUTY FREE -  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ซีเหมินติง
สายการบิน: CHINA  AIRLINE (CI)
กำหนดการเดินทาง : 
5-10 ธันวาคม 2557 ราคา 47,900 บาท
27 ธ.ค 57 - 1 ม.ค 58 ราคา 48,900 บาท
28 ธ.ค 57 - 2 ม.ค 58 ราคา 48,900 บาท
ดาว์นโหลดโปรแกรมทัวร์ แบบฟอร์มจองทัวร์ จองแพคเกจทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน : เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน : ไต้หวัน-ไทจง - เย่หลิว
รหัสทัวร์ : HLD7-GE-TW-28AUG14-3JAN15
ID : 5429
วัดเหวินอู่ - ล่องเรือชมทะเลสาปสุริยันจันทรา-วัดพระถัมซาจั๋ง - แวะชิมชาอูหลง 
ช้อปปิ้งตลาดฟงเจี้ยไนท์มาเก็ต- ศูนย์ประการังแดง - ร้านขนมเหว่ยเก๋อ
พิพิธภัณฑ์กู้กง - DUTY FREE- อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ช้อปปิ้งซีเหมินติง
เย่หลิ่ว  - ตึกไทเป 101 ( ไม่รวมบัตร ) - กรุงเทพ ฯ
สายการบิน:  TRANSASIA  (GE)
กำหนดการเดินทาง : 
28-31 ส.ค 57 
11-14 / 25-28 ก.ย 57
2-5 / 16-19 ต.ค 57 
6-9 / 13-16 / 27-30 พ.ย 57
ราคา 28,900 บาท
23-26 ต.ค 57
ราคา 29,900 บาท
4-7 / 5-8 ธ.ค 57 
27-30 / 28-31 ธ.ค 57 ปีใหม่
29 ธ.ค 57 – 1 ม.ค 58 ปีใหม่
30 ธ.ค 57 – 2 ม.ค 58 ปีใหม่
31 ธ.ค 57 – 3 ม.ค 58 ปีใหม่
ราคา 30,900 บาท
ดาว์นโหลดโปรแกรมทัวร์ แบบฟอร์มจองทัวร์ จองแพคเกจทัวร์
หน้าที่ back 1 2 next