Home ABOUT US PORTFOLIO
TOUR
GALLERY CONTACT US HOW TO PAY Info
ทัวร์คุณภาพต้อง Hilight Travel Dot Com
Call Center 029488124
Hotline 0819330700
Line Red
Hilight Travel
Sanookwifi2 Sanookwifi1 banner05 banner02 banner01 banner04 banner03
Back Next

บริษัทไฮไลท์เวิลด์ทัวร์ จำกัด

จดทะเบียนบริษัท จากกระทรวงพาณิชย์ ทะเบียนเลขที่ 0105555162706

และขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ใบอนุญาตเลขที่ 11/07075

เป็นบริษัทที่ถูกต้องตามกฏหมาย และประกอบธุรกิจอย่างมีธรรมาธิบาล
ท่านสามารถไว้วางใจใช้บริการกับทางบริษัท ได้อย่างสบายใจ ไม่โดนหลอกลวงแน่นอน

เชิญพบกับทริปน่าเที่ยวๆต่างๆกับเว็บไซต์ของเรา ท่องเว็บเดียว เที่ยวได้ทั่วโลกตลอดทั้งปี ได้แล้วค่ะ

Top Bottom
back
ทัวร์กัมพูชา usa ทัวร์กัมพูชา Cambodia ทัวร์จอร์เจีย usa ทัวร์จอร์เจีย Georgia ทัวร์จอร์แดน usa ทัวร์จอร์แดน Jordan ทัวร์จีน usa ทัวร์จีน China ทัวร์ญี่ปุ่น usa ทัวร์ญี่ปุ่น Japanese ทัวร์ดูบอล usa ทัวร์ดูบอล Tour Premier League ทัวร์ดูไบ usa ทัวร์ดูไบ Dubai ทัวร์ตุรกี usa ทัวร์ตุรกี Turkey ทัวร์ทิเบต usa ทัวร์ทิเบต Tibet ทัวร์นิวซีแลนด์ usa ทัวร์นิวซีแลนด์ New Zealand ทัวร์บรูไน usa ทัวร์บรูไน BRUNAI ทัวร์บาหลี-อินโดนีเซีย usa ทัวร์บาหลี-อินโดนีเซีย Bali-Indonesia ทัวร์พม่า usa ทัวร์พม่า Burma ทัวร์ฟิลิปปินส์ usa ทัวร์ฟิลิปปินส์ PHILIPPINES ทัวร์ภายในประเทศ usa ทัวร์ภายในประเทศ Thailand ทัวร์ภูฏาน usa ทัวร์ภูฏาน Bhutan ทัวร์มองโกเลีย usa ทัวร์มองโกเลีย Mongolia ทัวร์มัลดีฟส์ usa ทัวร์มัลดีฟส์ Maldives ทัวร์มาเลเซีย usa ทัวร์มาเลเซีย Malaysia ทัวร์ยุโรป usa ทัวร์ยุโรป Europe ทัวร์ยุโรปตะวันออก usa ทัวร์ยุโรปตะวันออก Eastern Europe ทัวร์รัสเซีย usa ทัวร์รัสเซีย Russia ทัวร์ลาว usa ทัวร์ลาว Laos ทัวร์ล่องเรือสำราญ usa ทัวร์ล่องเรือสำราญ Cruise ทัวร์ศรีลังกา usa ทัวร์ศรีลังกา Sri Lanka ทัวร์สิงคโปร์ usa ทัวร์สิงคโปร์ Singapore ทัวร์สแกนดิเนเวีย usa ทัวร์สแกนดิเนเวีย Scandinavia ทัวร์ออสเตรเลีย usa ทัวร์ออสเตรเลีย Australia ทัวร์อังกฤษ usa ทัวร์อังกฤษ England ทัวร์อินเดีย usa ทัวร์อินเดีย India ทัวร์อิหร่าน usa ทัวร์อิหร่าน Iran ทัวร์อียิปต์ usa ทัวร์อียิปต์ Egypt ทัวร์อเมริกา usa ทัวร์อเมริกา America ทัวร์อเมริกาใต้ usa ทัวร์อเมริกาใต้ South America ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า usa ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า Hong Kong-Macau ทัวร์เกาหลี usa ทัวร์เกาหลี Korea ทัวร์เนปาล usa ทัวร์เนปาล Nepal ทัวร์เวียดนาม usa ทัวร์เวียดนาม Vietnam ทัวร์แคนนาดา usa ทัวร์แคนนาดา Canada ทัวร์แอฟริกา usa ทัวร์แอฟริกา Africa ทัวร์โครเอเชีย usa ทัวร์โครเอเชีย Croatia ทัวร์โรมาเนีย usa ทัวร์โรมาเนีย Romania ทัวร์ไต้หวัน usa ทัวร์ไต้หวัน Taiwan ทัวร์ไอซ์แลนด์ usa ทัวร์ไอซ์แลนด์ Iceland
next

Contact us

กษัตริย์แห่งภูฎาน กับ “ในหลวง”ของเรา ความผูกพันที่มากกว่ามิตรประเทศ

กษัตริย์แห่งภูฎาน กับ “ในหลวง”ของเรา ความผูกพันที่มากกว่ามิตรประเทศ

สายสัมพันธ์แห่งประเทศภูฏานและประเทศไทยจะยังคงทอดยาวไกล เพราะที่นี่“เชียงใหม่” คือแหล่งเรียนรู้แห่งการตามรอยพระบาทนั้นก่อนหน้าการเสด็จเยือนประเทศไทยในฐานะผู้แทนประมุขแห่งราชอาณาจักรภูฏาน ในงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  มกุฎราชกุมารจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก  ได้เคยเสด็จพระราชดำเนินมาประเทศไทยหลายครั้ง  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรา ได้ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ให้โครงการหลวงใช้เป็นทุนรอนในการช่วยเหลือพัฒนาภูฎานมาแล้วหลายปี ขณะที่เจ้าชายจิกมี ก็ทรงได้ยิน ได้ฟัง และเฝ้าติดตามพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของประเทศไทยมา  ตั้งแต่ครั้งยังทรงพระเยาว์ด้วยความชื่นชมและยกย่อง

เมื่อครั้ง หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี องค์ประธานมูลนิธิโครงการหลวงเสด็จเยือนภูฏาน และได้เข้าเฝ้าพระราชาธิบดีจิกมี ซิงเย วังชุก ได้ทรงมีรับสั่งถึงงานพัฒนาร่วมกัน เนื่องจากโครงการหลวงได้ผ่านงานพัฒนาด้านเกษตรที่สูงมายาวนาน

 

ขณะที่ภูฎานเป็นประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติสมบูรณ์ ดี แต่รายได้ของประชากรไม่มาก และมีปัญหาภูมิประเทศพื้นที่ซึ่งเป็นภูเขาสูง แนวทางร่วมมือเพื่อการพัฒนาบนพื้นที่สูงของทั้ง 2 ประเทศจึงเริ่มต้นจากนักวิชาการ นักการทูต รัฐมนตรีด้านการเกษตรของภูฏาน เดินทางมาศึกษาและเรียนรู้งานที่จังหวัดเชียงใหม่คือ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

หนึ่งปีให้หลัง เจ้าชายจิกมี ก็เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเรียนรู้งานด้วยพระองค์เอง กลางเดือนมีนาคม 2546 และทรงประทับแรมอยู่ที่อ่างขางนี้ 1 คืนด้วย การเสด็จพระราชดำเนินเชียงใหม่ในปีนั้น สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ยังทรงพระราชทานพระราชวโรกาสให้เจ้าชายจิกมีเข้าเฝ้าที่พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์อีกด้วย และในปีเดียวกันนั้น สมเด็จพระราชินีแห่งภูฏาน พระราชมารดาของเจ้าชายจิกมี และพระขนิษฐา ก็เสด็จพระราชดำเนินเยือนสถานีเกษตรหลวงอ่างขางอีกถึง 2 ครั้ง ปัจจุบัน นักวิชาการโครงการหลวงจากประเทศไทย ได้เดินทางไปแนะแนวทางการปลูกไม้ผลเมืองหนาวแก่ชาวภูฏาน  ซึ่งไม่ว่าจะเป็นทางตอนล่างของประเทศที่เริ่มปลูกมะม่วง  หรือทางตอนเหนือที่สนใจการปลูกพืชเมืองหนาว ขณะที่แต่ละปีนักวิชาการจากภูฏานก็จะเดินทางมาฝึกงานที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขางมิได้ขาด

กระทั่งวันที่ 26 พ.ย.2549 มหาวิทยาลัยรังสิต กำหนดจัดพิธีประสาทปริญญาประจำปี 2549 โดยสภามหาวิทยาลัยรังสิต มีมติเป็นเอกฉันท์ทูลเกล้าฯ ถวาย ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาปรัชญา การเมืองและเศรษฐศาสตร์แด่มกุฎราชกุมารจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก แห่งราชอาณาจักรภูฏาน ซึ่งท่านได้ทรงมีพระราชดำรัสตอนหนึ่งถึงในหลวง “ในโอกาสที่ข้าพเจ้าได้เดินทางมาร่วมงานเฉลิมฉลองในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ข้าพเจ้าได้เห็นประชาชนของไทยแสดงความจงรักภักดี และเสียสละ แก่พระมหากษัตริย์และประเทศของตน ซึ่งข้าพเจ้าคิดว่าสิ่งนี้เป็นหัวใจสำคัญของประชาชนคนไทยในการป้องกันประเทศอีกด้วย”

“สำหรับปีนี้เป็นปีมงคลของคนไทยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์ครบ 60 ปี และเป็นปีที่พิเศษสำหรับข้าพเจ้าเช่นกัน ข้าพเจ้ารัก เคารพ และชื่นชมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นอย่างมาก  พระองค์ท่านทรงเป็นสุดยอดพระมหากษัตริย์ ข้าพเจ้ามีความศรัทธาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างลึกซึ้งในหลายๆ เรื่อง ปีนี้เป็นปีที่สำคัญมากสำหรับข้าพเจ้า ซึ่งข้าพเจ้าจะไม่มีวันลืม ”

 

“เนื่องในโอกาสรับปริญญาบัตรครั้งนี้ จะต้องเป็นเยาวชนที่จะต้องเรียนรู้อะไรหลายอย่างๆ ซึ่งตัวอย่างที่จะเรียนรู้นั้น  หาได้ไม่ยากเลยคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นเอง พระองค์ทรงเป็นบุคคลที่สำคัญสำหรับข้าพเจ้า พระองค์ทรงงานอย่างหนัก พระทัยดี ทรงมีความยุติธรรม  ทรงเป็นบุคคลที่มีความพยายาม มุ่งมั่น ทำเพื่อประเทศชาติ ข้าพเจ้าอยากจะให้เยาวชนไทยและคนไทย ยึดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นแรงบันดาลใจในการปฏิบัติตน เพื่อดำรงชีวิตตามที่พระองค์ปฏิบัติ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหากเยาวชนไทยทำได้

 

ดังนั้น  ประเทศไทยจะประสบความสำเร็จและมีความเจริญรุ่งเรือง ซึ่งสิ่งนี้เป็นหน้าที่ที่เยาวชน ต้องระลึกเอาไว้ในใจเสมอว่า ตัวเรามีโอกาสมากกว่าคนอื่น มีประชาชนไม่มากนักที่ได้มีโอกาสเท่ากับคนไทย…”

มกุฎราชกุมารจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก แห่งภูฏาน ได้ทรงออกแถลงการณ์ส่วนพระองค์ ผ่านกรมสารนิเทศ ขอบคุณคนไทยที่ให้การต้อนรับพระองค์อย่างอบอุ่น โดยในแถลงการณ์ดังกล่าว มีความว่า “ตั้งแต่พระองค์ยังทรงพระเยาว์ทรงได้ยินได้ฟังและอ่านเรื่องราวเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอด พระองค์เสด็จมาเยือนประเทศไทยหลายครั้งแล้ว และทรงได้รับรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจต่างๆที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงอุทิศพระองค์เพื่อประชาชนชาวไทย พระองค์ทรงชื่นชมและยกย่องในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นอย่างยิ่ง”

พระราชาจิกมี ทรงติดพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงของเราเสมอกับของพระราชบิดาอย่างนี้แม้ไม่ได้ พูด ก็สะท้อนให้รู้ว่าพระองค์ทรงนับถือในหลวงของเราเพียงใด.

 

ขอบคุณ : ซาโก้ ดินรักฟ้า